Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie stażystę do Sekcji do Spraw Pracowniczych – skierowanego przez Urząd Pracy

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne

a) wykształcenie wyższe – zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo pracy i ubezpieczeń  społecznych, bądź średnie administracyjne,

b) biegła obsługa programów komputerowych w tym środowiska Windows i pakietu MS  Office,

c) znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętność ich  stosowania.

 

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) odporność na stres i umiejętność koncentracji,

c) komunikatywność, solidność, rzetelność,

e) umiejętności planowania i organizowania pracy własnej,

f) zdolności do analizy i syntezy (umiejętność logicznego myślenia),

g) spostrzegawczość, skrupulatność i konsekwencja w działaniu.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124.

 

W miesiącu lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że przyjmie stażystę do Oddziału Epidemiologii – skierowanego przez Urząd Pracy

Kandydat na ww. stanowisko powinien  spełniać następujące warunki:
 
1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe, kierunek – lekarski, analityka medyczna, pielęgniarstwo, lekarz weterynarii, biologia, zdrowie publiczne, inspekcja sanitarna,
b) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office,
c) Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 
2. Predyspozycje osobowościowe:
a) samodzielność, 
b) odporność na stres,
c) odpowiedzialność,
d) obowiązkowość i systematyczność,
e) dobra organizacja pracy własnej,
f) wysoka kultura osobista.
 
3. Predyspozycje zawodowe:
a) praktyczna umiejętność stosowania przepisów KPA i innych aktów prawnych,
b) umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,
c) umiejętność przekazania informacji,
d) zdolność analitycznego myślenia.
e) mile widziane prawo jazdy kategorii B.
 
4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
a) realizacja zadań zapobiegawczych i p/epidemicznych w nadzorze nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi, 
b) nadzór bieżący stanu sanitarno – higienicznego podmiotów leczniczych tj. kontrolowanie stanu sanitarno – higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,
c) prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,
d) prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi.
 
Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124
 
W miesiącu styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.
 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie zatrudni do Oddziału Epidemiologii 1 pracownika na umowę o pracę

Kandydaci na ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe, kierunek – lekarski, analityka medyczna, pielęgniarstwo, biologia, zdrowie publiczne
  2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office
 2. Predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odporność na stres,
  3. odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,
  4. obowiązkowość i systematyczność,
  5. dobra organizacja pracy i elastyczność w działaniu w zależności od sytuacji,
  6. umiejętność pracy w zespole,
  7. komunikatywność,
  8. skrupulatność i konsekwencja w działaniu,
  9. wysoka kultura osobista.
 3. Predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność pracy w arkuszu Excel,
  2. umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,
  3. umiejętność przekazania informacji,
  4. zdolność analitycznego myślenia.
 4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. realizacja zadań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w nadzorze nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi,
  2. nadzór bieżący stanu sanitarno–higienicznego podmiotów leczniczych, tj. kontrolowanie stanu sanitarno–higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,
  3. prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,
  4. prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi,
  5. prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

Mile widziane komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy kategorii B.

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie CV do dnia 22 lutego 2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/430-70-46 wew. 124.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

W miesiącu grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie 1 stażystę do Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – skierowanego przez Urząd Pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie przyjmie 1 stażystę do Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – skierowanego przez Urząd Pracy

 

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe - zdrowie publiczne, pedagogika, socjologia, psychologia.

b) biegła obsługa programów komputerowych – Microsoft Excel, Word, Power Point,

c) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

 

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) komunikatywność, solidność, rzetelność,

c) odpowiedzialność,

d) wysoka elastyczność w działaniu, umiejętności planowania i organizowania pracy  w zależności od danej sytuacji,

e) umiejętność logicznego myślenia,

f) spostrzegawczość i skrupulatność,

 

Opis obowiązków służbowych kandydata na stanowisko stażysty:

1. Inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie interwencji programowych i nieprogramowych.

2. Realizacja wizytacji oświatowo – zdrowotnych i promocji w placówkach objętych nadzorem,

3. Organizowanie szkoleń dla realizatorów interwencji programowych i nieprogramowych,

4. Udział w imprezach prozdrowotnych organizowanych przez instytucje i organizacje współpracujące z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia .

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/ 430-70-46 wew. 124

W miesiącu styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie