Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że zatrudni pracownika na umowę o pracę na stanowisko sprzątająca/cy.

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1. wykształcenie zawodowe

2. dobry stan zdrowia

3. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

4. sumienność i pracowitość

5. dokładność i rzetelność

6. poczucie estetyki i zaangażowanie w pracę.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV do dnia 31 października 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

CV powinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.

Aby dane osobowe zawarte w dokumentach związanych z procesem rekrutacji mogły być wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacji (w Oddziale Administracyjnym) niezbędna jest klauzula:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.

Informuję, że Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie). Dane kontaktowe Administratora ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa www.pssekrakow.pl, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow / Skrytka ESP.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie

W miesiącu wrześniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie zatrudni do Oddziału Epidemiologii 1 pracownika na umowę o pracę na czas zastępstwa

Kandydaci na ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe, kierunek – lekarski, analityka medyczna, pielęgniarstwo, biologia, zdrowie publiczne
2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

3. Predyspozycje osobowościowe:

1. samodzielność,
2. odporność na stres,
3. odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,
4. obowiązkowość i systematyczność,
5. dobra organizacja pracy i elastyczność w działaniu w zależności od sytuacji,
6. umiejętność pracy w zespole,
7. komunikatywność,
8. skrupulatność i konsekwencja w działaniu,
9. wysoka kultura osobista.

4. Predyspozycje zawodowe:

1. umiejętność pracy w arkuszu Excel,
2. umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,
3. umiejętność przekazania informacji,
4. zdolność analitycznego myślenia.

5. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

1. realizacja zadań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w nadzorze nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi,
2. nadzór bieżący stanu sanitarno–higienicznego podmiotów leczniczych, tj. kontrolowanie stanu sanitarno–higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,
3. prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,
4. prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi,
5. prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

Mile widziane komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy kategorii B.

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie CV do dnia 31 października 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/430-70-46 wew. 124.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.


CV powinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o treści :
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.

Aby dane osobowe zawarte w dokumentach związanych z procesem rekrutacji mogły być wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacji (w Oddziale Epidemiologii) niezbędna jest klauzula :

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.

Informuję, że Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie). Dane kontaktowe Administratora ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa www.pssekrakow.pl, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow / Skrytka ESP.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie


W miesiącu wrześniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.
 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie