Witamy na stronie PSSE Kraków

 

 

 

 

 

22 marca - Światowy Dzień Wody

W związku z przypadającym 22 marca  Światowym Dniem Wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o znaczeniu wody i racjonalnego jej wykorzystywania.

Woda, życiodajna substancja - bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi.

Obecność wody jest podstawowym warunkiem życia na naszej planecie, bez niej niemożliwe jest istnienie nie tylko człowieka, ale jakichkolwiek organizmów, woda wchodzi w ich skład, stanowi środowisko ich życia, jest składnikiem pożywienia, umożliwia przemianę materii, rozwój rolnictwa, przemysłu i gospodarki.

Woda stanowi ¾ powierzchni Kuli Ziemskiej, jednak słodka woda to zaledwie ok. 3% zasobów wody na świecie, a ok. 1,2 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej wody.

Według Sztokholmskiego Instytutu Ochrony Środowiska aż jedna trzecia ludności świata żyje na obszarach dotkniętych umiarkowanym lub ostrym niedoborem wody.

Woda jest głównym składnikiem ludzkiego organizmu – zwykle ok. 60% - i spełnia w organizmie wiele ważnych funkcji. Będąc prawie idealnym rozpuszczalnikiem woda stanowi środowisko dla wszystkich procesów życiowych w nim przebiegających. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego: np. produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymów. Woda reguluje temperaturę ciała i uczestniczy w reakcjach hydrolizy, stanowi także środowisko niezbędne do usuwania produktów przemiany materii. Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie kilka dni. Utrata wody z organizmu człowieka na poziomie 10% jest niebezpieczna dla zdrowia, natomiast utrata 20% wody powoduje śmierć.

Przy tak ogromnym znaczeniu wody dla życia ludzkiego niezwykle ważną sprawą jest jej odpowiednia jakość. Niska jakość wody wypijanej oraz używanej do gotowania posiłków jest przyczyną wielu chorób. Około 80 procent chorób i przeszło jedna trzecia zgonów w krajach rozwijających się to skutki korzystania ze skażonej wody. Wraz ze wzrostem zaludnienia Ziemi i rozwojem przemysłu, rośnie także ilość zanieczyszczeń, które ze względu na pochodzenie dzielimy na komunalne, przemysłowe oraz rolnicze.

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromną jej ilość zużywamy bez potrzeby. Tymczasem faktem jest, że Polska ma bardzo skromne zasoby wody - pod tym względem nasz kraj ma zbliżone warunki do Egiptu. Trzeba zatem pamiętać o tym, że to my sami decydujemy o ilości wykorzystywanej przez nas wody. We własnych domach i rodzinach możemy podjąć działania pozwalające na obniżenie zużycia wody i zapewnienie oszczędnego gospodarowania nią.

Poniżej przedstawiono kilka sposobów na zmniejszenie zużycia wody:

 1. Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy można ją użyć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy do sprzątania.
 2. Unikaj zbędnego spłukiwania toalety. Chusteczki i inne tego typu śmieci wynieś raczej do kosza na odpadki, niż do toalety.
 3. Bierz szybki prysznic. Zastąp natrysk wersją oszczędnościową, z małym strumieniem.
 4. Do kąpieli napełniaj wannę w 1/3 objętości, a przedtem zatkaj odpływ korkiem. Początkowy napływ zimnej wody może być ogrzany przez dodatnie później gorącej.
 5. Zakręcaj kran, kiedy myjesz zęby, golisz się lub myjesz twarz.
 6. Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy, gdy są pełne lub ustaw program oszczędnościowy, zużywający wodę w ilości adekwatnej do wielkości załadunku.
 7. Kiedy zmywasz naczynia ręcznie napełnij jedną komorę zlewu, a następnie spłukuj szybko pod niewielkim strumieniem bieżącej wody.
 8. Nie używaj bieżącej wody do rozmrażania mięsa lub mrożonek. Odmrażaj jedzenie przez noc w lodówce lub kuchence mikrofalowej.
 9. Rozważ zainstalowanie natychmiastowego podgrzewacza wody do kuchni, aby nie odkręcać wody, czekając na jej podgrzanie.
 10. Zaizoluj rury. Będziesz miał szybciej ciepłą wodę i unikniesz jej marnowania, kiedy się podgrzewa.
 11. Dostosowując temperaturę ciepłej wody, zamiast zwiększać strumień spróbuj go zmniejszać.
 12. Przy wymianie starego wc na nowy, pomyśl nad zainstalowaniem spłuczki z przyciskiem regulującym ilość spłukiwanej wody.
 13. Zamontuj baterie jednouchwytowe. Regulacja temperatury za pomocą dwóch kurków to strata czasu i wody. Kran jednouchwytowy reguluję temperaturę natychmiast.

 

Źródło:

 

Opracowała: Beata Gołąb

 

Gryzonie – niebezpieczne szkodniki

W związku ze zbliżającym się terminem wiosennej  akcji deratyzacyjnej  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną  akcję.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII  /846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 8 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016,  poz. 250.), wiosenna akcja deratyzacji powinna rozpocząć się z dniem 20 marca i zakończyć dnia 20 kwietnia br.

Deratyzacja winna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do administratora budynku.

Gryzonie zasiedlające nieruchomości, śmietniki to najczęściej myszy i szczury. Szkodniki te  przysparzają wiele kłopotów mieszkańcom i administratorom, zanieczyszczając budynki i otoczenie a także uszkadzają konstrukcje,  przewody kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje elektryczne i telefoniczne, a także elementy wyposażenia obiektów. Ponadto gryzonie, w  szczególności szczury, stanowią poważne zagrożenie dla człowieka ponieważ  mogą przenosić  ponad 200 groźnych chorób m.in.  gorączkę szczurzą, leptospirozę, salmonellozy, włośnicę, dżumę. Pasożyty i zarazki chorobotwórcze mogą być również przenoszone na zwierzęta domowe tj. psy i koty powodując wśród nich zachorowania. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i rozmnażaniu gryzoni należy na bieżąco prowadzić  czynności zapobiegawcze zabezpieczające przed możliwością przedostawania się gryzoni do budynków.

 

Wyk. U. Żych.

Uważaj na kleszcze!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina i ostrzega, że z początkiem marca rozpoczyna się aktywność sezonowa kleszczy.

Gdy temperatury w ciągu doby przekroczą 5-7°C i jest wilgotno, po przebudzeniu ze snu zimowego, kleszcze rozpoczynają poszukiwanie żywiciela.  Pierwszy szczyt aktywności sezonowej przypada na marzec-czerwiec, drugi zaś na wrzesień. Aktywność kleszczy kończy się z chwilą obniżenia średniej temperatury powietrza poniżej 5-7°C, co zazwyczaj w Polsce zdarza się w październiku i listopadzie. Sezon aktywności może być zaburzony poprzez anomalie pogodowe występujące w przyrodzie, kleszcza można spotkać nawet w grudniu, gdy temperatury dobowe przekroczą 5-7°C.

Wiosna i miesiące letnie sprzyjają częstszemu korzystaniu z form wypoczynku na świeżym powietrzu w parkach i lasach oraz noszeniu lżejszego ubioru, zwiększają równocześnie ryzyko pokąsania przez kleszcze mogące przenosić groźne dla zdrowia bakterie, wirusy i pierwotniaki.

Pamiętaj!

Jak najwcześniejsze usunięcie kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia. Ocenia się, że nawet jeśli kleszcz był zakażony to w przypadku usunięcia go ze skóry do 12 godzin od momentu ukąszenia liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu człowieka będzie zbyt mała, aby spowodować chorobę.

Ryzyko kontaktu z kleszczem można ograniczyć poprzez:

 • noszenie długich spodni na spacerach w lesie, czy na łące (nogawki należy wpuścić do skarpetek), koszul z długim rękawem,
 • stosowanie repelentów (preparatów odstraszających) - zgodnie z zaleceniami producenta nie należy wydłużać odstępów czasu pomiędzy ich stosowaniem, ponieważ ochrona staje się wtedy nieskuteczna.

Zwykle nie czuć ukąszenia przez kleszcza, gdyż posiadają one w swojej ślinie specjalne substancje znieczulające, dlatego też:

 • po wizycie w lesie lub innym miejscu bytowania kleszczy należy dokładne obejrzeć całe ciało,
 • wstępne oględziny należy zrobić jeszcze przed wejściem do domu, ponieważ kleszcze przyniesione w ubraniu do domu potrafią przeżyć w pomieszczeniach wiele miesięcy,
 • następnie należy obejrzeć dokładnie również zakryte części ciała, w tym przejrzeć włosy u dzieci, po zauważeniu kleszcza należy jak najszybciej go usunąć.

Jak właściwie usunąć kleszcza?

 • należy specjalnym zestawem do usuwania kleszczy lub pęsetą ująć kleszcza przy samej skórze i pociągnąć ku górze zdecydowanym ruchem, jak najmniej przy nim manipulować lub zgniatać,
 • nie należy smarować kleszcza żadną substancją, aby nie zwiększać ryzyka zakażenia,
 • miejsce ukłucia należy zdezynfekować,
 • jeśli usunięcie kleszcza sprawia trudności lub nie mamy w tym wprawy, należy zwrócić się o pomoc do lekarza.

 

Źródło: GIS

Opracowała: Beata Gołąb

Konkurs „Szkoła wolna od używek” III

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuję, że rozpoczęła się III edycja konkursu „Szkoła wolna od używek”, którego organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny.
Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych oraz przesłaniu efektów swojej pracy do PSSE w Krakowie.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?". W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Prace konkursowe można przesyłać do 15 kwietnia 2019 r. drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres:
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

Regulamin konkursu, niezbędne załączniki oraz więcej informacji można znaleźć na stronie dedykowanej konkursowi: www.szkolawolnaoduzywek.pl

Organizator konkursu wyłoni 3 laureatów na poziomie krajowym i przyzna nagrody - bony podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów sportowych. Nagrodą główną są bony o wartości 3000 zł.
Uroczysty finał konkursu zaplanowano na 14 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Opracowała: Beata Gołąb

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie