Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - pytania i odpowiedzi

Nasz znak: AD-281-1/20

Data: 13 lutego 2020 r.

 

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycyjnego zadania pn. „Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia)” - II etap, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowieinformuje, iż w postępowaniu jw. wpłynęło zapytanie dotyczące szacunkowej wartości zamówienia oraz treści SIWZ.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

W związku z brakiem opublikowania planu zamówień publicznych na 2020 r. Wykonawca zwraca się
z prośbą o przekazanie informacji o szacunkowej wartości zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szacunkowa wartość zamówienia wynosi 104 000 złotych brutto.

Pytanie 2

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie max. punktowanego okresu gwarancyjnego
z 96 miesięcy do 60 miesięcy. Wskazany termin 96 miesięcy jest nieadekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia i niezgodny z obecnie obowiązującymi zasadami rynkowymi wykonania robót budowlanych. Termin ten znacznie podwyższy wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-69

Do wiadomości:

potencjalni oferenci (strona www Zamawiającego Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia) – II etap)

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie