Komunikaty

Komunikat nr 3 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi” zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Trakt Papieski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2268), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 8 lipca 2019 r.   w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 12 lipca 2019 r.

Komunikat nr 2 „Woda z wodociągu publicznego Kobylany podawana dla mieszkańców miejscowości Kobylany, Brzezinka, Łączki, Więckowicena terenie gminy Zabierzów jest przydatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 24 czerwca 2019 r. z ujęcia oraz sieci wodociągu publicznego Kobylany wydana została decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych. 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Magdalena Palusińska 
Data aktualizacji: 2 lipca 2019 r.

 

 

 

Komunikat nr 1 ,,Woda z wodociągu publicznego Giebułtów, dotyczy rejonu ulic: Podwikle, Zarzecze oraz Leśna w Giebułtowie jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli dostarczanej z wodociągu publicznego  Giebułtów, gmina Wielka Wieś (dotyczy rejonu ulic: Podwikle, Zarzecze oraz Leśna w Giebułtowie) wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

 „Woda dla mieszkańców miejscowości  Giebułtów – rejon ulic:  Podwikle, Zarzecze, Leśna  jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.”

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Anna Zając
data aktualizacji: 28 czerwca 2019 r.

Komunikat nr 2 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi” zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Trakt Papieski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 19 czerwca 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 27 czerwca 2019 r.

Komunikat nr 1 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach” zlokalizowanym w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 14 czerwca 2019 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach”

stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 19 czerwca 2019 r.

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Kobylany podawana dla miejscowości Kobylany, Brzezinka, Łączki, Więckowicejest warunkowo zdatna do spożycia”

Dotyczy mieszkańców miejscowości Kobylany, Brzezinka, Łączki, Więckowicena terenie gminy Zabierzów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzoną ponadnormatywną zawartością żelaza w wodzie w ilości 376 µg/l (wartość dopuszczalna 200 µg/l) dostarczanej z wodociągu publicznego Kobylany gmina Zabierzów , zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:Kobylany, Brzezinka, Łączki, Więckowicewydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

„Woda z wodociągu publicznego Kobylany podawana dla mieszkańców miejscowości na terenie gminy Zabierzów jest warunkowo zdatna do spożycia.

Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie żelaza w ilości 376 µg/l (wartość dopuszczalna 200 µg/l) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być spożywana, wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej oraz innych celów domowych. Obecność ponadnormatywnej zawartości żelaza może jedynie pogorszyć właściwości organoleptyczne spożywanej wody, tj.: zapach, smak i barwę.”

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracowała: M. Palusińska
Data aktualizacji: 14 czerwca 2019 r.

 

Komunikat nr 2 „Woda z wodociągu publicznego Rybna podawana dla mieszkańców miejscowości Rybna – przysiółek Nowy Świat jest przydatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 5 czerwca 2019 r. z sieci wodociągu publicznego Rybna (miejscowość Rybna – przysiółek Nowy Świat)  wydana została decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 13 czerwca 2019 r.

KOMUNIKAT NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Rybna Nowy Świat podawana dla miejscowości Rybna - Przysiółek Nowy Świat jest warunkowo zdatna do spożycia”

  Dotyczy mieszkańców miejscowości Rybna - Przysiółek Nowy Świat

na terenie gminy Czernichów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzoną ponadnormatywną zawartością ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 220C po 72 h  w wodzie w ilości 1500 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 200 jtk/1ml) dostarczanej z wodociągu publicznego Rybna Nowy Świat, gmina Czernichów, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Rybna - Przysiółek Nowy Świat wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

„Woda z wodociągu publicznego Rybna Nowy Świat podawana dla mieszkańców miejscowości Rybna – Przysiółek Nowy Świat, na terenie gminy Czernichów jest warunkowo zdatna do spożycia.

Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 220C po 72 h  w wodzie w ilości 1500 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 200 jtk/1ml) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia  jakości wody zgodnej z  rozporządzeniem  Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych tj.: picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu przez min. 2 minuty.

Woda może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej oraz innych celów domowych.”

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała:                              data aktualizacji:

Anna Zając                               3 czerwca 2019 r.

 

Komunikat nr 1 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi” zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Trakt Papieski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 27 maja 2019 r.   w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”

 

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 31 maja 2019 r.

Komunikat nr 2 „Woda z wodociągu publicznego Czernichów podawana dla mieszkańców miejscowości Czernichów i części miejscowości Wołowice jest przydatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 14 maja 2019 r. z sieci wodociągu publicznego Czernichów wydana została decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 29 maja 2019 r.

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie