Komunikaty

KOMUNIKAT NR 2 „Woda z wodociągu publicznego Bolechowice (studnia SW-II) gmina Zabierzów podawana dla mieszkańców gminy Zabierzów w miejscowości Bolechowice jest zdatna do spożycia”

„Woda z wodociągu  publicznego Bolechowice (studnia SW-II) gmina Zabierzów podawana dla mieszkańców gminy Zabierzów w miejscowości Bolechowice ul. Spokojna, Gajowa, Ogrodowa, Akacjowa, Kościelna, Szkolna, Jurajska, Leśna, Wąska, Nad Potokiem, Polna, Turystyczna jest zdatna do spożycia”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 10  grudnia 2018 r. z wodociągu publicznego Bolechowice w punktach poboru: ujęcie wodociągu publicznego ( studnia SW-II), Szkoła Podstawowa w Bolechowicach oraz Ośrodek Zdrowia w Bolechowicach wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

Opracowała:                        data aktualizacji:
M. Palusińska                     13  grudnia 2018 r.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

KOMUNIKAT NR 2 „Woda z wodociągu publicznego Michałowice II - ujęcie Michałowice II jest zdatna do spożycia.

„Woda z wodociągu publicznego Michałowice II - ujęcie Michałowice II,ul. Źródlana, gmina Michałowice podawana dla mieszkańców gminy Michałowice w miejscowościach, tj.: Górna Wieś, Kozierów, Wilczkowice (ul. Pod Sosną -w części); Michałowice (ulice, tj.: Laskowiec, Szmaragdowa, Zdrowa, Jasna, Na Stoku, Zielone Wzgórze, Mały Kraków, Leśna, Truskawkowa, Źródlana, Graniczna, Górna, Warszawska) oraz dla mieszkańców gminy Iwanowice, tj.: miejscowości Żerkowice oraz Narama jest zdatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 3 grudnia 2018 r. z wodociągu publicznego Michałowice II w punktach poboru: ujęcie Michałowice II, ul. Źródlana oraz trzech dodatkowych punktów na sieci wodociągowej (tj. dom prywatny - ul. Źródlana, dom prywatny – ul. Leśna, sklep - Górna Wieś, ul. Graniczna 329) wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

Opracował:                      data aktualizacji:
K.Morajka                       10 grudnia 2018 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

KOMUNIKAT NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Bolechowice (studnia SW-II) gmina Zabierzów podawana dla mieszkańców gminy Zabierzów w miejscowości Bolechowice jest warunkowo zdatna do spożycia.”

Woda z wodociągu publicznego Bolechowice(studnia SW-II)gmina Zabierzów podawana dla mieszkańców gminy Zabierzów w miejscowości Bolechowice ul. Spokojna, Gajowa, Ogrodowa, Akacjowa, Kościelna, Szkolna, Jurajska, Leśna, Wąska, Nad Potokiem, Polna, Turystyczna jest warunkowo zdatna do spożycia. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Bolechowice(studnia SW-II)gmina Zabierzów powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców gminy Zabierzów w miejscowości Bolechowice (ul. Spokojna, Gajowa, Ogrodowa, Akacjowa, Kościelna, Szkolna, Jurajska, Leśna, Wąska, Nad Potokiem, Polna, Turystyczna)wydana została decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 4 grudnia 2018 r. z punktu czerpalnego: Szkoła w Bolechowicach -kuchnia stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 4 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody). Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

W związku z powyższym:

Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie ul. Kolejowa 38; 32 -080 Zabierzów zostało zobowiązane do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia oraz skutecznego powiadomienia mieszkańców zaopatrywanych w wodę ze wskazanego wodociągu o stwierdzeniu warunkowej jej przydatności do spożycia i korzystania z wody do spożycia tylko po przegotowaniu.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Opracował:                                                    data aktualizacji:

A. Piórkowska-Więsyk                                  6 grudnia 2018 r.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

KOMUNIKAT NR 2 dla mieszkańców miejscowości Wola Kalinowska w gminie Sułoszowa zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Wola Kalinowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniach 19 – 21 listopada 2018 r. z wodociągu publicznego Wola Kalinowskawydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W związku z powyższym woda z wodociągu publicznego Wola Kalinowska może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Opracowała:                              data aktualizacji:

A. Piórkowska-Więsyk              22 listopada 2018 r.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

KOMUNIKAT NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Michałowice II - jest warunkowo zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Michałowice II w punkcie poboru – ujęcie Michałowice II, ul. Źródlana, gmina Michałowice, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców gminy Michałowice w miejscowościach, tj.: Górna Wieś, Kozierów, Wilczkowice (ul. Pod Sosną -w części); Michałowice (ulice, tj.: Laskowiec, Szmaragdowa, Zdrowa, Jasna, Na Stoku, Zielone Wzgórze, Mały Kraków, Leśna, Truskawkowa, Źródlana, Graniczna, Górna, Warszawska) oraz mieszkańców gminy Iwanowice, tj.: miejscowości Żerkowice oraz Narama wydana została decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 20 listopada 2018 r. z punktu czerpalnego: ujęcie Michałowice II, ul. Źródlana stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 7 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).
Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

 

W związku z powyższym:

Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o., zarządzające wodociągiem publicznym Michałowice II zostało zobowiązane do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia oraz skutecznego powiadomienia mieszkańców zaopatrywanych w wodę ze wskazanego wodociągu o stwierdzeniu warunkowej jej przydatności do spożycia i korzystania z wody do spożycia tylko po przegotowaniu.

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Opracował:                                          data aktualizacji:                 

Krzysztof Morajka                               22 listopada 2018 r.

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

KOMUNIKAT NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Wola Kalinowska podawana dla mieszkańców miejscowości Wola Kalinowska jest niezdatna do spożycia”

Dotyczy mieszkańców miejscowości  Wola Kalinowska  w  gminie Sułoszowa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Wola Kalinowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku                           ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli dostarczanej z wodociągu publicznego  Wola Kalinowska , gmina Sułoszowa powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Wola Kalinowska wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 15  listopada 2018 r. z punktu czerpalnego: „ujęcie” stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 6 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody) .

Do zakażenia ww. bakteriami dochodzi po wypiciu nieprzegotowanej skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

 

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda może być wykorzystywana  do kąpieli i  celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet, czynności porządkowych.

 

Gmina Sułoszowa zarządzająca wodociągiem publicznym Wola Kalinowska  została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Opracował:                                data aktualizacji:

Magdalena Palusińska            19 listopada 2018 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Biały Kościół: ul. Królowej Jadwigi; ul. Kasztanowa; ul. Morska; ul. św. Floriana; ul. Willowa; ul. ks. Twardowskiego; ul. Sąsiedzka; ul. Miodowa; ul. Mączna; ul. Jarska; ul. Wierzchowska;

ul. Modrzewiowa; ul. Krakowska, gdzie woda podawana jest wodociągiem publicznym Biały Kościół - Zamorze

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie z sieci wodociągu publicznego Biały Kościół Zamorze w dniu 21 września 2018 r. wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 21 września 2018 r.

 

 

 

 

 

Komunikat nr 21 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Zalew na Piaskach – Kryspinów”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 28 sierpnia 2018 r.   w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Zalew na Piaskach – Kryspinów

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 18 września 2018 r.

Komunikat nr 1 dla mieszkańcówmiejscowości Biały Kościół: ul. Królowej Jadwigi; ul. Kasztanowa; ul. Morska; ul. św. Floriana; ul. Willowa; ul. ks. Twardowskiego; ul. Sąsiedzka; ul. Miodowa; ul. Mączna; ul. Jarska; ul. Wierzchowska; ul. Modrzewi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że analiza laboratoryjna próby wody pobranej w dniu 12 września 2018 r. z wodociągu publicznego Biały Kościół-Zamorze (hydrofornia-kran) wykazała obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli w ilości 3 j.t.k. w 100 ml wody.

Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

„Woda dla mieszkańców miejscowości Biały Kościół: ul. Królowej Jadwigi; ul. Kasztanowa; ul. Morska; ul. św. Floriana; ul. Willowa; ul. ks. Twardowskiego; ul. Sąsiedzka; ul. Miodowa; ul. Mączna; ul. Jarska; ul. Wierzchowska; ul. Modrzewiowa; ul. Krakowska jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.”

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 14 września  2018 r.

 

Komunikat nr 20 - bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Przystań Brzegi”, zlokalizowanym w Krakowie ul. Trakt Papieski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu  29 sierpnia 2018 r. i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Przystań Brzegi”, zlokalizowanym w Krakowie ul. Trakt Papieski

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 10 września 2018 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie