Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie zatrudni do Oddziału Epidemiologii pracownika na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydaci na ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe, kierunek – lekarski, analityka medyczna, pielęgniarstwo, biologia, zdrowie publiczne

  2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office

 2. Predyspozycje osobowościowe:

  1. samodzielność,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,

  4. obowiązkowość i systematyczność,

  5. dobra organizacja pracy i elastyczność w działaniu w zależności od sytuacji,

  6. umiejętność pracy w zespole,

  7. komunikatywność,

  8. skrupulatność i konsekwencja w działaniu,

  9. wysoka kultura osobista.

 3. Predyspozycje zawodowe:

  1. umiejętność pracy w arkuszu Excel,

  2. umiejętność nawiązania kontaktu z petentem,

  3. umiejętność przekazania informacji,

  4. zdolność analitycznego myślenia.

 4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

  1. realizacja zadań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w nadzorze nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi,

  2. nadzór bieżący stanu sanitarno–higienicznego podmiotów leczniczych, tj. kontrolowanie stanu sanitarno–higienicznego ww. podmiotów na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych,

  3. prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego zgodnie z KPA,

  4. prowadzenie postępowania mandatowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń i innymi aktami prawnymi,

  5. prowadzenie postępowania w sprawach zgłoszonych skarg, wniosków i zażaleń.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie CV do dnia 13 grudnia 2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/430-70-46 wew. 124.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

CV powinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.

Informuję, że Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie). Dane kontaktowe Administratora ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa www.pssekrakow.pl, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow / Skrytka ESP.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie

 

W miesiącu październiku 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie