Komunikaty

Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z rozpoczęciem nowego projektu pt. Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego przedstawia najważniejsze informacje o projekcie.

Projekt skierowany jest do podmiotów prowadzących baseny, zakłady żywienia zbiorowego oraz obiekty świadczące usługi noclegowe na terenie województwa małopolskiego. Realizowany jest przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców (Organizator Projektu)

 • Krakowską Kongregację Kupiecką,
 • Lożę Małopolską Business Centre Club,
 • Małopolską Izbę Hotelarską GREMIUM,
 • Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 • Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan,
 • Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników

przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną Województwa Małopolskiego, pod patronatem Wojewody Małopolskiego.

Zamierzeniem Projektu jest stworzenie świadomego mechanizmu samokontroli w zakresie przepisów sanitarno-higienicznych wśród przedsiębiorców oraz wyróżnienie podmiotów spełniających kryteria wymagania sanitarno-higieniczne.

Rating rozumiany jest jako ocena przyznawana przez Kapitułę (wyłonioną spośród organizacji przedsiębiorców) na podstawie kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ocena podmiotu odbywa się zgodnie z określoną i przyjętą przez Organizatora Projektu procedurą, obejmującą kryteria dla wszystkich uczestników. Ocena będzie mieć formę symbolu kryształu przyznawanego podmiotowi i będzie podawana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie

www.bezpieczenstwosanitarne.pl

List gratulacyjny

Miło nam poinformować Państw, iż Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa wystosował do PSSE w Krakowie list gratulacyjny w związku z otrzymaniem przez Stacje tytułu Dobrego Pracodawcy 2014 w ramach akcji zorganizowanej przez firmę Ingeus pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W załączeniu prezentujemy list gratulacyjny.

W Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych.

Szanowni Państwo,

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych oraz uzyskano informacje o zagrożeniu kolejnymi zamachami w centrum Tunisu. Zamachy te mogą być kierowane również przeciwko turystom. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Tunezji:

 

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/tunezja___ostrzezenie_dla_podrozujacych

 

 

Szef Zmiany Służby Dyżurnej RCB

Krzysztof Sobków

 

Centrum Operacyjno-Analityczne

Biura Analiz i Reagowania

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Aleje Ujazdowskie 5,  00-583 Warszawa

Tel: +48 22 236 59 00, 785 700 177               

Faks: +48 22 236 59 05

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. „Termomodernizacja i kolorystyka budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76”.

Inspektor nadzoru inwestorskiego winien posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, poparte wiedzą techniczną oraz praktyką zawodową dostosowaną do skomplikowania powyższej inwestycji. Osoby / firmy zainteresowane pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego winne potwierdzić uprawnienia stosownymi dokumentami.

Proponowana forma zatrudnienia w przypadku osób fizycznych to umowa zlecenia lub umowa o dzieło. W przypadku firm, rozliczenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, z 14-dniowym terminem płatności po końcowym odbiorze inwestycji.

Dokumentacja przedmiotowej inwestycji (projekt budowlany), dostępna jest
w siedzibie WSSE w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76, po uprzednim umówieniu spotkania pod numerem telefonu: 12-25-49-425.

Oferty wraz z propozycją cenową, proszę składać osobiście w siedzibie Stacji, poprzez skrytkę ePUAP: /wssekrakow/skrytka lub poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 12:00.

Dobry Pracodawca 2014

Podczas posiedzenia VI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie, Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski w imieniu władz samorządowych Powiatu Krakowskiego wręczył gratulacje Adamowi Jędrzejczykowi Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie z okazji przyznania Stacji tytułu Dobrego Pracodawcy 2014 zorganizowanej przez firmę Ingeus pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wydarzenie miało na celu wyróżnienie pracodawców, którzy swoją działalnością wspierają rynek pracy w regionie poprzez otwartą politykę zatrudnienia, aktywną współpracę z powiatowymi urzędami pracy, jak również przestrzegają prawa pracy, inwestują w kapitał ludzki swoich kadr oraz wspierają rodziców w łączeniu obowiązków rodzinnych oraz służbowych.

W piśmie gratulacyjnym Starosta Krakowski wskazał, iż wyróżnienie przyznane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie jest uhonorowaniem tych szczególnych osiągnięć oraz swoistym potwierdzeniem, że można doskonale funkcjonować, nie zapominając o podstawowych wartościach, takich jak rzetelność, dbałość nie tylko o firmę, ale także pracowników i klientów. Podsumowując przekazał również dla wszystkich pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie pozdrowienia oraz życzenia zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

 

Opracował: B. Maciejasz 

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Biały Kościół oraz Wierzchowie w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Biały Kościół , gmina Wielka Wieś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 12 marca  2015 r. z ujęcia  oraz  sieci wodociągu publicznego Biały Kościół wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych parametrów mikrobiologicznych tj. bakterie grupy Coli spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm). W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

 

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

Opracował: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 26.03.2015 r.                      

 

 

 

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wielmoża Stara Wieś , gmina Sułoszowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu               12 marca  2015 r. z ujęcia  oraz  sieci wodociągu publicznego Wielmoża Stara Wieś wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrow mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy Coli spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm).W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracował: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 17.03.2015  r.                      

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Biały Kościół oraz Wierzchowie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Biały Kościół , gmina Wielka Wieś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż  analizy laboratoryjne  prób wody pobranych  w dniu 3.03.2015 r. z wodociągu publicznego Biały Kościół , gmina Wielka Wieśwykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor  wydał decyzję stwierdzającą  warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

 • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu
 • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych
 • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Biały Kościół oraz Wierzchowie,poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Spożywać należy wodę tylko po przegotowaniu”.

 

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 
6.03.2015  r.                      

 
 

Dobry Pracodawca

Miło nam poinformować Państwa, iż Kapituła Akcji Dobry Pracodawca przyznała Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie tytuł Dobrego Pracodawcy 2014.

Uroczyste wręczenie wyróżnień dla Laureatów odbyło się 3 marca 2015 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.  

Organizatorem akcji była firma Ingeus natomiast patronat honorowy objął Minister Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Business Centre Club Loża Małopolska, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu.

 

Akcja Dobry Pracodawca została skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników na terenie województwa małopolskiego. Wydarzenie miało na celu wyróżnienie pracodawców, którzy swoją działalnością wspierają rynek pracy w regionie. W akcji zostali wyróżnieni pracodawcy, którzy wspierają rozwój Małopolski m.in. poprzez otwartą politykę zatrudnienia, aktywną współpracę z powiatowymi urzędami pracy, przestrzegają prawa pracy i innych zasad formalnych działalności, jak również inwestują w kapitał ludzki swoich kadr, wspierają rodziców w łączeniu obowiązków rodzinnych oraz służbowych.

 

Wykonał: B. Maciejasz 

 
 
Pliki do pobrania
Download this file (dobrycer.pdf)Dobry Pracodawca

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Wielmoża – kolonia Stara Wieś, kolonia Wesoła, kolonia Głucha, przysiółek Chmielarze

 

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publicznyWielmoża Stara Wieś, gmina Sułoszowa

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż  analizy laboratoryjne  prób wody pobranych  w dniu 18.02.2015 r. z wodociągu publicznego Wielmoża Stara Wieś, gmina Sułoszowa wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli.

 

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor  wydał decyzję stwierdzającą  warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek :

 • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu
 • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych
 • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Wielmoża –kolonia Stara Wieś, kolonia Wesoła, kolonia Głucha, przysiółek Chmielarze,poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Spożywać należy wodę tylko po przegotowaniu”.

 

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 23.02.2015 r.                       

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie