Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz właściwej opieki w czasie wakacji..

Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12 poz.67 z późn. zm.), zgodnie z którym:

 • organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz obowiązani są zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną;
 • organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po zgłoszeniu wypoczynku do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora;
 • kurator oświaty niezwłocznie informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej właściwych ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku o zgłoszeniu placówki wypoczynku;
 • obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku.
  Informacje dotyczące organizatorów i miejsc wypoczynku znajdują się w elektronicznej bazie wypoczynku pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl. Baza umożliwia rodzicom – zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy zimowisko – sprawdzanie wiarygodności ich organizatora oraz zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innych służbom w sytuacji stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.
  W okresie wakacji  miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży objęte zostaną bieżącymi kontrolami sanitarnymi. Ocenie poddane zostaną m.in. warunki sanitarno-higieniczne i porządkowe pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych oraz bloku żywienia, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, stan otoczenia placówki wypoczynku, zapewnienie opieki medycznej.
  W razie wystąpienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych, należy kontaktować się :
  z Oddziałem  Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krakowie  tel. 12 430 70 46 w 117 lub Oddziałem Higieny Żywienia i Żywności tel.12 644 91 33 w 148
  Informacje dotyczące przebiegu wypoczynku można  uzyskać :
 • w Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. 12/392-14-13, 12/392-14-16 poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:30 do 15:30
 • Komendzie Wojewódzkiej Policji tel. 997, 112, 12/615-29-05, 12/615-41-44 – bezpieczeństwo przewozów dzieci
 • Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej tel. 12/639-91-00 – zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym tel. 18/206-15-50 – bezpieczeństwo na terenach górskich
 • Centralnym Rejestrze Zezwoleń Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Gospodarki tel. 22/693-46-47, lub Zespole ds. Usług Turystycznych w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego tel. 12/630-33-61 – informacja dotycząca organizatorów wypoczynku (np. biur podróży)
 • Krakowskiej Izbie Turystyki tel. 12/429-44-50 – informacja o podmiotach gospodarczych działających w branży obsługi ruchu turystycznego.

 

 

Kierownik Oddziału
Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Lucyna Wójcik

 

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie