Witamy na stronie PSSE Kraków

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w PSSE w Krakowie

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest warunkowo zdatna do spożycia”

Dotyczy mieszkańców miejscowości  Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzoną ponadnormatywną zawartością azotanów w wodzie w ilości 59±8mg/l (wartość dopuszczalna 50 mg/l) dostarczanej z wodociągu publicznego Prandocin Iły gmina Słomniki, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

„Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest warunkowo zdatna do spożycia.

Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie azotanów w ilości 59±8mg/l (wartość dopuszczalna 50 mg/l) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, za wyjątkiem niemowląt do 3 miesiąca życia karmionych z butelki. W celu ograniczenia ryzyka odradza się przygotowywania posiłków dla niemowląt z użyciem wody o ponadnormatywnej zawartości azotanów.

W pozostałych przypadkach woda może być używana bez ograniczeń m. in do celów spożywczych, mycia zębów, mycia naczyń, warzyw i owoców.”

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: W. Drzewińska
data aktualizacji: 17 lipca 2019 r.

Komunikat nr 2 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach” zlokalizowanym w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 9 lipca 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach”

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 16 lipca 2019 r.

Kontrole sanitarne solariów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku  z wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r., poz. 2111 ze zm.), w okresie od 16 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. przeprowadzono łącznie 81 kontroli sanitarnych solariów (pod nadzorem tut. organu znajduje się 41 obiektów świadczących usługi solaryjne).

Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarno-higienicznego solariów, a także sprawdzono wykonanie obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji  o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018 r., poz. 275) tj. odpowiedniego oznakowania obiektów o ryzyku korzystania z solarium oraz zakazie udostępniania osobom niepełnoletnim tego typu urządzeń.

Ogólny stan sanitarno-higieniczny podczas kontroli solariów został oceniony jako dobry, z wyjątkiem dwóch obiektów, gdzie stwierdzono naruszenie art. 8 ust. 3 ww. ustawy, mówiącym o zakazie reklamy lub promocji usług w zakresie udostępniania solariów. W związku z powyższym, wydano decyzje administracyjne nakazujące usunięcie wymienionych uchybień oraz nałożono na przedsiębiorców kary pieniężne zgodnie z art. 4 powyższej ustawy. W ww. obiektach przeprowadzono kontrole sprawdzające, w wyniku których stwierdzono usunięcie niedozwolonych reklam.

 

Ref. Hanna Poliwka-Modliborek

 

Komunikat nr 3 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi” zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Trakt Papieski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2268), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 8 lipca 2019 r.   w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 12 lipca 2019 r.

Patent na bezpieczne wakacje!

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie podaje kilka sprawdzonych patentów jak bezpiecznie spędzić wakacje.

Planuj:

 • Jeżeli planujesz wakacje nad wodą, zajrzyj na Serwis Kąpieliskowy aktualizowany na bieżąco w sezonie kąpielowym. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące sezonu kąpielowego, bieżącej oceny i klasyfikacji wody, ale również infrastruktury obiektu. Dowiesz się, czy na terenie są prysznice, toalety, przebieralnie, czy jest miejsce do kąpieli dla dzieci oraz czy na terenie kąpieliska jest ratownik. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na stronie Serwisu Kąpieliskowego.

 • Planując podróż zagranicę sprawdź jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też wykaz punktów szczepień.

 • Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Informacje na ten temat uzyskasz na stronie internetowej: www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.

Obserwuj:

 • Aby uniknąć zatruć pokarmowych, zwracaj uwagę na to co jesz. Przechowuj żywność w  higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymuj czystość, myj owoce i warzywa, zwracaj uwagę na datę przydatności żywności do spożycia.

 • Obserwuj prognozy pogody. Pamiętaj, żeby dostosować swój ubiór, ale też planowane aktywności do aktualnej pogody.  Ograniczaj czas spędzony w pełnym słońcu, stosuj filtry ochronne i okulary przeciwsłoneczne.

 • Podczas spędzania wypoczynku nad wodą upewnij się, że jest to strzeżone kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli. Czujnie obserwuj osoby kąpiące się, które są pod Twoją opieką. Powiadom ratownika o każdej sytuacji, która cię zaniepokoi.

 • Po każdej wycieczce dokładnie się obejrzyj i sprawdź czy nie masz kleszcza. Kleszcze mogą przenosić groźną chorobę – boreliozę. Podczas spacerów po łąkach, w parku, w lesie chroń się, zakładając np. długie spodnie i koszulki z długimi rękawami oraz używaj repelentów (środków przeciw kleszczom).

 • Idąc do klubu zawsze miej na oku swoją szklankę lub kieliszek. Uważaj na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie budzi Twoje podejrzenia – nie wahaj się, reaguj!

Reaguj!

 • Jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twojego otoczenia może zażywać dopalacze lub martwi cię zmiana jego zachowania i podejrzewasz, że jest to wynikiem ich zażywania – zadzwoń na:
  bezpłatną infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 800 060 800.

 • Pamiętaj, że dostępny jest także: Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii – 801 199 990.

 • Jeśli Twoje wątpliwości budzi stan sanitarny obiektu, w którym wypoczywasz Ty lub Twoje dziecko, zwróć się do najbliższej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: www.gis.gov.pl lub bezpośrednio na stronach stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 • W nieprzewidzianych i stresujących sytuacjach, nie licz na swoją pamięć. Zapisz w telefonie podstawowe numery telefonów alarmowych:

 • 999 – Pogotowie Ratunkowe,

 • 998 – Straż Pożarna,

 • 997 – Policja.

 • 986– Straż Miejska,

 • 112 – numer alarmowy

Nie wahaj się zadzwonić po pomoc, szczególnie kiedy ktoś zachowuje się w sposób nietypowy, agresywny, jest pobudzony i swoim zachowaniem może zagrażać sobie lub innym.

 

Źródło:

https://gis.gov.pl/wypoczynek/patent-na-bezpieczne-wakacje-2018/

 

Opracowała: Natalia Stochel

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie