Witamy na stronie PSSE Kraków

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w PSSE w Krakowie

Komunikat nr 1 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach” zlokalizowanym w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 14 czerwca 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach”

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 19 czerwca 2019 r.

„Jak chronić się przed upałami”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie ostrzega przed wysokimi temperaturami powietrza, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia i przypomina o regularnym piciu wody (nawet szklanka co godzinę) , aby zapobiec odwodnieniu organizmu.

Jak chronić organizm przed upałem?

 • noś jasne, przewiewne ubrania wykonane z naturalnych tkanin, dobrze przepuszczających powietrze
 • pamiętaj o odpowiednim nakryciu głowy, które zabezpieczy przed przegrzaniem oraz o okularach przeciwsłonecznych z filtrem chroniącym nasze oczy przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym
 • regularnie stosuj krem z filtrem na twarz i odsłonięte części ciała
 • zadbaj o właściwą cyrkulację powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, używaj wentylatorów i klimatyzacji, wietrz najlepiej rano lub wieczorem
 • pamiętaj o regularnych posiłkach, wybierając lekkie dania
 • żywność przechowuj w warunkach chłodniczych
 • pij systematycznie, najlepiej wodę i unikaj alkoholu

Upał stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci i osób w podeszłym wieku oraz osób cierpiących na przewlekłe schorzenia.

Niebezpieczeństwem w upalne dni może być udar cieplny

Powstaje na skutek przegrzania organizmu. Szczególnym jego rodzajem jest udar słoneczny, czyli przegrzanie wskutek silnego nasłonecznienia. Z udarem cieplnym spotykamy się wtedy, gdy organizm ma utrudnione lub wręcz uniemożliwione oddawanie nadmiaru ciepła. Do sytuacji takiej może dojść w trakcie pracy w gorącym i wilgotnym pomieszczeniu bez przewiewu, podczas długotrwałego przebywania na słońcu, w trakcie dłuższego marszu, gier, zabaw lub plażowania w okresie dużych upałów oraz w czasie gorących kąpieli wodnych i parowych. Najbardziej narażone są małe dzieci, u których nie rozwinęły się dostatecznie mechanizmy termoregulacji oraz osoby starsze z dolegliwościami układu krążenia lub zażywające preparaty antyhistaminowe.

Objawy udaru cieplnego:

 • wysoka temperatura ciała, ból i zawroty głowy, nudności i wymioty
 • zmiany nastroju
 • zaburzenia widzenia
 • szybkie bicie serca
 • szybkie oddychanie
 • utrata przytomności

Pierwsza pomoc:

 • postępowanie przedszpitalne w udarze cieplnym polega przede wszystkim na wezwaniu zespołu pogotowia ratunkowego (tel. 999 lub 112)
 • należy przenieść chorego do chłodnego, ocienionego miejsca i ewentualnie zdjąć z niego część odzieży
 • jak najszybciej rozpocznij chłodzenie chorego polegające na skrapianiu ciała chłodną wodą oraz wprawieniu w ruch powietrza wokół chorego (np. za pomocą wachlowania lub wentylatora)
 • utrzymuj drożność jego dróg oddechowych, bądź gotowy do podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w razie wystąpienia objawów zatrzymania krążenia

Udar cieplny jest stanem zagrażającym życiu.

Oparzenia słoneczne

Oparzenia słoneczne powstają na skutek ekspozycji skóry na słońce. Skóra staje się wówczas czerwona, wrażliwa i nierzadko pokryta pęcherzami. Najbardziej narażone na oparzenia są osoby o jasnej karnacji.

Najlepszym sposobem zapobiegania poparzeniom słonecznym jest umiar i rozsądek w korzystaniu z kąpieli słonecznych. Należy używać preparatów z filtrem przeciwsłonecznym. W godzinach od jedenastej przed południem do drugiej po południu promienie słoneczne są najsilniejsze, dlatego czas ten najlepiej spędzić w cieniu.

W przypadku poparzeń lekkich, pierwszego stopnia, czyli gdy nie ma żadnych pęcherzy na skórze, możemy łagodzić dolegliwości chłodną wodą lub specjalnie do tego celu przeznaczonymi preparatami z apteki. W przepadku oparzeń rozległych najlepiej skonsultować się z lekarzem.

Odwodnienie organizmu

Dochodzi do niego w sytuacji, gdy organizm traci więcej wody i elektrolitów aniżeli pobiera. W upalne dni, znacznie szybciej może dojść do odwodnienia, zwłaszcza wtedy, gdy uprawia się sport bądź spędza aktywnie dzień poza domem. Organizm, aby obniżyć temperaturę ciała zwiększa aktywność gruczołów potowych sprawiając, że w upalne dni lub podczas uprawiania sportu pocimy się bardziej, przez co zwiększa się nasze zapotrzebowanie na płyny, a jego wielkość zależy w głównej mierze od masy ciała oraz wieku.

Pierwszymi oznakami odwodnienia jest pragnienie. Im większe odwodnienie tym objawy będą bardziej odczuwalne.

Objawy odwodnienia:

 • ból głowy
 • rozdrażnienie
 • brak koncentracji
 • suche oczy
 • napięta sucha skóra

Regularne picie wody jest kluczowe do zachowania dobrego samopoczucia i odpowiedniego poziomu nawodnienia.Wodę do organizmu możemy dostarczać także poprzez spożycie soków warzywnych  np. sok pomidorowy dostarcza potas, który w upalne dni szybko tracimy z organizmu. Unikać należy natomiast napojów, które mają działanie moczopędne i dodatkowo odwadniają organizm np. kawy.

 

Żródło:

gis.gov.pl/aktualnosci/fala-upalow-w-polsce-chron-sie-przed-upalem

 

Opracowała: Ewa Kisielewicz

Odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników wg obowiązujących przepisów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż jednym  z kryteriów, jakie pracodawca musi spełnić, aby zapewnić właściwe sanitarno-higieniczne warunki pracy jest wyposażenie pracownika w odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej, co regulują przepisy ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040), nakładające obowiązek zapewnienia pracownikowi nieodpłatnie odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej spełniających wymogi Polskich Norm.

Zatrudniający zapewnia odzież roboczą w przypadku, gdy: odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu, znacznemu zabrudzeniu, ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Należycie dobrana odzież i obuwie robocze muszą spełniać następujące warunki: posiadać odpowiednie właściwości użytkowe, być dostosowane do specyfiki pracy oraz cech fizycznych organizmu danego pracownika.

Pracodawca powinien również ustalić stanowiska pracy, na których dopuszcza się stosowanie przez pracownika, za jego zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 2377 § 4 ustawy  z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) pracownikowi, który używa własną odzież i obuwie robocze, pracodawca powinien wypłacać ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Istnieją jednak takie stanowiska pracy, gdzie stosowanie przez pracownika własnej odzieży roboczej nie jest dopuszczalne. Są to prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych, prace powodujące intensywne brudzenie, skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi.

Jeżeli pracownik w trakcie wykonywania pracy jest narażony na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne, zatrudniający ma obowiązek dostarczyć nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (w tym odzież ochronną). Produkty będące środkami ochrony indywidualnej, wprowadzane na rynek UE, muszą posiadać deklaracje zgodności WE zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG. Środki ochrony indywidualnej dzieli się na trzy grupy, których kryterium podziału jest stopień zagrożenia. Do kategorii I zaliczamy produkty o konstrukcji prostej, które są wykorzystywane w warunkach niskiego ryzyka. Pracownik stosujący dany środek jest w stanie samodzielnie ocenić  skuteczność jego ochrony. Do tej kategorii zaliczamy np. rękawice ogrodnicze, nakrycia głowy. Kategoria II zawiera produkty chroniące przed zagrożeniami mogącymi powodować urazy, gdzie ryzyko wystąpienia urazu jest określane jako „nie bardzo niskie oraz nie bardzo wysokie”, są to np. odzież dla spawaczy, kaski ochronne. W kategorii III uwzględnione są produkty o konstrukcji złożonej, chroniące  w sytuacjach poważnego lub trwałego zagrożenia, które może mieć wpływ na życie  i zdrowie użytkownika np. sprzęt ochrony układu oddechowego tj. maski, kombinezony gazoszczelne, odzież przeciwpożarowa. Potwierdzenie wydania tychże środków powinno być potwierdzane na imiennej karcie przydziału odzieży. Należy nadmienić, iż zgodnie z art. 2378 § 2 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. 1040) przedmiotowe wyposażenie stanowi własność pracodawcy.

Zadaniem pracodawcy jest ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, oraz przewidywanego okresu użytkowania odzieży  i obuwia roboczego. Szczegółowe zasady stosowania odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej zawiera załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.(Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Kolejnym istotnym przepisem jest art. 2379 § 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. 1040) mówiący o zakazie dopuszczenia pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej na stanowisku, na którym przewidziane jest ich stosowanie. Zatrudniający powinien pamiętać o zapewnieniu, aby środki ochrony indywidualnej posiadały oznakowanie CE, spełniając wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. Dla każdego zakupionego środka ochrony pracodawca powinien gromadzić deklarację zgodności i przechowywać przez okres wykorzystywania produktu.

Art. 2379 § 2 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1040)informuje, iż stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież  i obuwie robocze powinny być poddawane praniu, konserwacji, naprawie, odpylaniu lub odkażaniu w zależności od rodzaju prowadzonych prac. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy. Jeżeli zatrudniający nie może zapewnić prania odzieży roboczej, pracownik może wykonać je osobiście, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych  przez pracownika. Natomiast samodzielne przez pracownika pranie, konserwacja, odpylanie i odkażanie odzieży skażonej środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi przez pracownika jest niedopuszczalne. Pracodawca nie może powierzać takich zadań zatrudnionemu.

 

Referent: mł. asystent  A. Golarz

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Kobylany podawana dla miejscowości Kobylany, Brzezinka, Łączki, Więckowicejest warunkowo zdatna do spożycia”

Dotyczy mieszkańców miejscowości Kobylany, Brzezinka, Łączki, Więckowicena terenie gminy Zabierzów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzoną ponadnormatywną zawartością żelaza w wodzie w ilości 376 µg/l (wartość dopuszczalna 200 µg/l) dostarczanej z wodociągu publicznego Kobylany gmina Zabierzów , zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:Kobylany, Brzezinka, Łączki, Więckowicewydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

„Woda z wodociągu publicznego Kobylany podawana dla mieszkańców miejscowości na terenie gminy Zabierzów jest warunkowo zdatna do spożycia.

Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie żelaza w ilości 376 µg/l (wartość dopuszczalna 200 µg/l) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być spożywana, wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej oraz innych celów domowych. Obecność ponadnormatywnej zawartości żelaza może jedynie pogorszyć właściwości organoleptyczne spożywanej wody, tj.: zapach, smak i barwę.”

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: M. Palusińska
Data aktualizacji: 14 czerwca 2019 r.

 

Bezpieczna kąpiel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie ostrzega przed kąpielą w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Decydując się na kąpiel w miejscu niestrzeżonym i oznakowanym „zakazem kąpieli” narażamy się na szereg niebezpieczeństw, tj.:

 • skaleczenia - na dnie takich obszarów wodnych mogą być gałęzie, szkło i inne przedmioty, o które łatwo można się skaleczyć,
 • skurcz mięśni i w konsekwencji podtopienie – na dnie mogą występować bardzo duże skoki głębokości, przez co mogą tworzyć się obszary wody o różnej temperaturze
 • zatrucia pokarmowe, choroby skóry i inne poważne schorzenia -wywołane przez bakterie, które mogą pojawić się w niebadanej wodzie, dodatkowo przy wysokich temperaturach w wodzie mogą pojawić się sinice wydzielające toksyny.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroba wywołana przez toksyny sinic zależy od rodzaju toksyny, rodzaju wody oraz drogi, jaką doszło do skażenia wodą (kontakt ze skórą, wypicie, itp.) Zazwyczaj toksyny sinicowe wywołują szereg objawów, w tym: podrażnienie skóry, skurcze żołądka, nudności, wymioty biegunkę, gorączkę, ból gardła, ból głowy, bóle mięśni, pęcherze w jamie ustnej, uszkodzenie wątroby.

Ponadto osoby, które zetknęły się z toksycznymi sinicami w wodzie, mogą cierpieć na reakcje alergiczne, takie jak: podrażnienie oczu, wysypki i pęcherze wokół ust i nosa.

Rodzaje toksyn sinicowych:

 • hepatotoksyny, czyli substancje wywierające działanie toksyczne na wątrobę - ich celem jest uszkodzenie komórek wątroby, odnotowuje się także szkodliwe działanie na nerki.

 • neurotoksyny to rodzaj toksyn działających na układ nerwowy. Powodują one porażenie mięśni, a następnie uduszenie wskutek niewydolności oddechowej,

 • dermatotoksyny produkują związki działające toksycznie na skórę. Swędzenie skóry, pieczenie, obrzęk, rumień, wysypka grudkowa lub pęcherzowa, pokrzywka i zapalenie spojówek pojawiają się po kilku godzinach po kontakcie z wodą,

W związku z powyższym nie należy wchodzić do wody, gdy:

 • dno akwenu jest zanieczyszczone,
 • nie jest znana głębokość w akwenie, jak również ukształtowanie terenu,

Dodatkowo nie należy kąpać się, a nawet wchodzić do wód mętnych, o zmienionej barwie lub zapachu, zwłaszcza, gdy towarzyszy temu pienienie się wody. Jeżeli wejdziemy do wody po kolana, a zmętnienie wody spowodowane obecnością sinic utrudni nam zobaczenie własnych stóp, wówczas powinniśmy powstrzymać się od kąpieli. Po ewentualnym kontakcie należy umyć i spłukać dokładnie skórę, a strój kąpielowy wyprać.

Absolutnie nie należy kąpać się na tzw. dzikich kąpieliskach oraz na kąpieliskach będących np. zalanymi żwirowniami – mają one nierówne dno (tzn. w jednym miejscu może być płytko, a po przejściu kilku kroków można wpaść w głębię), a przede wszystkim nie ma na nich ratowników.

Do kąpieli należy wybierać miejsca bezpieczne, odpowiednio oznakowane, strzeżone (z ratownikami). Tylko na zorganizowanych kąpieliskach/miejscach wykorzystywanych do kąpieli – osoby korzystające z kąpieli znajdują się pod stałą opieką ratowników z uprawnieniami, a woda jest badana (takie miejsca znajdują się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Przy wyborze bezpiecznego miejsca do kąpieli należy zwrócić uwagę, czy jest odpowiednio oznakowane – tzn. posiada tablicę informacyjną, na której znajdują się następujące dane:

 • w przypadku kąpieliska:

 • napis „Kąpielisko” i jego nazwa,
 • adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za określenie wykazu kąpielisk i prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz udzielanie informacji społeczeństwu,
 • nazwa (albo imię i nazwisko) adres, numer telefonu organizatora kąpieliska,
 • adres i numer telefonu właściwego inspektora sanitarnego kontrolującego dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu kąpielowego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku,
 • klasyfikacje jakości wody w kąpielisku,
 • ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku (przedstawiony w języku nietechnicznym)
 • w przypadku wód, w których mogą występować krótkotrwałe zanieczyszczenia dodatkowo informacje o: możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń, o liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu kąpielowego (z uwagi na takie zanieczyszczenia), ostrzeżenie o każdym takim występującym i przewidywanym zanieczyszczeniu
 • rodzaj i spodziewany czas trwania sytuacji wyjątkowej podawany w trakcie wydarzeń lub splotu wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowanie przewiduje się częściej niż raz na cztery lata,
 • informacje o zakazie kąpieli albo zalecenie niekąpania się wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu,
 • informacja o sezonie kąpielowym,
 • dane o temperaturze wody, temperaturze powietrza i sile wiatru.

 

 • w przypadku miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli:

 • napis „Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli” i jego nazwa,
 • adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za określenie wykazu kąpielisk i prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz udzielanie informacji społeczeństwu,
 • nazwa (albo imię i nazwisko) adres i numer telefonu organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
 • adres i numer telefonu właściwego inspektora sanitarnego kontrolującego dane miejsce wykorzystywane do kąpieli,
 • bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli,
 • informacja o sezonie kąpielowym określonym dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
 • informacje o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyn zakazu.

Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego (www.sk.gis.gov.pl) prowadzony jest „Serwis Kąpieliskowy”. Jest to serwis informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, przedstawiający na mapie Polski wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin.

W przedmiotowym serwisie znajdują się przede wszystkim informacje o jakości wody w kąpieliskach i ich infrastrukturze.

Komunikat nr 2 „Woda z wodociągu publicznego Rybna podawana dla mieszkańców miejscowości Rybna – przysiółek Nowy Świat jest przydatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 5 czerwca 2019 r. z sieci wodociągu publicznego Rybna (miejscowość Rybna – przysiółek Nowy Świat)  wydana została decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 13 czerwca 2019 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie