Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że zatrudni pracownika do Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko pracy:

 1. Przeprowadzanie czynności kontrolnych i nadzór nad stanem sanitarnym zakładów produkujących, wprowadzających do obrotu produkty kosmetyczne, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością .
 2. Pobór prób produktów kosmetycznych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością .
 3. Ocena znakowania produktów kosmetycznych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością .
 4. Przeprowadzanie postępowań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych RASFF oraz produktach kosmetycznych RAPEX.
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez komórkę i wykonywanie innych przewidzianych prawem czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń i wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 6. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 7. Współpraca z innymi komórkami Stacji.
 8. Prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki :

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie – kosmetologia, chemia ze szczególnym  uwzględnieniem chemii kosmetycznej,

b) biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu  MS Office (Word, Excel)

c) komunikatywna znajomość języka angielskiego.

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) bardzo dobra prezencja, wysoka kultura osobista,

b) odpowiednie predyspozycje psychologiczne, odporności na stres i umiejętności koncentracji uwagi,

c) komunikatywność, solidność, rzetelność,

d) odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

e) elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy w zależności od danej sytuacji,

f) zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g) spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencje w działaniu

h) poczucie kontroli wewnętrznej (samosterowność),

i) mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 30 września 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

CVpowinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o treści :

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.

Informuję, że Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie). Dane kontaktowe Administratora ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa www.pssekrakow.pl, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow / Skrytka ESP.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie

W miesiącu sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie zatrudni do Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży pracownika na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydaci na ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

1.    Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe: chemia, biologia, zdrowie publiczne, pedagogika, ochrona środowiska.

b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

2.    Predyspozycje osobowościowe:

a) samodzielność,

b) odporność na stres,

c) komunikatywność,

d) odpowiedzialność,

e) obowiązkowość i systematyczność,

f) dobra organizacja pracy i elastyczność w działaniu w zależności od sytuacji,

g) umiejętność pracy w zespole,

h) skrupulatność i konsekwencja w działaniu,

i) wysoka kultura osobista.

3.    Predyspozycje zawodowe:

 1. umiejętność pracy w arkuszu Excel,
 2. umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,
 3. umiejętność przekazania informacji,
 4. zdolność analitycznego myślenia.

4.    Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

a) nadzór bieżący stanu sanitarno–higienicznego placówek oświatowo – wychowawczych oraz placówek wypoczynku, tj. kontrolowanie stanu sanitarno–higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,

b) prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,

c) prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi,

d) prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń,

e) przygotowywanie sprawozdań okresowych, planów pracy, ocen i analiz.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie CV do dnia 30 września 2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/430-70-46 wew. 124.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

CV powinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.

Informuję, że Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie). Dane kontaktowe Administratora ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa www.pssekrakow.pl, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow / Skrytka ESP.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie

W miesiącu sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że przyjmie stażystę do Oddziału Epidemiologii – skierowanego przez Urząd Pracy

Kandydat na ww. stanowisko powinien  spełniać następujące warunki:
 
1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe, kierunek – lekarski, analityka medyczna, pielęgniarstwo, lekarz weterynarii, biologia, zdrowie publiczne, inspekcja sanitarna,
b) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office,
c) Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 
2. Predyspozycje osobowościowe:
a) samodzielność, 
b) odporność na stres,
c) odpowiedzialność,
d) obowiązkowość i systematyczność,
e) dobra organizacja pracy własnej,
f) wysoka kultura osobista.
 
3. Predyspozycje zawodowe:
a) praktyczna umiejętność stosowania przepisów KPA i innych aktów prawnych,
b) umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,
c) umiejętność przekazania informacji,
d) zdolność analitycznego myślenia.
e) mile widziane prawo jazdy kategorii B.
 
4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
a) realizacja zadań zapobiegawczych i p/epidemicznych w nadzorze nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi, 
b) nadzór bieżący stanu sanitarno – higienicznego podmiotów leczniczych tj. kontrolowanie stanu sanitarno – higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,
c) prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,
d) prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi.
 
Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124
 
W miesiącu styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.
 
 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie