Zasady importu przyborów kuchennych wykonanych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących z Chin.

Przybory kuchenne z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzące lub wysyłane z Chin lub Hongkongu mogą być przywożone do krajów Unii Europejskiej wyłącznie po przedłożeniu przez importera do każdej przesyłki właściwie wypełnionego oświadczenia, które potwierdza, iż dana przesyłka spełnia wymagania w zakresie uwalniania pierwszorzędowych amin aromatycznych i formaldehydu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Rozporządzenia Komisji nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011r. ustanawiającego specjalne warunki i procedury dotyczące przywozów przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Oświadczenie sporządzane jest w języku urzędowym państwa, do którego przywożona jest przesyłka.  Do oświadczenia dołącza się sprawozdanie laboratoryjne, które zawiera:

  • w odniesieniu do przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych – wyniki badań wskazujące, iż ilość uwalnianych do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych nie przekracza 0,01 mg/kg,
  • w odniesieniu do przyborów kuchennych z tworzyw melaminowych - wyniki badań wskazujące, iż ilość uwalnianego do żywności formaldehydu nie przekracza 15 mg/kg.

Co najmniej na dwa dni robocze przed przybyciem przesyłki (z Chin lub Hongkongu) importer lub jego przedstawiciel powiadamia właściwy organ w miejscu pierwszego wprowadzenia o tym fakcie. Wykaz miejsc pierwszego wprowadzenia na terenie kraju opublikowany został na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego (link: http://gis.gov.pl/zywnosc/import-eksport-zywnosci/wykaz-dpe-dpi).

Właściwy organ w miejscu pierwszego wprowadzenia przeprowadza:

  • kontrole dokumentów wszystkich przesyłek w ciągu dwóch dni roboczych od ich przybycia,
  • kontrole identyfikacyjne i kontrole fizyczne, w tym badania laboratoryjne 10 % przesyłek w sposób losowy.

Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych wykażą niezgodność z wymaganiami, wówczas właściwy organ jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Komisję Europejską poprzez system wczesnego ostrzegania RASFF.

Podczas oczekiwania na wyniki kontroli bezpośrednich właściwy organ może zezwolić na zwolnienie przesyłki do miejsca przeznaczenia. Wówczas jest on zobligowany do powiadomienia o tym fakcie właściwy organ w miejscu przeznaczenia w celu zapewnienia stałej kontroli nad przesyłką.

Dopuszczenie do swobodnego obrotu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących z Chin lub Hongkongu uzależnione jest od przedłożenia organom celnym właściwie wypełnionego oświadczenia stanowiącego załącznik do ww. Rozporządzenia Komisji nr 284/2011.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie