Podpisanie umowy na realizację zamówienia w ramach Pakietu

30 kwietnia 2015 r.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, jako prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania zawiadamia, iż w zakresie Pakietu 4, wobec uchylenia się wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (to jest Evelen Tomasz Grażul ul. Pułkowa 9, 18-400 Łomża – wartość oferty 33 757,35 zł brutto - 100 pkt. (95+5)),  na podstawie art. 94 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, wobec nie zaistnienia przesłanek do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert, wybrana została oferta złożona przez:

 

LPK Group s. c. Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów ul. Łokietka 10, 59-700, Bolesławiec;

Cena ofertowa: 37 207,50 zł (netto: 30 250,00 zł) -  91 pkt. (86+5)

Ogłoszenie o wyników w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania”

data: 20 kwietnia 2015 r.

Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty firm:

Pakiet 1 – komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym

LPK GROUP S.C. Jarosław Kaziów Piotr Kaziów ul. Łokietka 10, 59-700 Bolesławiec – 182 655,00 zł brutto

- 100 pkt  (95 pkt kryterium „cena” + 5 pkt kryterium „czas dostawy”

Pakiet 2 – drukarki termiczne

Centrum Druku sp. j. ul. Czarnowiejska 43, 30-054 Kraków – 107 106,87 zł brutto  

- 99 pkt  (95 pkt kryterium „cena” + 4 pkt kryterium „czas dostawy”

Pakiet 3 – komputery stacjonarne wraz z systemem operacyjnym

Test System s.c. ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski – 6 666,60 zł brutto  

- 100 pkt  (95 pkt kryterium „cena” + 5 pkt kryterium „czas dostawy”

Pakiet 4 – pakiet programów biurowych

Evelen Tomasz Grażul ul. Pułkowa 9, 18-400 Łomża – 33 757,35 zł brutto

- 100 pkt  (95 pkt kryterium „cena” + 5 pkt kryterium „czas dostawy”

Pakiet 5 – drukarka laserowa monochromatyczna

Test System s. c. ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski – 899,13 zł brutto

- 100 pkt  (95 pkt kryterium „cena” + 5 pkt kryterium „czas dostawy”

Ocena i punktacja ofert:

Dla pakietu 1

1.     LPK Group s.c. Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów ul. Łokietka 10, 59-700 Bolesławiec – 100 pkt (95+5)

2.     NTT System S.A. ul. Trakt Brzeski 89 Warszawa-Wesoła – 97 pkt (92+5)

3.     SunTar Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100, Tarnów – 93 pkt  (88+5)

4.     Parser sp. z o.o. ul. Szlenkierów1/33, 01-181 Warszawa – 90 pkt  (86+4)

5.     CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich  20, 58-500, Jelenia Góra – 89 pkt  (84+5)

6.     Technologie Informatyczne sp. z o.o. ul. Hanki Ordonówny 19/16, 03-139, Warszawa – 87 pkt (82+5)

7.     NKK System sp. j.  ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków – 87 pkt (85+2)

8.     FHU WIP – Jerzy Grzywocz ul. Hetmańska 24, 40-560 Katowice – 86 pkt (81+5)

9.     Test System s.c. ul. Młyńska 11, 66-400, Gorzów Wielkopolski – 84 pkt  (79+5)

10.   Polsoft Engineering Sp. z o.o. ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 19, 40-384, Katowice – 78 pkt (77+1)

11.   Alternative Technology sp z o.o. ul. Igańska 24 04-087  Warszawa 73 pkt  (73+0)

12.   Redicreo s.c. ul. Sołtysowska 12g/26,  31-589 Kraków -69 pkt (64+5)

13.   Madi Tech sp. z o.o. ul. Św. Leonarda1/15 25-311 Kielce 59 pkt  (55+4)

Dla pakietu 2

1.     Centrum Druku s.j. ul. Czarnowiejska 43 30-054, Kraków – 99 pkt  (95+4)

2.     Alternative Technology Sp. z o.o. ul. Igańska 24 04-087, Warszawa – 88 pkt  (88+0)

3.     Test System s.c. ul. Młyńska 11 66-400, Gorzów Wielkopolski – 87 pkt  (82+5)

4.     SANSEC Poland S.A. ul. Prusa 2 00-493, Warszawa - 87 pkt (82+5)

5.     SunTar Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b 33-100 Tarnów – 64 pkt  (59+5)

6.     NKK System sp. j.  ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków – 61 pkt (58+3)

7.     Connect Computers ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków 60 pkt  (59+1)

Dla pakietu 3

1.     Test System s.c. ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski – 100 pkt  ( 95+5)

2.     Technologie Informatyczne sp. z o.o. ul. Hanki Ordonówny 19/16, 03-139, Warszawa – 97 pkt (92+5)

3.     Connect Computers ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków - 91 pkt  (86+5)

Dla pakietu 4

1.     Eleven Tomasz Grażul ul. Pułkowa 9 18-400, Łomża – 100 pkt  (95+5)

2.     LPK Group s.c.Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów ul. Łokietka 10, 59-700, Bolesławiec – 91 pkt  (86+5)

3.     Technologie Informatyczne sp. z o.o. ul. Hanki Ordonówny 19/16 03-139, Warszawa – 88 pkt  (83+5)

4.     JustTech Justyna Maryniowska Motycz 232A 21-030 Motycz - 80 pkt  (75+5)

5.     Jakub Hryciuk Onex Group ul. Kierbedzia 4,  00-782 Warszawa – 80 pkt (75+5)

6.     Test System s.c. ul. Młyńska 11 66-400, Gorzów Wielkopolski – 79 pkt  (74+5)

7.     NTT System S.A. ul. Trakt Brzeski 89 Warszawa-Wesoła – 79 pkt  (74+5)

8.     Redicreo s.c. ul. Sołtysowska 12g/26,  31-589 Kraków – 78 pkt (73+5)

9.     FHU WIP – Jerzy Grzywocz ul. Hetmańska 24, 40-560 Katowice – 78 pkt (73+5)

10.   Parser sp. z o.o.  ul. Szlenkierów1/33 01-181 Warszawa -76 pkt  (71+5)

11.   Polsoft Engineering Sp. z o.o. ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 19 40-384, Katowice – 76 pkt  (71+5)

12.   Madi Tech sp. z o.o. ul. Św. Leonarda1/15, 25-311 Kielce – 74 pkt  (69+5)

13.   NKK System sp. j.  ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków – 73 pkt (68+5)

14.   Evisoft Sp. z o.o. ul. Bartla 3 33-100, Tarnów -72 pkt  (67+5)

15.   Connect Computers ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków 72 pkt  (67+5)

16.   SunTar Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b 33-100, Tarnów -72 pkt  (67+5)

17.   Rynek 13" Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki sp. j. Plac Gen. J. Bema 2/9  50-265, Wrocław -72 pkt  (67+5)

18.   SANSEC Poland S.A. ul. Prusa 2 00-493, Warszawa – 71 pkt  (66+5)

19.   Alternative Technology sp z o.o. ul. Igańska 24 04-087, Warszawa 71 pkt  (66+5)

 

Dla pakietu 5

1.     Test System s.c. ul. Młyńska 11 66-400  Gorzów Wielkopolski - 100 pkt  (95+5)

2.     Connect Computers ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków 85 pkt  (80+5)

3.     Alternative Technology sp z o.o.  ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa - 85 pkt  (80+5)

Oferty odrzucone (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2):

1.     Innovation In Technology sp. z o. o. ul. Obozowa 5,  78-100 Kołobrzeg (w zakresie Pakietu 4 brak wskazania w tabeli zawartej w formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SIWZ, określenia nazwy i ilości dostarczanego produktu).

2.     Connect Computers ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków (w zakresie Pakietu nr 1 - nie spełnia wymagań SIWZ określonych w pkt 7 - Załącznika nr 1 do SIWZ).

Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firm wyłonionych o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie w celu podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Prosimy o potwierdzenie faksem otrzymania niniejszego pisma.

W celu potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma, proszę o przesłanie niniejszej strony po uzupełnieniu, do Zamawiającego na numer fax. 12 430-69-96 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgodnie z regulacją zawartą w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania"

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Microsoft Office 2013 H&B PL w wersji ESD - klucz aktywacyjny?

 

Pytanie 2

Mam pytanie dotyczące postępowania nr.  AD-281-1/15, pakiet 4.

Informują Państwo, że chcą zakupić Office 2013 H&B BOX. Czy wymagane są licencje z nośnikiem?

Chcemy zaproponować Państwu rozwiązanie typu PKC.

 

Odpowiedź na pytania  1 i 2:

Zgodnie z polityką Microsoft licencje PKC (Produkt Key Card) traktowane są jako licencje typu OEM, zaś licencja bez nośnika dostarczana drogą elektroniczną w wersji cyfrowej to ESD (Electronic Software Delivery), która to odpowiada licencji typu BOX.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie dopuszcza ofert na oprogramowanie z licencją PKC, a dopuszcza dostarczenie licencji w wersji ESD.

 

Pytanie 3:

dot. pkt. 4 Pakietu 1, Specyfikacji Technicznej do SIWZ

Czy Zamawiający pod nazwą standardu Displayport dopuszcza również równoważne złącze miniDisplayPort, różniące się tylko kształtem wtyczki?

 

Odpowiedź 3:

Specyfikacja techniczna sprzętu stanowiąca Zał. 1 do SIWZ, dot. Pakietu 1, w punkcie 4 stanowi, że na wyposażeniu sprzętu musi znaleźć się: „1 x HDMI lub DVI lub Display Port (dopuszczalna kombinacja większej ilości tych lub innych (dopuszczalny adapter – na wyposażeniu komputera) portów przy równoczesnej obecności minimum jednego z wymienionych wcześniej portów grafiki)".

Zamawiający dopuszcza dostarczenie sprzętu z portem miniDisplayPort (jako mieszczącego się w standardzie komunikacji DisplayPort), ale tylko w przypadku dostarczenia adaptera (miniDisplayPort →DisplayPort lub miniDisplayPort →HDMI lub miniDisplayPort →DVI).

 

Pytanie 4:

Dot. pkt. 7 Pakietu 1, Specyfikacji Technicznej do SIWZ

Zamawiający wymaga wagi w konfiguracji podstawowej maksymalnie 1,9 kg, co skutkuje faktem, iż przedmiotowi specyfikacji spełnia tylko jeden producent. Przedmiotowy zapis ogranicza tym samym zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażoną w art.7 ust. l ustawy PZP.

Znajduje ona swoje rozwinięcie również w przepisie art. 29 ustawy PZP. W świetle tego artykułu zamawiającemu nie wolno określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwa konkurencję. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści wagę w konfiguracji podstawowej maksymalnie 1,95 kg? Nadmienić należy, iż powyższa zmiana jest nieodczuwalna w codziennych zastosowaniach komputera i nie będzie miała wpływu na komfort pracy, a jednocześnie pozwoli zaoferować sprzęt więcej niż jednego producenta.

 

Odpowiedź 4:

Nie, tak jak w SIWZ. Kryterium wagi nie może być uznane zaograniczające zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażoną w art.7 ust. l ustawy PZP. Kryterium to wynika z uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Wskazać należy, iż do Zamawiającego należy dokonanie takiego opisu przedmiotu zamówienia, aby w efekcie otrzymać sprzęt optymalnie spełniający jego wymagania odnośnie sposobu użytkowania danego sprzętu. Komputery przenośne objęte zamówieniem w ramach pakietu 1 przeznaczone są do pracy osób dokonujących w terenie kontroli sanitarnych i ich mobilność ma kluczowe znaczenie. Wskazać należy, iż osoba taka będzie jeszcze mieć z sobą co najmniej drukarkę oraz dokumenty. Tym samym waga komputera ma kluczowe znaczenie, a w interesie pracowników Zamawiającego jest by była ona jak najniższa. Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego wynika, że w sprzedaży istnieje kilka modeli komputerów różnych producentów spełniających wymogi specyfikacji i ważących maksymalnie 1,9 kg i na tym poziomie może być przyjęta ta wartość graniczna.

 

 

Pytanie 5:

W postępowaniu dla pakietu 1 zostały wyspecyfikowane miedzy innymi poniższe parametry:

Lp. 4. Interfejsy minimum: , minimum 1 x Ethernet, Bluetooth, wbudowany modem 4G

umożliwiający dostęp do Internetu zgodny z technologią LTE

Lp. 11. obsługa sieci przewodowej: tak, minimum Ethernet 10/100/1000 (dopuszczalny adapter - na wyposażeniu komputera)

Przez analogię:

- prosimy o umożliwienie zaoferowania komputerów przenośnych uznanego Światowego

producenta, które posiadają wbudowany interfejs sieci przewodowej Ethernet 10/100/1000, oraz adapter (na wyposażeniu komputera) - modem 4G umożliwiający dostęp do Internetu zgodny z technologią LTE. Pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją

 

Odpowiedź 5:

 

Nie, tak jak w SIWZ. Z uwagi na warunki, w których ma być wykorzystywany sprzęt komputerowy nie jest tożsamym czy jeden z portów USB zostanie zajęty przez adapter umożliwiający dostęp do sieci przewodowej czy też zewnętrzny modem 4G (zamiast modemu wbudowanego).

Komputery objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają służyć wykonywaniu czynności kontrolnych w terenie i z uwagi na to sporadycznie będą podłączane do sieci przewodowej (nie będzie wtedy potrzeby korzystania z drukarki przenośnej – wykorzystywane będą drukarki sieciowe). Natomiast w czasie pracy w terenie do komputera przenośnego mogą być podpięte myszka (bezprzewodowa) i drukarka przenośna. Zamawiający przyjął, iż zasadnym jest zminimalizowanie liczby akcesoriów podłączanych do komputera (a zatem wagi całego zestawu, który pracownik miałby z sobą nosić w terenie), zaś konieczny sprzęt peryferyjny musi być podpięty bezpośrednio do komputera – bez pośrednictwa hub-ów. Wbudowany modem jest w przypadku laptopów mobilnych coraz powszechniejszy. Z doświadczenia zamawiającego wynika, że korzystanie z dodatkowego modemu (podpinanego do portu USB) w czasie pracy osób dokonujących kontroli sanitarnych w różnych miejscach i warunkach, jest utrudnieniem, a sam modem narażony bywa na uszkodzenia mechaniczne.

 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - dotyczy: postępowania na zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w pkt 12.2 SIWZ.

 

Jest:

„12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.03.2015 r. o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, II piętro, pokój nr 113.”

 

Powinno być:

12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.04.2015 r. o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, II piętro, pokój nr 113.”

 

Wskazać należy, iż prawidłowa data otwarcia ofert wynika z treści ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i ze wskazanego w SIWZ terminu składania ofert (pkt 11.9 i 12.1).

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie