Witamy na stronie PSSE Kraków

 

Logo Niepodległa 2018 Logo Służby Cywilnej

Logo 100 lat służb sanitarnych w Polsce

Przetwarzanie danych osobowych w PSSE Kraków

 

Chroń swoje zdrowie - szczepienia przed wyjazdem na wakacje jako forma profilaktyki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje i ostrzega:

Podróżowanie po krajach o odmiennych warunkach geograficznych, kulturowych, społeczno-gospodarczych oraz o zróżnicowanych warunkach sanitarnohigienicznych może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Znajomość i przestrzeganie podstawowych zasad ograniczających ryzyko zachorowania w czasie podróżowania i po powrocie do kraju zapewnia bezpieczny wypoczynek. Przed podróżą powinno się wykonać odpowiednie wskazane przez lekarza szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane) oraz zabezpieczenie przed malarią jeżeli podróż dotyczy regionu zagrażającego malarią. Podczas wyjazdów należy korzystać z bezpiecznej wody i żywności, dokonać aklimatyzacji do zmienionych warunków środowiska.

Planowane podróże w rejony zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby zakaźne i inwazyjne powinny być poprzedzone wizytą u lekarza specjalisty w poradni medycyny podróży, który ukierunkuje jakie szczepienia powinniśmy wykonać. Na wizytę w poradni medycyny podróży najlepiej zgłosić się w terminie ok. 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Taki okres pozwala na zaplanowanie optymalnej profilaktyki oraz przeprowadzenie wskazanych szczepień.Wybór szczepień zależy nie tylko od kraju docelowego podróży, ale także od dokładnej trasy, charakteru wycieczki, aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz wieku i stanu zdrowia osoby wyjeżdżającej.

Szczepienia ochronne to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży. Jest to bezpieczna forma profilaktyki wykorzystująca zdolności obronne organizmu i zapewniająca odporność na długi czas. Dlatego warto rozważyć szczepienia nie tylko w odniesieniu do jednego sezonu ale także w perspektywie kolejnych wyjazdów, gdyż szczepienia w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki, uodparniają na kilka, kilkanaście lat, a niektóre nawet na całe życie.Wskazana jest także profilaktyka zdrowotna podczas podróży m.in. stosowanie zasad bezpiecznego żywienia i ochrony przed ukłuciami owadów.

Rodzaje szczepień dla podróżujących:

 • Szczepienia obowiązkowe. Obecnie jedynym szczepieniem obowiązkowym przy wjeździe do niektórych krajów, głównie w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Środkowej, jest szczepienie przeciw żółtej febrze (tzw. żółtej gorączce). Dowodem zaszczepienia jest wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień (tzw. „żółtej książeczki”) wydawanej w punkcie szczepień, którą należy zabrać ze sobą w podróż. Poza zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, niektóre kraje mogą żądać szczepień na podstawie własnego prawa wizowego. Obecnie dotyczy to Arabii Saudyjskiej, która wymaga od przybywających uodpornienia przeciwko zakażeniom meningokokowym.
 • Szczepienia zalecane. W zależności od miejsca docelowego i charakteru wyjazdu, oraz tego, jaki jest ogólny stan zdrowia osoby wybierającej się w podróż, lekarz medycyny podróży może zalecić  szczepienie przeciw: błonicy, tężcowi, poliomyelitis, durowi brzusznemu, żółtej febrze (tzw. żółtej gorączce), wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), zakażeniom meningokokowym, cholerze, wściekliźnie czy też kleszczowemu zapaleniu mózgu,japońskiemu zapaleniu mózgu.

Na konsultację w placówce medycyny podróży warto przygotować następujące informacje:

 • trasę wycieczki/ wyjazdu
 • termin i charakter wyjazdu
 • dane o ostatnio przebytych i przewlekłych chorobach
 • listę przyjmowanych stale leków
 • informacje o uczuleniach na leki lub inne substancje
 • dokumentację dot. wcześniejszych szczepień ochronnych.

Każde szczepienie wymaga konsultacji z lekarzem

Wykaz punktów szczepień realizujących świadczenia medyczne w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych dla osób udających się w podróż zagraniczną:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych w Krakowie, ul. Prądnicka 80,tel. 12 614 34 74
 • Centrum Szczepień w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie,  ul Strzelecka 2, tel. 604 305 217, 12 619 86 50
 • Ośrodek Medycyny Podróży i Szczepień Profilaktycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Śniadeckich 5, tel. 782 780 036

 

Szczegółowe informacje o szczepieniachmożna uzyskać na stronie:

szczepieniadlapodrozujacych.pl

 

Wyk:  M. Tota

Kontrole sanitarne w zakładach żywnościowo-żywieniowych zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych w powiecie krakowskim (Ojców, Pieskowa Skała, Sułoszowa, Wola Kalinowska)

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w okresie wakacyjnym przeprowadzili 20 kontroli sanitarnych w zakładach żywnościowo-żywieniowych zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych w powiecie krakowskim (Ojców, Pieskowa Skała, Sułoszowa, Wola Kalinowska). Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarnohigienicznego oraz sanitarno-technicznego obiektów. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz krajowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, dokonano oceny znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych na życzenie konsumenta wykazem składników uwzględniającym substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje  nietolerancji pokarmowej.

W trakcie prowadzonych czynności przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w 6 skontrolowanych zakładach uchybienia natury sanitarnohigienicznej, w 2 przypadkach uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

 • brak bieżącej czystości i porządku w pomieszczeniach zakładu;
 • nieprawidłowe magazynowanie surowców oraz środków spożywczych pakowanych jednostkowo;
 • brak przestrzeganych na bieżąco instrukcji z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości natury sanitarnohigienicznej nałożono 2 grzywny w drodze mandatów karnych oraz wydano doraźne polecenia pokontrolne mające na celu poprawę stanu sanitarnego w zakładach. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej wydane zostały 2 decyzje administracyjne.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakładach w zakresie znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu bez opakowania lub pakowanych na życzenie konsumenta. We wszystkich skontrolowanych zakładach zapewniono konsumentom bezpośredni dostęp do wykazu składników ww. środków spożywczych uwzględniającego substancje lub produkty powodujące  alergie lub reakcje nietolerancji pokarmowej.

 

Opracował: Patryk Kumala

Bezpieczny tornister

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku z rozpoczynającym się wkrótce nowym rokiem szkolnym przypomina jakie warunki powinien spełniać tornister aby bezpiecznie i zdrowo służył uczniom.

Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie  dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywieniom kręgosłupa.

U dzieci w wieku szkolnym następuje wzmożony wzrost ciała, w związku z czym są bardziej narażone na wykształcenie się u nich wad postawy. Rozpoczynając naukę, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia spędzając w szkolnej ławce – w pozycji siedzącej – powyżej 4 godzin dziennie. Dodatkowo w wieku 6–9 lat organizm wykazuje ogromną biologiczną potrzebę ruchu, co prowadzi do częstej zmiany pozycji podczas lekcji.

 • Zbyt ciężki tornister/plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach i stawach, oraz bóle bioder i kolan.
 • Noszenie nieodpowiedniego plecaka wymusza nieprawidłową postawę – pochylanie sylwetki do przodu, a także bóle w okolicach karku.
 • Nadmierne obciążenie źle wpływa również na ramiona, które są nieprzystosowane do noszenia ciężarów.
 • Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała ucznia.

W załączeniu znajdują się wskazówki dotyczące doboru odpowiedniego tornistra.

 

Zródło:

https://gis.gov.pl/oswiata/zalecenia-dotyczace-tornistrow-szkolnych/

 

Opracowała: Ewa Kisielewicz

 

Komunikat nr 8 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach” zlokalizowanym w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 2 sierpnia 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach”.

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Regina Półtorak
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2019 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie