Komunikaty

Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wielmoża Stara Wieś , gmina Sułoszowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu               12 marca  2015 r. z ujęcia  oraz  sieci wodociągu publicznego Wielmoża Stara Wieś wydano decyzję stwierdzającą:

 

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrow mikrobiologicznych  tj. bakterie grupy Coli spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417z późn.zm).W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracował: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 17.03.2015  r.                      

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Biały Kościół oraz Wierzchowie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Biały Kościół , gmina Wielka Wieś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż  analizy laboratoryjne  prób wody pobranych  w dniu 3.03.2015 r. z wodociągu publicznego Biały Kościół , gmina Wielka Wieśwykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor  wydał decyzję stwierdzającą  warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

 • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu
 • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych
 • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Biały Kościół oraz Wierzchowie,poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Spożywać należy wodę tylko po przegotowaniu”.

 

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 
6.03.2015  r.                      

 
 

Dobry Pracodawca

Miło nam poinformować Państwa, iż Kapituła Akcji Dobry Pracodawca przyznała Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie tytuł Dobrego Pracodawcy 2014.

Uroczyste wręczenie wyróżnień dla Laureatów odbyło się 3 marca 2015 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.  

Organizatorem akcji była firma Ingeus natomiast patronat honorowy objął Minister Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Business Centre Club Loża Małopolska, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu.

 

Akcja Dobry Pracodawca została skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników na terenie województwa małopolskiego. Wydarzenie miało na celu wyróżnienie pracodawców, którzy swoją działalnością wspierają rynek pracy w regionie. W akcji zostali wyróżnieni pracodawcy, którzy wspierają rozwój Małopolski m.in. poprzez otwartą politykę zatrudnienia, aktywną współpracę z powiatowymi urzędami pracy, przestrzegają prawa pracy i innych zasad formalnych działalności, jak również inwestują w kapitał ludzki swoich kadr, wspierają rodziców w łączeniu obowiązków rodzinnych oraz służbowych.

 

Wykonał: B. Maciejasz 

 
 
Pliki do pobrania
Download this file (dobrycer.pdf)Dobry Pracodawca

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Wielmoża – kolonia Stara Wieś, kolonia Wesoła, kolonia Głucha, przysiółek Chmielarze

 

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publicznyWielmoża Stara Wieś, gmina Sułoszowa

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż  analizy laboratoryjne  prób wody pobranych  w dniu 18.02.2015 r. z wodociągu publicznego Wielmoża Stara Wieś, gmina Sułoszowa wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli.

 

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor  wydał decyzję stwierdzającą  warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek :

 • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu
 • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych
 • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z ujęcia zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Wielmoża –kolonia Stara Wieś, kolonia Wesoła, kolonia Głucha, przysiółek Chmielarze,poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Spożywać należy wodę tylko po przegotowaniu”.

 

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 23.02.2015 r.                       

 

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Słomniki, Miłocice, Januszowice, Prandocin, Prandocin Wysiołek, Waganowice, Brończyce, którzy korzystają z wody podawanej z ujęcia Kacice gmina Słomniki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu

17.10.2014 r. oraz 20.10.2014 r. z sieci wodociągu publicznego Słomniki została wydana decyzja stwierdzająca

„przydatność wody do spożycia przez ludzi”

Analizy wody wykazały, że jakość wody pod względem badanych  parametrów mikrobiologicznych tj. bakterie grupy Coli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia przez ludzi, jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracował: Bartosz Sipczyński
data aktualizacji: 24.10.2014 r.                       

Komunikat nr 1 dla miesz. miejsc. Słomniki, Miłocice, Januszowice, Prandocin, Prandocin Wysiołek, Waganowice, Brończyce w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Słomniki (ujęcie Kacic

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  informuje, iż  analizy laboratoryjne  prób wody pobranych  w dniu 14.10.2014 r. z wodociągu publicznego Słomniki  wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia tut. Inspektor  wydał decyzję stwierdzającą  warunkową przydatność wody do spożycia przez  ludzi.

W związku z powyższym koniecznie jest przestrzeganie następujących wskazówek :

 • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu
 • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych
 • czasowo do sieci wodociągowej oraz zbiornika podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi

Ponadto zobowiązano eksploatatora sieci do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody czerpanej z wodociągu publicznego Słomniki (ujęcie Kacice) oraz poinformowania osób korzystających ze wskazanego wodociągu o złej jakości wody poprzez wywieszenie komunikatów o treści „Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Wodę należy spożywać tylko po przegotowaniu”.

W związku z powyższym, tut. Inspektor Sanitarnych stwierdza, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417 z późn.zm).

 

Opracował: Magdalena Palusińska 
data aktualizacji: 16.10.2014 r.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

 

up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

lek. med. Jan Banaś

 

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Ostrzeżenie publiczne

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć.

Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmiertelna, minimalna to tylko 30 ml. W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle brzucha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca oraz zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

http://www.gis.gov.pl/

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie działając na podstawie § 7 ust. 1 w zw. z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowego majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U z 2010r., nr 114 poz. 761) informuję , iż PSSE w Krakowie posiada do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zbędne składniki majątku ruchomego ( wykaz zał. nr.1 ).

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 przywołanego powyżej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego należy kierować do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków z dopiskiem „Zbędne i zużyte składniki majątku”.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. to jest powinien zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
 3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków w terminie do  12.09.2014 roku. Osobą upoważnioną do kontaktów w w/w sprawie jest st. ref. ds. inwentarza Małgorzata Kolanko - tel. 12 430 70 46 wew. 121, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

 

Pliki do pobrania
Download this file (Kasacja - 2014-1 - tab BIP.pdf)Kasacja - 2014-1 - tab BIP.pdf

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie