Ocena stanu sanitarno – porządkowego cmentarzy, zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego oraz informacja dot. nadzoru nad prowadzonym postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w 2018 roku bieżący nadzór sanitarny sprawowany jest przez tut. Inspektora Sanitarnego nad 90 cmentarzami (tj. na terenie powiatu krakowskiego są 3 cmentarze komunalne i 69 parafialnych, na terenie Miasta Krakowa 16 cmentarzy parafialnych i 2 wyznaniowe), natomiast 12 cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa pozostaje pod nadzorem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Do dnia 30 października 2018 r. skontrolowano 25 cmentarzy, których stan porządkowy oceniono jako dobry. Odpady komunalne z terenu cmentarzy gromadzone były na wyznaczonych i ogrodzonych terenach, a także w kontenerach lub pojemnikach przeznaczonych do składowania odpadów. Wywóz nieczystości stałych z ww. terenów zapewniają koncesjonowane firmy, na podstawie złożonych deklaracji. Żadna z przeprowadzonych kontroli nie wykazała nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontrolą zostały również objęte pomieszczenia sanitarno – higieniczne tj. toalety ogólnodostępne zlokalizowane przy cmentarzach. Podczas prowadzonych kontroli stwierdzono, że stan sanitarno – porządkowy ww. pomieszczeń nie budził zastrzeżeń.

Pod nadzorem tut. Inspektora Sanitarnego znajduje się 30 zakładów pogrzebowych – 13 na terenie Miasta Krakowa oraz 17 w powiecie krakowskim. W tej grupie obiektów przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych, które nie wykazały nieprawidłowości.

W zakresie nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 30 października 2018 r. wydano 236 decyzji w sprawie ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich. Nadzór na pracami ekshumacyjnymi sprawowany był w 205 przypadkach.

Ponadto sprawdzono warunki przewozu zwłok i szczątków ludzkich podczas ekshumacji – tj. skontrolowano 75 środków transportu (karawanów).

Do dnia 30 października 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał 142 postanowienia dot. sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich na teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz 22 decyzje administracyjne zezwalające na wywóz zwłok/szczątków ludzkich poza terytorium kraju.

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie