Witamy na stronie PSSE Kraków

 

Logo Niepodległa 2018 Logo Służby Cywilnej

Logo 100 lat służb sanitarnych w Polsce

Przetwarzanie danych osobowych w PSSE Kraków

 

Komunikat nr 2 „Woda z ujęcia Sobiesęki podawana dla konsumentów w miejscowości Sobiesęki oraz Skała

(ul. Polna, ul. Pasternak, ul. Sobieskiego, ul. Nowa, ul. Targowa, ul. Mleczna, ul. Nullo, ul. Szewska, ul. Wolbromska, ul. Topolowa, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Armii Krajowej, ul. Łokietka, ul. Sobiesęki, ul. Na Podgóry, ul. Krzywa, ul. Wąska, ul. Krótka, ul. Gołębia, ul. Graniczna, ul. Wejściowa) jest przydatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych z dnia 16 września 2019 r. prób wody pobranych z ujęcia wody Sobiesęki oraz dwóch punktów na sieci, wydana została decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych. 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracował: Bartosz Sipczyński 
Data aktualizacji: 16 września 2019 r.

 

Pluskwy – występowanie i zwalczanie

Występowanie

Pluskwy są to czerwono-brązowe, owalne owady. Ich odwłok ma silnie spłaszczony kształt, zwężający się ku przodowi. Posiadają doskonale widoczne czułki i włoski w okolicach głowy. Odwłok pluskwy po posiłku wydłuża się i przybiera wrzecionowaty kształt. Nie posiadają skrzydeł i są niezwykle wytrzymałe. Gdy nie są najedzone poruszają się bardzo szybko, sprawnie wspinają się po ścianach. Zakres występowania pluskiew jest w zasadzie nieograniczony, najczęściej są to miejsca zaciemnione, gdzie nie dociera światło. Do najczęstszych miejsc ich występowania można zaliczyć: wąskie otwory, zagięcia materiału, szwy, obszycia zamków błyskawicznych, meble, gniazdka elektryczne, książki, za listwami podłogowymi, za obrazami, za tapetą,  w stelażach łóżek, w sypialniach w miejscach przechowywania ubrań i bielizny, w szczelinach  pod wykładzinami i tapetami, w otworach mebli, w  przestrzeniach za boazerią i cokołami przypodłogowymi.

Zagrożenia

Obecność pluskiew w lokalach mieszkalnych może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.  Pluskwy żywią się ludzką krwią, po ugryzieniu przez pluskwę domową na ciele pozostaje swędzące miejsce. W zależności od organizmu człowieka mogą się po ugryzieniu przez pluskwę pojawić inne objawy miejscowe lub ogólne odczyny uczuleniowe. Pluskwa oprócz pozostawienia bolącego miejsca, może  roznosić bakterie gronkowca złocistego, który powoduje infekcje takie jak np. posocznicę, zapalenie szpiku kostnego, zespół wstrząsu toksycznego.

Zwalczanie

W przypadku podejrzenia, iż w lokalu pojawiły się pluskwy należywyprać bieliznę pościelową oraz inne zapluskwione materiały (w tym ubrania). Pościel można prać w gorącej  wodzie, a następnie zastosować gorące suszenie w suszarce w celu zabicia wszystkich form rozwojowych pluskwy. Pranie w temperaturze 60° C zabija wszystkie stadia rozwojowe pluskwy w tym jaja. Z kolei wszystkie rzeczy, których nie można prać w pralce lub które są przeznaczone wyłącznie do prania chemicznego, poddać suszeniu w suszarce przy maksymalnych ustawieniach przez co najmniej 20 minut. Po wypraniu i wysuszeniu takich rzeczy należy je włożyć do czystych, szczelnie zamykanych torebek, aby nie dopuścić do ponownego zapluskwienia. Gorąca temperatura jest jedną z najlepszych metod usuwania pluskiew, bo zabija wszystkie postacie owadów – od jaj do dojrzałych osobników. Pluskwy są bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę  i szybko giną, gdy są narażone na działanie  temperatury powyżej 45 ° C (zastosowanie pary jest szczególnie skuteczne).

Do niszczenia pluskiew na drobnych przedmiotach można użyć zimna. Każdy element do mrożenia powinien być umieszczony  luźno w worku i wstawiony do zamrażarki pracującej w około  -20 ° C na minimum 10 godzin.

Pluskwy można też usunąć odkurzaczem. Należy odkurzać podłogę, pęknięcia i szczeliny w ścianie /podłodze,  połączenia ściany i podłogi, wzdłuż krawędzi dywanu, ramy łóżek, szwy materaca i całość jego podstawy, meble i inne potencjalne miejsca siedlisk. Po zakończeniu odkurzania, zawartość odkurzacza musi być szczelnie zamknięta w plastikowej torbie iusunięta. Do zawartości torby można również dodać insektycyd w formie proszku. Odkurzanie nie usunie wszystkich jaj pluskiew, w związku z tym niezbędne jest zastosowanie środków owadobójczych.

Zabiegi dezynsekcyjne można  również zlecić specjalistycznej  firmie, która w profesjonalny  sposób  pomoże skutecznie zlikwidować insekty w budynku.

 

Opracowała: U. Żych

Komunikat nr 1 „Woda z ujęcia Sobiesęki podawana dla konsumentów z miejscowości: Sobiesęki, Skała jest niezdatna do spożycia przez ludzi”

Dotyczy konsumentów z miejscowości Sobiesęki, Skaław gminie Skała zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęcia Sobiesęki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z ujęcia Sobiesęki w gminie Skała, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę konsumentów z miejscowości Sobiesęki, Skała wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przezludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 22 sierpnia 2019 r. (data wpływu sprawozdania: 12 września 2019 r.) z ujęcia Sobiesęki stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 7 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

<1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

<

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała jakozarządzający ujęciem Sobiesęki został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Ewelina Kula
Data aktualizacji: 12 września 2019 r.

 

Komunikat nr 1 „Woda z przepompowni Minoga podawana dla konsumentów w miejscowościach: Skała, Grodzisko, Minoga, Nowa Wieś, Przybysławice, Zamłynie, Stoki, Gołyszyn, Poręba Laskowska, Laski Dworskie jest niezdatna do spożycia przez ludzi

Dotyczy konsumentów w miejscowościach: Skała, Grodzisko, Minoga, Nowa Wieś, Przybysławice, Zamłynie, Stoki, Gołyszyn, Poręba Laskowska, Laski Dworskie (Gm. Gołcza) zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z przepompowni Minoga.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy coli, dostarczanej z przepompowni Minoga w gminie Skała, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę konsumentów miejscowości: Skała, Grodzisko, Minoga, Nowa Wieś, Przybysławice, Zamłynie, Stoki, Gołyszyn, Poręba Laskowska, Laski Dworskie (Gm. Gołcza), wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 22 sierpnia 2019 r. (data wpływu sprawozdania: 12 września 2019 r.) z przepompowni Minoga stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli w ilości 4 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała jakozarządzający przepompownią Minoga został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Ewelina Kula
Data aktualizacji: 12 września 2019 r.

Komunikat nr 1 „Woda z ujęcia Cianowice podawana dla konsumentów w miejscowości Cianowice Duże jest niezdatna do spożycia przez ludzi”

Dotyczy konsumentów w miejscowości Cianowice Duże,w gminie Skała zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęcia Cianowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy coli oraz obecnością w wodzie podawanej z ujęcia wody Cianowice ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC powyżej zalecanej dopuszczalnej wartości, wydana została decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 22 sierpnia 2019 r. (data wpływu sprawozdania: 12 września 2019 r.) z ujęcia wody Cianowice stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość parametru, t.j.: bakterii grupy coli w ilości 5 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody) oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22OC w ilości 190 j.t.k. w 1 ml/ wody (wartość zalecana 100 j.t.k w 1 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała jako zarządzający ujęciem Cianowice został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Ewelina Kula
Data aktualizacji: 12 września 2019 r.

Ocena stanu sanitarno-porządkowego obiektów krótkotrwałego zakwaterowania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w trakcie sezonu turystycznego przeprowadzono kontrole w obiektach świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania turystów tj. hotelach, pokojach gościnnych, hostelach, apartamentach na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Przeprowadzono łącznie 178 kontroli w zakresie stanu sanitarno-higienicznego w 165 obiektach.

W 112 skontrolowanych obiektach stan sanitarno-porządkowy oceniono jako dobry.

W przypadku 53 obiektów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-porządkowego i technicznego. W związku z powyższym wszczęto postępowania administracyjne.

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były: uszkodzone, zużyte wyposażenie pomieszczeń, zabrudzone ściany i sufity w pokojach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych, zużyte poprzez eksploatację podłogi w pokojach dla gości, uszkodzone kabiny prysznicowe, a także brak badań ciepłej wody użytkowej pod kątem spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Do chwili obecnej, w toku kontroli sprawdzających potwierdzono usunięcie ww. uchybień w 90% placówek, w pozostałych 10% nie upłynął jeszcze ustalony termin wykonania zarządzeń decyzji nakazujących i zaleceń pokontrolnych.

 

Wyk. Hanna Poliwka-Modliborek

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie