Komunikaty

Komunikat nr 2 „Woda z wodociągu publicznego Niedźwiedź Kępa podawana dla miejscowości Kępa, Szczepanowice, Niedźwiedź, Trątnowice, Czechy, Polanowice, Ratajów, Kleśnia jest zdatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 2 kwietnia 2019 r. z wodociągu publicznego Niedźwiedź Kępa w punktach poboru: z ujęcia, dwóch punktów na sieci wodociągowej wskazanego wodociągu oraz z przepompowni w Polanowicach wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Wioletta Drzewińska
data aktualizacji: 10 kwietnia 2019 r.

 

KOMUNIKAT NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Niedźwiedź Kępa podawana dla miejscowości Kępa, Szczepanowice, Niedźwiedź, Trątnowice, Czechy, Polanowice, Ratajów, Kleśnia jest warunkowo zdatna do spożycia”

Dotyczy mieszkańców miejscowości Kępa, Szczepanowice, Niedźwiedź, Trątnowice, Czechy, Polanowice, Ratajów, Kleśnia na terenie gminy Słomniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku  ze stwierdzoną ponadnormatywną zawartością ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 220C po 72 h  w wodzie w ilości 1100 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 100 jtk/1ml) dostarczanej z wodociągu publicznego Niedźwiedź Kępa, gmina Słomniki, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Kępa, Szczepanowice, Niedźwiedź, Trątnowice, Czechy, Polanowice, Ratajów, Kleśnia wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

 

„Woda z wodociągu publicznego Niedźwiedź Kępapodawana dla mieszkańców miejscowości Kępa, Szczepanowice, Niedźwiedź, Trątnowice, Czechy, Polanowice, Ratajów, Kleśnia, na terenie gminy Słomniki jest warunkowo zdatna do spożycia.

Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów                     w temperaturze 220C po 72 h  w wodzie w ilości 1100 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 100 jtk/1ml) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia  jakości wody zgodnej z  rozporządzeniem  Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych tj.: picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana wyłącznie  po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do  utrzymania higieny osobistej oraz innych celów domowych.”

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Czernichów podawana dla miejscowości Czernichów i części miejscowości Wołowice jest warunkowo zdatna do spożycia”

Dotyczy mieszkańców miejscowości Czernichów i części miejscowości Wołowice na terenie gminy Czernichów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzoną ponadnormatywną zawartością manganu w wodzie w ilości 70,2 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l) dostarczanej z wodociągu publicznego Czernichów, gmina Czernichów, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Czernichów i części miejscowości Wołowice wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

„Woda z wodociągu publicznego Czernichów podawana dla mieszkańców miejscowości Czernichów i części miejscowości Wołowice, na terenie gminy Czernichów jest warunkowo zdatna do spożycia.

Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie manganu w ilości 70,2 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być spożywana, wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej oraz innych celów domowych. Obecność ponadnormatywnej zawartości manganu może jedynie pogorszyć właściwości organoleptyczne spożywanej wody, tj.: zapach, smak i barwę.”

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
Data aktualizacji: 29 marca 2019 r.

 

KOMUNIKAT NR 2 „Woda z wodociągu publicznego Bolechowice (studnia SW-II) gmina Zabierzów podawana dla mieszkańców gminy Zabierzów w miejscowości Bolechowice jest zdatna do spożycia”

„Woda z wodociągu  publicznego Bolechowice (studnia SW-II) gmina Zabierzów podawana dla mieszkańców gminy Zabierzów w miejscowości Bolechowice ul. Spokojna, Gajowa, Ogrodowa, Akacjowa, Kościelna, Szkolna, Jurajska, Leśna, Wąska, Nad Potokiem, Polna, Turystyczna jest zdatna do spożycia”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 10  grudnia 2018 r. z wodociągu publicznego Bolechowice w punktach poboru: ujęcie wodociągu publicznego ( studnia SW-II), Szkoła Podstawowa w Bolechowicach oraz Ośrodek Zdrowia w Bolechowicach wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

Opracowała:                        data aktualizacji:
M. Palusińska                     13  grudnia 2018 r.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

KOMUNIKAT NR 2 „Woda z wodociągu publicznego Michałowice II - ujęcie Michałowice II jest zdatna do spożycia.

„Woda z wodociągu publicznego Michałowice II - ujęcie Michałowice II,ul. Źródlana, gmina Michałowice podawana dla mieszkańców gminy Michałowice w miejscowościach, tj.: Górna Wieś, Kozierów, Wilczkowice (ul. Pod Sosną -w części); Michałowice (ulice, tj.: Laskowiec, Szmaragdowa, Zdrowa, Jasna, Na Stoku, Zielone Wzgórze, Mały Kraków, Leśna, Truskawkowa, Źródlana, Graniczna, Górna, Warszawska) oraz dla mieszkańców gminy Iwanowice, tj.: miejscowości Żerkowice oraz Narama jest zdatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 3 grudnia 2018 r. z wodociągu publicznego Michałowice II w punktach poboru: ujęcie Michałowice II, ul. Źródlana oraz trzech dodatkowych punktów na sieci wodociągowej (tj. dom prywatny - ul. Źródlana, dom prywatny – ul. Leśna, sklep - Górna Wieś, ul. Graniczna 329) wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

Opracował:                      data aktualizacji:
K.Morajka                       10 grudnia 2018 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

KOMUNIKAT NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Bolechowice (studnia SW-II) gmina Zabierzów podawana dla mieszkańców gminy Zabierzów w miejscowości Bolechowice jest warunkowo zdatna do spożycia.”

Woda z wodociągu publicznego Bolechowice(studnia SW-II)gmina Zabierzów podawana dla mieszkańców gminy Zabierzów w miejscowości Bolechowice ul. Spokojna, Gajowa, Ogrodowa, Akacjowa, Kościelna, Szkolna, Jurajska, Leśna, Wąska, Nad Potokiem, Polna, Turystyczna jest warunkowo zdatna do spożycia. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Bolechowice(studnia SW-II)gmina Zabierzów powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców gminy Zabierzów w miejscowości Bolechowice (ul. Spokojna, Gajowa, Ogrodowa, Akacjowa, Kościelna, Szkolna, Jurajska, Leśna, Wąska, Nad Potokiem, Polna, Turystyczna)wydana została decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 4 grudnia 2018 r. z punktu czerpalnego: Szkoła w Bolechowicach -kuchnia stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 4 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody). Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

W związku z powyższym:

Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie ul. Kolejowa 38; 32 -080 Zabierzów zostało zobowiązane do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia oraz skutecznego powiadomienia mieszkańców zaopatrywanych w wodę ze wskazanego wodociągu o stwierdzeniu warunkowej jej przydatności do spożycia i korzystania z wody do spożycia tylko po przegotowaniu.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Opracował:                                                    data aktualizacji:

A. Piórkowska-Więsyk                                  6 grudnia 2018 r.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

KOMUNIKAT NR 2 dla mieszkańców miejscowości Wola Kalinowska w gminie Sułoszowa zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Wola Kalinowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniach 19 – 21 listopada 2018 r. z wodociągu publicznego Wola Kalinowskawydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W związku z powyższym woda z wodociągu publicznego Wola Kalinowska może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Opracowała:                              data aktualizacji:

A. Piórkowska-Więsyk              22 listopada 2018 r.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

KOMUNIKAT NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Michałowice II - jest warunkowo zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Michałowice II w punkcie poboru – ujęcie Michałowice II, ul. Źródlana, gmina Michałowice, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców gminy Michałowice w miejscowościach, tj.: Górna Wieś, Kozierów, Wilczkowice (ul. Pod Sosną -w części); Michałowice (ulice, tj.: Laskowiec, Szmaragdowa, Zdrowa, Jasna, Na Stoku, Zielone Wzgórze, Mały Kraków, Leśna, Truskawkowa, Źródlana, Graniczna, Górna, Warszawska) oraz mieszkańców gminy Iwanowice, tj.: miejscowości Żerkowice oraz Narama wydana została decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 20 listopada 2018 r. z punktu czerpalnego: ujęcie Michałowice II, ul. Źródlana stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 7 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).
Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

 

W związku z powyższym:

Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o., zarządzające wodociągiem publicznym Michałowice II zostało zobowiązane do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia oraz skutecznego powiadomienia mieszkańców zaopatrywanych w wodę ze wskazanego wodociągu o stwierdzeniu warunkowej jej przydatności do spożycia i korzystania z wody do spożycia tylko po przegotowaniu.

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Opracował:                                          data aktualizacji:                 

Krzysztof Morajka                               22 listopada 2018 r.

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

KOMUNIKAT NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Wola Kalinowska podawana dla mieszkańców miejscowości Wola Kalinowska jest niezdatna do spożycia”

Dotyczy mieszkańców miejscowości  Wola Kalinowska  w  gminie Sułoszowa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Wola Kalinowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku                           ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli dostarczanej z wodociągu publicznego  Wola Kalinowska , gmina Sułoszowa powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Wola Kalinowska wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 15  listopada 2018 r. z punktu czerpalnego: „ujęcie” stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 6 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody) .

Do zakażenia ww. bakteriami dochodzi po wypiciu nieprzegotowanej skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

 

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda może być wykorzystywana  do kąpieli i  celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet, czynności porządkowych.

 

Gmina Sułoszowa zarządzająca wodociągiem publicznym Wola Kalinowska  została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Opracował:                                data aktualizacji:

Magdalena Palusińska            19 listopada 2018 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie