Informacja o udzieleniu zamówienia „Usługi pocztowe na rok 2019”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro na „Usługi pocztowe na rok 2019”.

Zgodnie z art.138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi pocztowe na rok 2019” w zakresie „Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa” zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą LANDE Sp. z o. o. ul. Murarska 19/36, 31-311 Kraków w dniu14 grudnia 2018 r. W zakresie „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą Poczta Polska S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa w dniu 11 grudnia 2018 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie