W 2019 roku służby sanitarne w Polsce obchodzą jubileusz 100-lecia. Historia powstania służb sanitarnych w Polsce została zapoczątkowana 8 lutego 1919 roku, kiedy to w dzienniku ustaw opublikowano Państwową Zasadniczą Ustawę Sanitarną. Stanowiła ona podstawę do organizacji i działania całej służby zdrowia w odradzającej się RP, zarówno w części zapobiegawczej, jak i leczniczej.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia publicznego były szerzące się wówczas epidemie chorób zakaźnych, którym sprzyjała migracja ludności, dyslokacja wojsk, zniszczenia infrastruktury sanitarnej kraju oraz trudności w zaopatrzeniu w żywność.

Wraz z zakończeniem II wojny światowej po 1945 roku pojawił się problem epidemii tyfusu, błonicy czy czerwonki, brak leków i szczepionek. Wtedy działalność przeciwepidemiczna opierała się na pomocy doraźnej wykonywanej przez tzw. Kolumny Sanitarne, prowadzące akcje na poziomie regionalnym i lokalnym. Zadania Kolumn Sanitarnych polegały na ograniczaniu szerzenia się chorób zakaźnych i zwalczaniu ognisk już istniejących. W 1945 roku istniało 450 trzyosobowych kolumn przeciwepidemicznych na terenie całego kraju.

Inspekcja Sanitarna w obecnym kształcie funkcjonuje od 1952 roku, kiedy to powstały Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne, których zadaniem było sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem sanitarnym w naszym kraju i podejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie. 14 sierpnia 1954 roku utworzono Państwową Inspekcje Sanitarną (PIS), która swoje zadania sprawuje poprzez nadzór zapobiegawczy, bieżący nadzór sanitarny, a także poprzez prowadzenie działań oświatowo – zdrowotnych.

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podobnie jak sto lat temu jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych, zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, kształtowanie właściwych postaw, a tym samym umacnianie zdrowia publicznego.Państwowa Inspekcja Sanitarna odgrywa zatem zasadniczą rolę w realizacji polityki zdrowotnej państwa.

Zadanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej to nie tylko zapobieganie licznym chorobom zakaźnym. Na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego prowadzone są również przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie działania, których celem jest identyfikacja i szacowanie zagrożeń, nadzór oraz kontrole mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, a także przedsięwzięcia służące kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych.

PPIS w Krakowie wykonuje zadania należące do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Stacja zapewnia realizację zadań nałożonych na PPIS w zakresie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska;
 2. higieny pracy w zakładach pracy;
 3. higieny procesów nauczania i wychowania;
 4. higieny wypoczynku i rekreacji;
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

 

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie prowadzi działania w dziedzinach:

 • zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, m.in.:

- uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących np. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

 • bieżącego nadzoru sanitarnego, m.in. w zakresie zapewnienia:

- bezpieczeństwa zdrowotnego wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia,

- właściwej higieny procesów nauczania,

- właściwych warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

 

 • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, m.in.:

- dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;

- sprawowanie nadzoru nad szczepieniami ochronnymi.

PPIS w Krakowie realizuje zadania zarówno na terenie miasta Krakowa, jak i powiatu krakowskiego.

Skalę realizowanych zadań obrazują przedstawione poniżej dane statystyczne.

 • W roku 2018 na terenie miasta Krakowa

pod nadzorem PPIS znajdowało się 18 818 obiektów, przeprowadzono łącznie 14 538 kontroli, w wyniku których wydano 5 093 decyzje administracyjne oraz 5 272 decyzje płatnicze na kwotę 1 020 030 zł. Zostało wydanych również 150 decyzji dot. chorób zawodowych.

 • W roku 2018 na terenie powiatu krakowskiego

pod nadzorem PPIS w Krakowie znajdowało się 5 274, przeprowadzono łącznie 2 804 kontrole, wydano 592 decyzje administracyjne oraz 857 decyzji płatniczych na kwotę 133 381 zł. Ponadto wydano 15 decyzji dot. chorób zawodowych.

Ponadto Stacja inicjuje, prowadzi, organizuje i koordynuje działalność oświatowo - zdrowotną w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

W roku bieżącym realizowanych jest 9 programów profilaktyczno-edukacyjnych dot. profilaktyki palenia tytoniu, promocji zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki chorób nowotworowych, profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki Wirusowego Zapalenia Wątroby.

Cieszącym się największa popularnością jest program realizowany od 13 lat wśród uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców - „Trzymaj Formę!”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodzin, poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

W ramach realizacji powyższego programu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie organizuje konferencję "Żywienia a zdrowie dzieci i młodzieży". Konferencja odbędzie się dnia 30 października br. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Na konferencję zapraszamy koordynatorów programu „Trzymaj Formę!” oraz zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych (wymagana wcześniejsza rejestracja uczestników-mailowa- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w załączonym programie.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Pliki do pobrania
Download this file (Program Konferencji.pdf)Program Konferencji.pdf

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie