Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie zatrudni do Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia pracownika na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

Kandydaci na ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe drugiego stopnia.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane kierunki – zdrowie publiczne, promocja zdrowia, dietetyka, biologii, pedagogika, pielęgniarstwo.
  2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office.
 2. Predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odporność na stres,
  3. odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

d) obowiązkowość i systematyczność,

e) dobra organizacja pracy i elastyczność w działaniu w zależności od sytuacji,

f) umiejętność pracy w zespole,

g) komunikatywność,

h) skrupulatność i konsekwencja w działaniu,

i) wysoka kultura osobista.

 1. Predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność pracy w arkuszu Excel,
  2. umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,
  3. umiejętność przekazania informacji,
  4. zdolność analitycznego myślenia,
  5. dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi programów graficznych (INKSCAPE, GIMP)
 2. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. wizytowanie i wsparcie placówek oświatowo – wychowawczych w zakresie realizacji programów edukacyjnych,
  2. opracowywanie artykułów na stronę internetową i portale społecznościowe,
  3. organizowanie szkoleń, konferencji i eventów związanych z promocją zdrowia,
  4. prowadzenie dokumentacji wizytowanych placówek,
  5. przygotowywanie sprawozdań okresowych, planów pracy, ocen i analiz.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie CV do dnia 28 stycznia 2020 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/430-70-46 wew. 124.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

CV powinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.

Informuję, że Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie). Dane kontaktowe Administratora ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa www.pssekrakow.pl, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow / Skrytka ESP.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie

 

W miesiącu grudniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie zatrudni do Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydaci na ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki :

 1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe drugiego stopnia.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane kierunki – chemia, biologia, zdrowie publiczne, pedagogika, ochrona środowiska.
  2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office.
 2. Predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odporność na stres,
  3. odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

d) obowiązkowość i systematyczność,

e) dobra organizacja pracy i elastyczność w działaniu w zależności od sytuacji,

f) umiejętność pracy w zespole,

g) komunikatywność,

h) skrupulatność i konsekwencja w działaniu,

i) wysoka kultura osobista.

 1. Predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność pracy w arkuszu Excel,
  2. umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,
  3. umiejętność przekazania informacji,
  4. zdolność analitycznego myślenia.
 2. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. nadzór bieżący stanu sanitarno–higienicznego placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek wypoczynku, tj. kontrolowanie stanu sanitarno–higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,
  2. prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,
  3. prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi,
  4. prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń,
  5. przygotowywanie sprawozdań okresowych, planów pracy, ocen i analiz.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie CV do dnia 28 stycznia 2020 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/430-70-46 wew. 124.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

CVpowinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o treści :

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.

 

Informuję, że Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie). Dane kontaktowe Administratora ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa www.pssekrakow.pl, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow / Skrytka ESP.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie

 

W miesiącu grudniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie