Konferencja Żywienie a zdrowie dzieci i młodzieży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, zaprasza na konferencję  „Żywienie a zdrowie dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 30 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, pawilon A-V.

Wydarzenie kierowane jest szczególnie do nauczycieli- szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” oraz nauczycieli realizujących, lub rozpoczynających realizowanie treści dot. promowania zbilansowanej diety i aktywności fizycznej w starszych klasach szkół podstawowych.

Z uwagi na rosnący w Polsce odsetek otyłych dzieci i młodzieży, niezbędne staje się promowanie aktywnego stylu życia także w szkole. Konferencja będzie miała na celu spotkanie nauczycieli z różnym doświadczeniem w realizacji projektów programu „Trzymaj Formę!”, wymianę spostrzeżeń oraz zaktualizowanie wiedzy o skutkach niewłaściwego odżywiania. W czasie wydarzenia, w obecności dietetyka, będzie można także wykonać analizę składu ciała.

Zgłoszenia należy przesyłać do 24 października 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

100 – lecie służb sanitarnych w Polsce

W 2019 roku służby sanitarne w Polsce obchodzą jubileusz 100-lecia. Historia powstania służb sanitarnych w Polsce została zapoczątkowana 8 lutego 1919 roku, kiedy to w dzienniku ustaw opublikowano Państwową Zasadniczą Ustawę Sanitarną. Stanowiła ona podstawę do organizacji i działania całej służby zdrowia w odradzającej się RP, zarówno w części zapobiegawczej, jak i leczniczej. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia publicznego były szerzące się wówczas epidemie chorób zakaźnych, którym sprzyjała migracja ludności, dyslokacja wojsk, zniszczenia infrastruktury sanitarnej kraju oraz trudności w zaopatrzeniu w żywność.

Wraz z zakończeniem II wojny światowej po 1945 roku pojawił się problem epidemii tyfusu, błonicy czy czerwonki, brak leków i szczepionek. Wtedy działalność przeciwepidemiczna opierała się na pomocy doraźnej wykonywanej przez tzw. Kolumny Sanitarne, prowadzące akcje na poziomie regionalnym i lokalnym. Zadania Kolumn Sanitarnych polegały na ograniczaniu szerzenia się chorób zakaźnych i zwalczaniu ognisk już istniejących. W 1945 roku istniało 450 trzyosobowych kolumn przeciwepidemicznych na terenie całego kraju.

Inspekcja Sanitarna w obecnym kształcie funkcjonuje od 1952 roku, kiedy to powstały Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne, których zadaniem było sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem sanitarnym w naszym kraju i podejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie. 14 sierpnia 1954 roku utworzono Państwową Inspekcje Sanitarną (PIS), która swoje zadania sprawuje poprzez nadzór zapobiegawczy, bieżący nadzór sanitarny, a także poprzez prowadzenie działań oświatowo – zdrowotnych.

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podobnie jak sto lat temu jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych, zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, kształtowanie właściwych postaw, a tym samym umacnianie zdrowia publicznego.Państwowa Inspekcja Sanitarna odgrywa zatem zasadniczą rolę w realizacji polityki zdrowotnej państwa.

Zadanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej to nie tylko zapobieganie licznym chorobom zakaźnym. Na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego prowadzone są również przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie działania, których celem jest identyfikacja i szacowanie zagrożeń, nadzór oraz kontrole mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, a także przedsięwzięcia służące kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych.

PPIS w Krakowie wykonuje zadania należące do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Stacja zapewnia realizację zadań nałożonych na PPIS w zakresie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska;
 2. higieny pracy w zakładach pracy;
 3. higieny procesów nauczania i wychowania;
 4. higieny wypoczynku i rekreacji;
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

 

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie prowadzi działania w dziedzinach:

 • zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, m.in.:

- uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących np. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

 • bieżącego nadzoru sanitarnego, m.in. w zakresie zapewnienia:

- bezpieczeństwa zdrowotnego wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia,

- właściwej higieny procesów nauczania,

- właściwych warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

 

 • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, m.in.:

- dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;

- sprawowanie nadzoru nad szczepieniami ochronnymi.

PPIS w Krakowie realizuje zadania zarówno na terenie miasta Krakowa, jak i powiatu krakowskiego.

Skalę realizowanych zadań obrazują przedstawione poniżej dane statystyczne.

 • W roku 2018 na terenie miasta Krakowa

pod nadzorem PPIS znajdowało się 18 818 obiektów, przeprowadzono łącznie 14 538 kontroli, w wyniku których wydano 5 093 decyzje administracyjne oraz 5 272 decyzje płatnicze na kwotę 1 020 030 zł. Zostało wydanych również 150 decyzji dot. chorób zawodowych.

 • W roku 2018 na terenie powiatu krakowskiego

pod nadzorem PPIS w Krakowie znajdowało się 5 274, przeprowadzono łącznie 2 804 kontrole, wydano 592 decyzje administracyjne oraz 857 decyzji płatniczych na kwotę 133 381 zł. Ponadto wydano 15 decyzji dot. chorób zawodowych.

Ponadto Stacja inicjuje, prowadzi, organizuje i koordynuje działalność oświatowo - zdrowotną w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

W roku bieżącym realizowanych jest 9 programów profilaktyczno-edukacyjnych dot. profilaktyki palenia tytoniu, promocji zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki chorób nowotworowych, profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki Wirusowego Zapalenia Wątroby.

Cieszącym się największa popularnością jest program realizowany od 13 lat wśród uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców - „Trzymaj Formę!”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodzin, poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

W ramach realizacji powyższego programu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie organizuje konferencję "Żywienia a zdrowie dzieci i młodzieży". Konferencja odbędzie się dnia 30 października br. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Na konferencję zapraszamy koordynatorów programu „Trzymaj Formę!” oraz zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych (wymagana wcześniejsza rejestracja uczestników-mailowa- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w załączonym programie.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Pliki do pobrania
Download this file (Program Konferencji.pdf)Program Konferencji.pdf

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, że 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (World Mental Health Day), ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Obchody te mają na celu zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społecznej na temat ww. problematyki.

Czytaj więcej...

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie