Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia)” - I etap”.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie z siedzibą ul. Gazowa 15, 31-60 Kraków działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm.) -zwanej dalej ustawą, informuje, iż w dniu 4 września 2019 r. dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły do postępowania na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia.

Na realizację całości przedmiotu zamówienia Zamawiający -Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, zamierza przeznaczyć kwotę 127 140,00 złotych brutto.

1.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące oferty:

L.p./ numer oferty

Nazwa i adres

Wykonawcy

Data wpływu

Godzina

Cena brutto w zł

Termin realizacji

Okres

gwarancji

1

ELBRUS Zakład Inżynierii Elektrycznej

Mateusz Koźlak

ul. Na Węgry 3

32-440 Sułkowice

04.09.2019

08:47

116 078,99

60 dni

96 miesięcy

2

VATRA S. A.

ul. Nad Wodą 54

32-080 Zabierzów

04.09.2019

09:24

126 690,00

60 dni

96 miesięcy

3

Konsorcjum Firm;

Lider-2K-Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k.

Partner – STAMBUD Sp. z o. o.

Lider: Morawica 286, 32-084 Morawica

Partner: ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 32-065 Krzeszowice

04.09.2019

09:40

172 173,63

75 dni

60 miesięcy

4

Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET

Os. Szkolne 3, 31-975 Kraków

04.09.2019

09:47

159 432,53

60 dni

60 miesięcy

2.      Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 75 dni.

3.      Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.

 

4.      W otwarciu uczestniczył przedstawiciel jednego z Wykonawców. 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie