Przetwarzanie
danych
osobowych
w PSSE w Krakowie

 

 

Witamy na stronie PSSE Kraków

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości Biały Kościół: ul. Królowej Jadwigi; ul. Kasztanowa; ul. Morska; ul. św. Floriana; ul. Willowa; ul. ks. Twardowskiego; ul. Sąsiedzka; ul. Miodowa; ul. Mączna; ul. Jarska; ul. Wierzchowska;

ul. Modrzewiowa; ul. Krakowska, gdzie woda podawana jest wodociągiem publicznym Biały Kościół - Zamorze

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie z sieci wodociągu publicznego Biały Kościół Zamorze w dniu 21 września 2018 r. wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 21 września 2018 r.

 

 

 

 

 

„Dopalacze? Dziękuję nie potrzebuję!”

Z uwagi na rosnący problem stosowania narkotyków tzw. „dopalaczy” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krakowie organizuje konferencję „Dopalacze? Dziękuję nie potrzebuję!” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 w budynku Konferencyjno-Szkoleniowym  A V  w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80.

Spotkanie ma charakter profilaktyczny, którego celem jest uzmysłowienie młodym ludziom, że nawet jednorazowa przygoda z pozornie niegroźnym „dopalaczem” może mieć poważne konsekwencje. Zaproszeni prelegenci poruszą wiele aspektów związanych z substancjami psychoaktywnymi. Młodzież ze szkół w powiecie krakowskim, będzie mogła uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz porozmawiać o prawdziwym obliczu „dopalaczy” jako narkotyków.

Problem narkotyków jest istotny z uwagi na fakt, że „dopalacze” są substancjami o nieznanym składzie, których często po spożyciu nie można zidentyfikować w organizmie. Testy toksykologiczne stosowaneprzy „klasycznych narkotykach” nie wykazują obecności trujących związków chemicznych, co w znaczny sposób utrudnia podanie antidotum i przywrócenie do zdrowia zatrutej osoby.

W przerwie miedzy prelekcjami lekarza, psychologa, przedstawiciela policji oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie, młodzież będzie miała możliwość skorzystania z okularów - narkogogli, które demonstrują percepcję otoczenia po zażyciu narkotyków.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Beata Gołąb

Pliki do pobrania
Download this file (Plakat - dopalacze.pdf)Plakat - dopalacze.pdf

Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje:

W dniach od 27 września do 6 października 2018 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, która jest kontynuacją szczepień z lat ubiegłych, wykonana za pomocą przynęt zawierających szczepionkę, która zostanie zrzucona z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

W okresie wykonywania szczepień lisów i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

  • nie wchodzić na teren lasu,
  • zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych,
  • nie dotykać i nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęt. Przynęty dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
  • przypadkowy kontakt człowieka z kapsułką zawierającą wirus wścieklizny wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza, gdyż znajdująca się wewnątrzszczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia rąk, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa,
  • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy w kagańcu
  • w przypadku kontaktu zwierzęcia ze szczepionką należy zgłosić się do lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji.

Wszelkich informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie - tel. 12 293-10-00

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie  - tel. 12 411-25-69

 

 

Opracowała: B. Lemańska

Komunikat nr 21 bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Zalew na Piaskach – Kryspinów”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261. ze zm.), art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), § 6 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz.U. z 2016r r. poz. 1602) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody pobranej w dniu 28 sierpnia 2018 r.   w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Zalew na Piaskach – Kryspinów

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

Opracowała: Barbara Paluch
Data aktualizacji: 18 września 2018 r.

Ocena stanu sanitarno-porządkowego obiektów krótkotrwałego zakwaterowania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w trakcie sezonu turystycznego przeprowadzono kontrole w obiektach świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania turystów
tj. hotelach, pokojach gościnnych, hostelach, apartamentach na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Przeprowadzono łącznie 138 kontroli w zakresie stanu sanitarno-higienicznego w 129 obiektach.

W 111 skontrolowanych obiektach stan sanitarno-porządkowy oceniono jako dobry.

W przypadku 18 obiektów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-porządkowego i technicznego. W związku z powyższym wszczęto postępowania administracyjne.

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były: zużyte poprzez eksploatację podłogi w pokojach dla gości, zabrudzone ściany i sufity w pokojach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych, uszkodzone, zużyte wyposażenie pomieszczeń, a także uszkodzone kabiny prysznicowe.

Do chwili obecnej, w toku kontroli sprawdzających potwierdzono usunięcie ww. uchybień w 71% placówek, w pozostałych 29% nie upłynął jeszcze ustalony termin wykonania zarządzeń decyzji nakazujących i zaleceń pokontrolnych.

 

Wyk. Hanna Poliwka-Modliborek

Komunikat nr 1 dla mieszkańcówmiejscowości Biały Kościół: ul. Królowej Jadwigi; ul. Kasztanowa; ul. Morska; ul. św. Floriana; ul. Willowa; ul. ks. Twardowskiego; ul. Sąsiedzka; ul. Miodowa; ul. Mączna; ul. Jarska; ul. Wierzchowska; ul. Modrzewi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że analiza laboratoryjna próby wody pobranej w dniu 12 września 2018 r. z wodociągu publicznego Biały Kościół-Zamorze (hydrofornia-kran) wykazała obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli w ilości 3 j.t.k. w 100 ml wody.

Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

„Woda dla mieszkańców miejscowości Biały Kościół: ul. Królowej Jadwigi; ul. Kasztanowa; ul. Morska; ul. św. Floriana; ul. Willowa; ul. ks. Twardowskiego; ul. Sąsiedzka; ul. Miodowa; ul. Mączna; ul. Jarska; ul. Wierzchowska; ul. Modrzewiowa; ul. Krakowska jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.”

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 14 września  2018 r.

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie