Komunikaty

Komunikat nr 2 „Woda z przepompowni Minoga podawana dla konsumentów w miejscowości Skała, Grodzisko, Minoga, Nowa Wieś, Przybysławice, Zamłynie, Stoki, Gołyszyn, Poręba Laskowska, Laski Dworskie (gmina Gołcza)jest przydatna do spożycia przez l

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych z dnia 18 września 2019 r. (uzupełnienie z dnia 19 września 2019 r.) prób wody pobranych z pompowni wody Minoga oraz przepompowni  Nowa Wieś wydana została decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych. 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

 

Opracowała: Barbara Paluch 
Data aktualizacji: 19 września 2019 r.

 

 

Komunikat nr 2 „Woda z ujęcia Cianowice podawana dla konsumentów w miejscowości Cianowice Duże jest przydatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych z dnia 18 września 2019 r. (uzupełnienie z dnia 19 września 2019 r.) prób wody pobranych z ujęcia Cianowice, sklep spożywczy przy ul. Szkolnej 9 w Cianowicach oraz Szkoły Podstawowej w Cianowicach wydana została decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych. 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracował: Krzysztof Morajka 
Data aktualizacji: 19 września 2019 r.

Komunikat nr 2 „Woda z ujęcia Sobiesęki podawana dla konsumentów w miejscowości Sobiesęki oraz Skała

(ul. Polna, ul. Pasternak, ul. Sobieskiego, ul. Nowa, ul. Targowa, ul. Mleczna, ul. Nullo, ul. Szewska, ul. Wolbromska, ul. Topolowa, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Armii Krajowej, ul. Łokietka, ul. Sobiesęki, ul. Na Podgóry, ul. Krzywa, ul. Wąska, ul. Krótka, ul. Gołębia, ul. Graniczna, ul. Wejściowa) jest przydatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych z dnia 16 września 2019 r. prób wody pobranych z ujęcia wody Sobiesęki oraz dwóch punktów na sieci, wydana została decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych. 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracował: Bartosz Sipczyński 
Data aktualizacji: 16 września 2019 r.

 

Komunikat nr 1 „Woda z ujęcia Sobiesęki podawana dla konsumentów z miejscowości: Sobiesęki, Skała jest niezdatna do spożycia przez ludzi”

Dotyczy konsumentów z miejscowości Sobiesęki, Skaław gminie Skała zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęcia Sobiesęki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z ujęcia Sobiesęki w gminie Skała, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę konsumentów z miejscowości Sobiesęki, Skała wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przezludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 22 sierpnia 2019 r. (data wpływu sprawozdania: 12 września 2019 r.) z ujęcia Sobiesęki stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 7 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

<1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

<

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała jakozarządzający ujęciem Sobiesęki został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Ewelina Kula
Data aktualizacji: 12 września 2019 r.

 

Komunikat nr 1 „Woda z przepompowni Minoga podawana dla konsumentów w miejscowościach: Skała, Grodzisko, Minoga, Nowa Wieś, Przybysławice, Zamłynie, Stoki, Gołyszyn, Poręba Laskowska, Laski Dworskie jest niezdatna do spożycia przez ludzi

Dotyczy konsumentów w miejscowościach: Skała, Grodzisko, Minoga, Nowa Wieś, Przybysławice, Zamłynie, Stoki, Gołyszyn, Poręba Laskowska, Laski Dworskie (Gm. Gołcza) zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z przepompowni Minoga.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy coli, dostarczanej z przepompowni Minoga w gminie Skała, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę konsumentów miejscowości: Skała, Grodzisko, Minoga, Nowa Wieś, Przybysławice, Zamłynie, Stoki, Gołyszyn, Poręba Laskowska, Laski Dworskie (Gm. Gołcza), wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 22 sierpnia 2019 r. (data wpływu sprawozdania: 12 września 2019 r.) z przepompowni Minoga stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli w ilości 4 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała jakozarządzający przepompownią Minoga został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Ewelina Kula
Data aktualizacji: 12 września 2019 r.

Komunikat nr 1 „Woda z ujęcia Cianowice podawana dla konsumentów w miejscowości Cianowice Duże jest niezdatna do spożycia przez ludzi”

Dotyczy konsumentów w miejscowości Cianowice Duże,w gminie Skała zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęcia Cianowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy coli oraz obecnością w wodzie podawanej z ujęcia wody Cianowice ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC powyżej zalecanej dopuszczalnej wartości, wydana została decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 22 sierpnia 2019 r. (data wpływu sprawozdania: 12 września 2019 r.) z ujęcia wody Cianowice stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość parametru, t.j.: bakterii grupy coli w ilości 5 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody) oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22OC w ilości 190 j.t.k. w 1 ml/ wody (wartość zalecana 100 j.t.k w 1 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała jako zarządzający ujęciem Cianowice został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Ewelina Kula
Data aktualizacji: 12 września 2019 r.

Komunikat nr 11 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach” zlokalizowanym w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 2 września 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach”

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 6 września 2019 r.

Komunikat nr 2 Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli o nazwie ,,Przylasek Rusiecki na zbiorniku nr 1”,zlokalizowanym w Krakowie na terenie działki nr 175/6 obr. 34 Nowa Huta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 26 sierpnia 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli o nazwie ,,Przylasek Rusiecki na zbiorniku nr 1

stwierdził przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 3 września 2019 r.

Komunikat nr 2 „Woda z wodociągu publicznego Sułoszowa (ujęcie wody S1) zaopatrującego w wodę do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Sułoszowa jest przydatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 30 sierpnia 2019 r. z sieci wodociągu publicznego Sułoszowa, wydana została decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Ewelina Kula
Data aktualizacji: 2 września 2019 r.

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Sułoszowa podawana dla mieszkańców miejscowości Sułoszowa (gmina Sułoszowa) jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi”

Dotyczy mieszkańców miejscowości Sułoszowa na terenie gminy Sułoszowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzoną ponadnormatywną zawartością azotanów w wodzie w ilości 67±9mg/l (wartość dopuszczalna 50 mg/l) dostarczanej z wodociągu publicznego Sułoszowa gmina Sułoszowa, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Sułoszowa wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

„Woda z wodociągu publicznego Sułoszowa podawana dla mieszkańców miejscowości Sułoszowa na terenie gminy Sułoszowa jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie azotanów w ilości 67±9mg/l (wartość dopuszczalna 50 mg/l) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, za wyjątkiem niemowląt do 3 miesiąca życia karmionych z butelki. W celu ograniczenia ryzyka odradza się przygotowywania posiłków dla niemowląt z użyciem wody o ponadnormatywnej zawartości azotanów. W pozostałych przypadkach woda może być używana bez ograniczeń m. in. do celów spożywczych, mycia zębów, mycia naczyń, warzyw i owoców.”

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Ewelina Kula
Data aktualizacji: 28 sierpnia 2019 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie