Ocena warunków sprzedaży środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie wprowadzanych do obrotu w zakładach zlokalizowanych w obrębie placów targowych na terenie miasta Krakowa w okresie letnim

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r. przeprowadzili kontrole akcyjne w 35 zakładach obrotu żywnością (tymczasowe punkty sprzedaży, kioski, stragany), usytuowanych na placach targowych znajdujących się na terenie miasta Krakowa. W trakcie kontroli szczególną uwagę zwrócono m.in na warunki sprzedaży środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznieoraz warunki ich przechowywania. W 9 skontrolowanych zakładach stwierdzono uchybienia natury sanitarnohigienicznej i sanitarno-technicznej. Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

  • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny wyposażenia zakładów;
  • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny powierzchni ścian i posadzek (powierzchnie zniszczone z ubytkami),
  • przechowywanie środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie poza urządzeniami chłodniczymi;
  • wprowadzanie do obrotu handlowego środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia oraz daty minimalnej trwałości;
  • brak opracowanych, wdrożonych i przestrzeganych instrukcji z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz procedur opartych na zasadach systemu HACCP w zakresie prowadzonej działalności.

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości 7 osób odpowiedzialnych ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych oraz wydano doraźne zalecenia pokontrolne mające na celu bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-higienicznej oraz sanitarno-technicznej wydanych zostało 5 decyzji administracyjnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w zakładach, gdzie stwierdzono uchybienia sanitarno-higieniczne i sanitarno-techniczne zostaną przeprowadzone w najbliższym okresie kontrole mające na celu sprawdzenie zaleceń pokontrolnych lub zarządzeń decyzji administracyjnych.

 

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krakowie

Opracował: Maciej Cholewa
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2019 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie