Przetwarzanie
danych
osobowych
w PSSE w Krakowie

 

 

Witamy na stronie PSSE Kraków

Gryzonie – niebezpieczne szkodniki

W związku z trwającą jesienną  akcją deratyzacyjną  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną  akcję.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII  /846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 8 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016,  poz. 250.), jesienna  akcja deratyzacji rozpoczęła  się z dniem 15 października i powinna zakończyć dnia 15 listopada  br.

Deratyzacja winna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Natomiast obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do administratora budynku.

Gryzonie zasiedlające nieruchomości, śmietniki to najczęściej występujące myszy i szczury. Szkodniki te  przysparzają wiele kłopotów mieszkańcom i administratorom, zanieczyszczając budynki i otoczenie, uszkadzają konstrukcje,  przewody kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje elektryczne i telefoniczne, a także elementy wyposażenia obiektów. Ponadto gryzonie, w szczególności szczury, stanowią poważne zagrożenie dla człowieka ponieważ  przenoszą  ponad 200 groźnych chorób min.  gorączkę szczurza, leptospirozę, salmonellozy, włośnicę, dżumę. Pasożyty i zarazki chorobotwórcze mogą być również przenoszone na zwierzęta domowe tj. psy i koty powodując wśród nich zachorowania. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i rozmnażaniu gryzoni należy na bieżąco prowadzić  czynności zapobiegawcze zabezpieczające przed możliwością przedostawania się gryzoni do budynków.

 

Wyk. U. Żych

Co warto wiedzieć na temat smogu?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje i ostrzega:

Smog  to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru.

Nazwa „smog” powstała ze połączenia dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

Smog tworzą zanieczyszczenia pierwotne (pyły, gazy i pary emitowane przez zakłady przemysłu, energetycznego, silniki spalinowe pojazdów mechanicznych itp.) i produkty ich fotochemicznych i chemicznych przemian zachodzących w warunkach inwersji temperatury, podczas braku ruchów powietrza (przy bezwietrznej pogodzie); powstawaniu smogu sprzyja położenie zagrożonych obszarów w obniżeniach; rozróżnia się smog fotochemiczny i smog kwaśny.

Smog fotochemiczny, zw. też utleniającym, tworzy się w czasie silnego nasłonecznienia w wyniku fotochemicznych przemian występujących w dużym stężeniu tlenków azotu, węglowodorów, zwłaszcza nienasyconych (alkeny) i in. składników spalin (gł. samochodowych) - ze związków tych powstają bardzo reaktywne rodniki, które z kolei ulegając przemianom chemicznym tworzą toksyczne związki, gł. nadtlenki, np. azotan nadtlenku acetylu (PAN); składnikami tego typu smogu są także: ozon, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, aldehydy, węglowodory aromatyczne.

Smog kwaśny, zwany też mgłą przemysłową, powstaje w wilgotnym powietrzu silnie zanieczyszczonym tzw. gazami kwaśnymi, głównie dwutlenkiem siarki (SO2) i dwutlenkiem węgla (CO2 ), oraz pyłem węglowym; występuje głównie w regionach, gdzie domy są ogrzewane przez spalanie węgla i in. paliw stałych.

Co wpływa na zanieczyszczenie powietrza?

Kwestia smogu to pochodna wielu czynników: oprócz cywilizacyjnych, istotne są jeszcze uwarunkowania atmosferyczne, takie jak znaczna wilgotność powietrza powodująca m.in. mgłę czy brak wiatru. W Polsce nie występują one często. Polska więc nie należy do krajów – z meteorologicznego punktu widzenia – narażonych na występowanie tak gigantycznych i szkodliwych oparów jak te pojawiające się w innych rejonach świata.

Polskie miasta należą jednak do najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Spośród najbardziej 10 zanieczyszczonych miast w UE aż sześć znajduje się w Polsce. Kraków plasuje się na trzecim miejscu powyższego rankingu. Część winy za tak zły stan jakości powietrza w Krakowie przypisać można jego położeniu. Kraków usytuowany jest w obniżeniu nad brzegami Wisły w otoczeniu wniesień Bramy Krakowskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Wszelkie zanieczyszczenia unoszące się z zakładów przemysłowych, silników samochodowych i niestety także z pieców węglowych, nie mogą się rozwiać, ponieważ występuje bardzo słabe wietrzenie.

Pył zawieszony, który unosi się nad Krakowem zawiera m.in. drobinki węgla (sadzę), rakotwórczy benzopiren (jego stężenie przekracza dozwolone normy nawet 10-krotnie), metale ciężkie, w tym arsen i nikiel, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, toksyczne dioksyny i ozon. Symbole stosowane dla oznaczenia pyłu zawieszonego: PM10 i PM2,5 odnoszą się do wielkości cząstek w nim zawartych. Pył zawieszony PM10 ma w swoim składzie cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Pył zawieszony PM2,5 zawiera cząstki o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mikrometra - te mogą przenikać do krwi.

 

 

Negatywne skutki długotrwałego wdychania toksycznego powietrza odczuwa cały organizm.

Dzieci są najbardziej narażone na ich negatywne skutki. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, układ oddechowy dzieci (w tym nabłonek oddechowy odpowiedzialny za wyłapywanie zanieczyszczeń) jest jeszcze niedojrzały, a drogi oddechowe wąskie i krótkie, co zwiększa ich podatność na podrażnienia i stan zapalny. Ponadto dzieci oddychają szybciej niż dorośli, a w dodatku zanieczyszczenia kumulują się bliżej gruntu, dlatego dzieci wdychają ich proporcjonalnie więcej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że duży odsetek maluchów oddycha ustami, a nie przez nos, który jest w stanie wyłapać więcej zanieczyszczeń.

Co możesz zrobić dla środowiska?

UWAGA ! Z ostatniej chwili

Sejmik Województwa Małopolskiego przegłosował pierwszą w Polsce uchwałę antysmogową, która obejmie całe województwo. Głos w sprawie zabrali mieszkańcy województwa, przedstawiciele środowisk akademickiego i medycznego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Od 1 lipca 2017 r. w Małopolsce nie będzie możliwa instalacja kotła na węgiel lub drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Osoby, które planują budowę domu lub wymianę kotła będą musiały zainstalować nowoczesny kocioł.

 

Zmiany, które będą obowiązywały od 1 lipca 2017 r:

- W nowo budowanych domach i obiektach będą musiały być montowane kotły grzewcze piątej generacji.

- Do 1 stycznia 2023 r. mają zostać wymienione wszystkie stare piece, z wyjątkiem pieców klasy 3 i 4, dla których przewidziano 10-letni okres przejściowy do końca 2026 r.

- Kominki będą musiały mieć sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. Te już zamontowane aby spełniły wskazane poziomy sprawności, będzie należało doposażyć w specjalne urządzenia np. elektrofiltry.

 

Ciekawostki:

Rośliny, jako naturalni pomocnicy w nawilżaniu i oczyszczaniu powietrza

Istnieje wiele źródeł, publikacji wskazujących na korzystny wpływ roślin domowych na mikroklimat pomieszczeń, w których przebywamy. Oprócz oczywistej funkcji produkowania tlenu, pewne rośliny pochłaniają zanieczyszczenia i toksyny. Poniżej lista najbardziej popularnych.

- Paproć (Nefrolepis wyniosły)

- Wężownica (Sansewieria),

- Palma areka,

- Epipremnum złociste,

- Bluszcz pospolity (Hedera helix),

- Skrzydłokwiat (Spathiphyllum),

- Fikusy (Ficus),

- Filodendron (Philodendron Schott).

Pamiętaj!

Aktualny stan jakości powietrza w Krakowie można sprawdzić wchodząc na strony internetowe:

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/

https://map.airly.eu/

 

Źródła:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) http://www.gios.gov.pl/

Portal GIOŚ o jakości powietrza http://powietrze.gios.gov.pl/

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie http://www.krakow.pios.gov.pl/

Ministerstwo Środowiska (MŚ) http://www.mos.gov.pl/

http://smogwawelski.org/

http://naukawpolsce.pap.pl

http://www.twojapogoda.pl

http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/

 

Źródło dotyczące roślin:

https://www.lovethegarden.com/

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930073077.pdf

 

 

Opracowała: Mariola Koziarz

 

Konferencja naukowa NIZP-PZH „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu” 13.11.2018 r.

Szanowni Państwo!

Z okazji obchodów 100-lecia istnienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, w dniu 13 listopada 2018 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego organizowana jest konferencja pt.: „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu”, która jest trzecią, ostatnią z zaplanowanych konferencji uświetniających ten jubileusz.

Konferencja będzie dotyczyła identyfikacji i oceny ryzyka skutków zdrowotnych ze strony najistotniejszych zagrożeń występujących w żywności, wodzie i powietrzu, wynikających z antropogennego stresu chemicznego w środowisku i zmian klimatycznych, a także związanej z nimi oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych.

Wszystkie wydarzenia związane z jubileuszem zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018 i są realizowane przy współpracy: Programu „Niepodległa”, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo Tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, że 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (World Mental Health Day), ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Obchody te mają na celu zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społecznej na temat ww. problematyki.

W naszym kraju kwestie ochrony zdrowia psychicznego uregulowane są ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 546 z zm.).

Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia, w ciągu najbliższych kilkunastu lat zaburzenia psychiczne staną się jednym z głównych problemów zdrowotnych przyczyniających się do niesprawności życiowej ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań związany jest z rozwojem cywilizacyjnym, wzrastającym tempem życia, życiem w stresie i przewlekłym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz. Obecnie WHO szacuje, że zaburzenia psychiczne dotyczą już 20% ludzi na świecie.

Wszystkie czynniki takie jak przemiany ustrojowe, coraz szybsze tempo życia, współzawodnictwo, walka o pracę i rosnące bezrobocie, skutkujące wzrastająca liczbą chorób i zaburzeń psychicznych, nierozerwalnie związane są z codziennym życiem w warunkach stresu.

Stres, reakcja organizmu na trudną lub nową sytuację, która wymaga zaadaptowania się do zmieniających się warunków, zarówno zewnętrznych, jak i psychicznych,  jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Każdy człowiek ma własne sposoby radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, ale czasem ich skuteczność jest niewystarczająca. Wtedy stres może stać się przyczyną wielu dolegliwości psychosomatycznych.

Organizm narażony na permanentny stres jest coraz bardziej osłabiony, spada jego odporność. Narastanie napięcia emocjonalnego oraz problemy z zaadaptowaniem się do takiej sytuacji wpływają na pogarszanie się samopoczucia oraz powstawanie zaburzeń psychicznych. W okresach przeżywania nasilonego stresu mogą występować również zmiany w zachowaniu się człowieka, np.: agresja, nadpobudliwość, niecierpliwość, wycofanie, apatia i depresja.

W pewnej łagodnej formie stres jest potrzebny po to, aby motywować nas do działania i pobudzać nasz umysł, warto jednak zapoznać się z podstawowymi zasadami walki ze stresem:

1. Zwolnij kroku.

2. Wyjdź wcześniej - daj sobie więcej czasu niż potrzeba.

3. Weź głęboki wdech.

4. Otwórz oczy - Rozejrzyj się wokół, wszędzie można znaleźć coś ładnego i ciekawego.

5. Wyjdź na spacer, rower.

6. Uśmiechnij się do ludzi - by wyrazić uśmiech potrzebnych jest 17 mięśni twarzy, by wyrazić smutek aż 43 - uśmiechaj się – to łatwiejsze.

7. Jedz zdrowo i nie za dużo.

8. Zamiast kawy sięgaj po ziołowe herbaty tj. melisa czy mięta.

9. Idź wcześniej spać.

10. Pracuj tylko tyle ile to konieczne.

11. Spędzaj więcej czasu z bliskimi.

 

Źródło:

 

 

Opracowała: Beata Gołąb

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie