Witamy na stronie PSSE Kraków

 

Logo Niepodległa 2018  

Logo 100 lat służb sanitarnych w Polsce

  Logo Służby Cywilnej

Przetwarzanie danych osobowych w PSSE Kraków

Bezpieczne grzybobranie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o podstawowych zasadach bezpiecznego zbierania grzybów.

 • zbieraj grzyby tylko dobrze znane, co do których nie masz wątpliwości, że są jadalne (korzystaj z atlasów grzybów),
 • zbieraj grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, nie zbieraj owocników małych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku,
 • pamiętaj, że większość grzybów trujących to grzyby blaszkowe. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe,
 • nie oceniaj grzybów na podstawie smaku, ponieważ – przykładowo – śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy ma smak łagodny, nie wyróżniający się niczym szczególnym,
 • zbieraj grzyby do koszyków, bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie do reklamówek foliowych powodujących zaparzanie grzybów przyspieszające ich psucie,
 • potrawy z grzybów spożywaj świeże, bezpośrednio po sporządzeniu,
 • nie przechowuj potraw z grzybów nawet w lodówce, ponieważ łatwo się psują i szybko powstają w nich substancje trujące,
 • nie podawaj grzybów małym dzieciom, ludziom w podeszłym wieku oraz osobom mającym kłopoty z układem pokarmowym.

Pamiętaj!

Nie wkładaj do koszyka grzybów, co do których nie jesteś pewien czy są jadalne, nawet najbardziej doświadczonym grzybiarzom przytrafiają się pomyłki.

Pamiętaj!

Zatrucia grzybami  objawiają się bólami głowy, brzucha, nudnościami i biegunką, podwyższoną temperaturą. Należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Osoby zbierające grzyby na własne potrzeby w przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów (świeżych, nie suszonych) mogą skorzystać z porady w PSSE w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z zatrudnionymi w tutejszej stacji klasyfikatorami grzybów p. Magdaleną Wojdas, tel. 12 417 24 24 wew. 142 (w godzinach 8.00 - 13.30 poniedziałek - piątek) oraz p. Małgorzatą Smulską, tel. 12 644 91 33 wew. 129 (w godzinach: 10.30 – 13.00 poniedziałek, 7.30 - 10.30 wtorek - piątek).

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej w zakładce ”Poznaj grzyby unikniesz zatrucia”.

Link do filmu:  Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia!

100- lat służb sanitarnych w Polsce

W związku z obchodami 100-lecia służb sanitarnych w Polsce w dniu 15 października 2019 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbyło się spotkanie, w czasie którego Pan Jarosław Foremny Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wręczył medale okolicznościowe kierownikom komórek organizacyjnych, przedstawicielom działających w Stacji związków zawodowych oraz pracownikom z najdłuższym stażem pracy w Inspekcji Sanitarnej.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na ręce Adama Jędrzejczyka Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie wręczył także list gratulacyjny dla wszystkich pracowników zatrudnionych w PSSE w Krakowie, składając podziękowania i wdzięczność za współudział w tworzeniu 100 letniej historii służb sanitarnych oraz za godną naśladowania rzetelność, zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Pliki do pobrania
Download this file (list gratulacyjny.pdf)list gratulacyjny.pdf

Podsumowanie sezonu kąpieliskowego w roku 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w sezonie kąpielowym w 2019 r. na terenie powiatu krakowskiego  oraz Krakowa funkcjonowały 2 kąpieliska będące pod nadzorem tut. Inspektora Sanitarnego

 • Kąpielisko Kryspinów, Zalew na Piaskach ( miejscowość Budzyń, gmina Liszki)

 • Kąpielisko Przystań Brzegi (ul. Trakt Papieski w Krakowie)

Ponadto w okresie 1-31 sierpnia 2019 r. funkcjonowało w Krakowie miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli o nazwie,,Przylasek Rusiecki na zbiorniku nr 1”.

W trakcie trwania sezonu kąpieliskowego przeprowadzono kontrole sanitarne kąpielisk  oraz miejsca okazjonalnie  wykorzystywanego do kąpieli  w zakresie stanu sanitarno-higienicznego plaży wokół akwenu, zaplecza sanitarnego, oznakowania kąpieliska - nie stwierdzono nieprawidłowości.

Tut. Inspektor Sanitarny zatwierdził  przekazane przez organizatorów ww. kąpielisk harmonogramy pobierania próbek wody wraz z wyznaczonymi punktami poboru. Organizatorzy w ramach kontroli wewnętrznej pobierali próby wody zgodnie z ustalonym harmonogramem przez cały sezon letni. Przed otwarciem kąpielisk woda była badana również przez tut. Inspektora Sanitarnego. Analiza pobranych prób wody wykazała, że jakość wody spełniała wymagania załącznika Nr 1 tabela I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Na podstawie sprawozdań z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz z bieżącego nadzoru sanitarnego  tut. Inspektor Sanitarny wydał  12 decyzji stwierdzających przydatność wody do kąpieli.

Ponadto, na bieżąco aktualizowano Serwis Kąpieliskowy na stronie internetowej pod adresem: sk.gis.gov.pl na podstawie przesyłanych wyników badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznych przez organizatora, jak również wyników badań prób wody pobranych przez tut. Inspektora Sanitarnego.

 

Wyk. M. Palusińska

Konferencja Żywienie a zdrowie dzieci i młodzieży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, zaprasza na konferencję  „Żywienie a zdrowie dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 30 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, pawilon A-V.

Wydarzenie kierowane jest szczególnie do nauczycieli- szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” oraz nauczycieli realizujących, lub rozpoczynających realizowanie treści dot. promowania zbilansowanej diety i aktywności fizycznej w starszych klasach szkół podstawowych.

Z uwagi na rosnący w Polsce odsetek otyłych dzieci i młodzieży, niezbędne staje się promowanie aktywnego stylu życia także w szkole. Konferencja będzie miała na celu spotkanie nauczycieli z różnym doświadczeniem w realizacji projektów programu „Trzymaj Formę!”, wymianę spostrzeżeń oraz zaktualizowanie wiedzy o skutkach niewłaściwego odżywiania. W czasie wydarzenia, w obecności dietetyka, będzie można także wykonać analizę składu ciała.

Zgłoszenia należy przesyłać do 24 października 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

100 – lecie służb sanitarnych w Polsce

W 2019 roku służby sanitarne w Polsce obchodzą jubileusz 100-lecia. Historia powstania służb sanitarnych w Polsce została zapoczątkowana 8 lutego 1919 roku, kiedy to w dzienniku ustaw opublikowano Państwową Zasadniczą Ustawę Sanitarną. Stanowiła ona podstawę do organizacji i działania całej służby zdrowia w odradzającej się RP, zarówno w części zapobiegawczej, jak i leczniczej. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia publicznego były szerzące się wówczas epidemie chorób zakaźnych, którym sprzyjała migracja ludności, dyslokacja wojsk, zniszczenia infrastruktury sanitarnej kraju oraz trudności w zaopatrzeniu w żywność.

Wraz z zakończeniem II wojny światowej po 1945 roku pojawił się problem epidemii tyfusu, błonicy czy czerwonki, brak leków i szczepionek. Wtedy działalność przeciwepidemiczna opierała się na pomocy doraźnej wykonywanej przez tzw. Kolumny Sanitarne, prowadzące akcje na poziomie regionalnym i lokalnym. Zadania Kolumn Sanitarnych polegały na ograniczaniu szerzenia się chorób zakaźnych i zwalczaniu ognisk już istniejących. W 1945 roku istniało 450 trzyosobowych kolumn przeciwepidemicznych na terenie całego kraju.

Inspekcja Sanitarna w obecnym kształcie funkcjonuje od 1952 roku, kiedy to powstały Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne, których zadaniem było sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem sanitarnym w naszym kraju i podejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie. 14 sierpnia 1954 roku utworzono Państwową Inspekcje Sanitarną (PIS), która swoje zadania sprawuje poprzez nadzór zapobiegawczy, bieżący nadzór sanitarny, a także poprzez prowadzenie działań oświatowo – zdrowotnych.

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podobnie jak sto lat temu jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych, zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, kształtowanie właściwych postaw, a tym samym umacnianie zdrowia publicznego.Państwowa Inspekcja Sanitarna odgrywa zatem zasadniczą rolę w realizacji polityki zdrowotnej państwa.

Zadanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej to nie tylko zapobieganie licznym chorobom zakaźnym. Na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego prowadzone są również przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie działania, których celem jest identyfikacja i szacowanie zagrożeń, nadzór oraz kontrole mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, a także przedsięwzięcia służące kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych.

PPIS w Krakowie wykonuje zadania należące do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Stacja zapewnia realizację zadań nałożonych na PPIS w zakresie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska;
 2. higieny pracy w zakładach pracy;
 3. higieny procesów nauczania i wychowania;
 4. higieny wypoczynku i rekreacji;
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

 

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie prowadzi działania w dziedzinach:

 • zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, m.in.:

- uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących np. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

 • bieżącego nadzoru sanitarnego, m.in. w zakresie zapewnienia:

- bezpieczeństwa zdrowotnego wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia,

- właściwej higieny procesów nauczania,

- właściwych warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

 

 • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, m.in.:

- dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;

- sprawowanie nadzoru nad szczepieniami ochronnymi.

PPIS w Krakowie realizuje zadania zarówno na terenie miasta Krakowa, jak i powiatu krakowskiego.

Skalę realizowanych zadań obrazują przedstawione poniżej dane statystyczne.

 • W roku 2018 na terenie miasta Krakowa

pod nadzorem PPIS znajdowało się 18 818 obiektów, przeprowadzono łącznie 14 538 kontroli, w wyniku których wydano 5 093 decyzje administracyjne oraz 5 272 decyzje płatnicze na kwotę 1 020 030 zł. Zostało wydanych również 150 decyzji dot. chorób zawodowych.

 • W roku 2018 na terenie powiatu krakowskiego

pod nadzorem PPIS w Krakowie znajdowało się 5 274, przeprowadzono łącznie 2 804 kontrole, wydano 592 decyzje administracyjne oraz 857 decyzji płatniczych na kwotę 133 381 zł. Ponadto wydano 15 decyzji dot. chorób zawodowych.

Ponadto Stacja inicjuje, prowadzi, organizuje i koordynuje działalność oświatowo - zdrowotną w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

W roku bieżącym realizowanych jest 9 programów profilaktyczno-edukacyjnych dot. profilaktyki palenia tytoniu, promocji zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki chorób nowotworowych, profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki Wirusowego Zapalenia Wątroby.

Cieszącym się największa popularnością jest program realizowany od 13 lat wśród uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców - „Trzymaj Formę!”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodzin, poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

W ramach realizacji powyższego programu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie organizuje konferencję "Żywienia a zdrowie dzieci i młodzieży". Konferencja odbędzie się dnia 30 października br. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Na konferencję zapraszamy koordynatorów programu „Trzymaj Formę!” oraz zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych (wymagana wcześniejsza rejestracja uczestników-mailowa- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w załączonym programie.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Pliki do pobrania
Download this file (Program Konferencji.pdf)Program Konferencji.pdf

Dieta pudełkowa

Dieta pudełkowa to obecnie jeden z najbardziej modnych sposobów na odchudzanie. W zamian za wykupienie abonamentu eksperci cateringu dietetycznego dostarczają pod drzwi domu albo biura klienta całodniowy zestaw posiłków, gotowy do spożycia lub np. tylko obiad dietetyczny.

Dostawcy diet pudełkowych zapewniają o wkładzie fachowej wiedzy dietetyków w przygotowanie zamawianych przez klienta posiłków. Dieta pudełkowa dostępna jest w każdym możliwym wariancie od diet odchudzających, przez bezglutenowe, po wegetariańskie i alternatywne (np. paleo). To bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu gotować. Zamawiając dietę pudełkową warto wiedzieć, że każdy zakład zajmujący się produkcją żywności i wprowadzaniem jej do obrotu, na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252), ma obowiązek uzyskania, decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającej zakład oraz złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dostarczony posiłek powinien także, zawierać odpowiednią zgodną z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności etykietę, która musi być czytelna, zawierać określone i rzetelne informacje. Producent posiłku ma obowiązek przekazać konsumentowi pełną informację o alergenach znajdujących się w dostarczonym posiłku, wykazie składników, wartości odżywczej żywności tj. kaloryczności produktu, zawartości białka, tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, w tym cukrów czy soli. Etykieta musi również zawierać nazwę lub firmę i adres podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze.

Idea znakowania żywności zakłada zwiększenie ochrony konsumentów jako słabszej strony w relacji z przedsiębiorcą. Nacisk kładziony jest właśnie na przekazywanie informacji o produkcie, na tyle jasno, by każdy z konsumentów mógł mieć podstawową wiedzę o dostarczonym posiłku.

 

Opracowała: Elżbieta Podolecka

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie