Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego.

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego na okres od dnia 5 grudnia 2019 r. do dnia 4 grudnia 2020 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Anna Sikorska Fuks Ubezpieczenia, Uniqa TU SA, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.
Cena brutto – 3 735,00 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na ubezpieczenie samochodu służbowego

Ubezpieczenie mienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Octavia nr rej. KR475HE na okres od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia 29 grudnia 2020 r.- załącznik nr 1.

Wraz z ofertą cenową należy przedstawić ogólne warunki ubezpieczenia.

Warunki płatności: przelew w ciągu 14 dni od daty wystawienia polisy.

Informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela Pani Małgorzata Szewczyk pod nr telefonu 12 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ofertę cenową prosimy przesłać na adres email: adTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r. do godziny 14.00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15 w Krakowie.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Octavia nr rej. KR475HE na okres od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia 29 grudnia 2020 r. (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.
 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie  z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania2 (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr  1 –  charakterystyka samochodu służbowego Skoda Octavia nr rej. KR475HE.

Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla niżej wymienionych grup:

Grupa 1 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 5 szt. o następujących parametrach:

Procesor

Ilość procesorów 1 zainstalowany; Ilość rdzeni minimum 4. Procesor x86 zapewniający wydajność w teście PassMark - CPU Mark minimum 8000 (wyniki dostępne na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php )

Pamięć RAM

16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

Dysk SSD M.2 PCIe

256 GB

Wbudowane napędy optyczne

Brak

Typ ekranu

Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu

13,3"

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna

zintegrowana

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Moduł Bluetooth

LAN 10/100/1000 Mbps

Złącza

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

RJ-45 (dopuszczalny adapter 1Gbps LAN na USB 3.0)

Bateria

4-komorowa, minimum 2950 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny

System operacyjny 64-bit Windows® 10 Professional lub odpowiednio nowszy, lub produkt równoważny tj. charakteryzujący się następującymi cechami: zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna komunikaty systemowe, wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, możliwość przywracania plików systemowych, zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, pracy domenowej w systemie MS Windows Serwer.

Waga

poniżej 1.5kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Aluminiowa obudowa

Aluminiowe wnętrze laptopa

Podświetlana klawiatura

Białe podświetlenie klawiatury

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Kamera z wbudowaną zaślepką

Dołączone akcesoria

zasilacz z fabryczną wtyczką przeznaczoną na rynek polski

Mysz optyczna bezprzewodowa, trzy przyciski, rozdzielczość min 1000 dpi, z rolką, zminiaturyzowany odbiornik z interfejsem USB chowany do obudowy myszy, bateria na wyposażeniu myszy (dołączana przez producenta sprzętu).

Torba na laptop odpowiednia do rozmiaru laptopa, pozwalająca na jego swobodne umieszczenie oraz zabezpieczenie paskiem mocującym. Dodatkowa przegroda mieszcząca zasilacz do laptopa, mysz bezprzewodową. Zamykana przegroda na dokumenty. Konstrukcja torby musi zapewnić dodatkową ochronę brzegów laptopa przed skutkami przypadkowego uderzenia, spodnie rogi torby powinny być wzmocnione i sztywne. Torba musi  posiadać rączkę/rączki oraz odpinany pasek naramienny z przesuwaną poduszką i regulacją długości.  minimum dwiema komorami i wydzieloną przegrodą na dokumenty, o dodatkowo wzmocnionych materiałowo ściankach w celu lepszego zabezpieczenia laptopa

Gwarancja

24 miesiące

Grupa 2 – Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym – 1 szt. o następujących parametrach:

1. Ilość procesorów 1 zainstalowany. Wielordzeniowy procesor x86 zapewniający wydajność w teście PassMark - CPU Mark minimum 11900 (wyniki dostępne na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php )

2. Pamięć operacyjna RAM DDR4 zainstalowana minimum 16 GB (dozwolone 2 kości  po 8GB), wyposażona w fabryczny radiator,  pozwalająca na osiągnięcie taktowana min. 3000MHz

3. Dysk twardy

1x 256GB SATA na złączu M.2 x4NVMe, wraz z fabrycznym radiatorem. Minimalna prędkość odczyt/zapis  2000/1000 MB/s

4. Płyta główna: standard ATX. Mostek północny, południowy oraz sekcja zasilania procesora chroniona przez radiator.

Interfejsy na płycie:

2x złącze panelu przedniego

2x USB 2.0

5x FAN

1x USB 3.1 gen1

1x Złącze M.2

5x SATA III

4x DIMM DDR4 (DUAL CHANNEL)

Panel tylny

1x HDMI lub DVI lub Display Port (dopuszczalna kombinacja większej ilości tych lub innych portów przy równoczesnej obecności minimum jednego z wymienionych wcześniej portów grafiki),

1x PS/2

1x RJ-45

2x USB 2.0

2x USB 3.1 gen1

1x USB 3.1 gen2 typ A

1x USB 3.1 gen2 typ C

6x Złącze audio jack 3.5mm

5. Zasilacz min 650W, modularny. Zabezpieczenia OCP, OTP, OVP. Minimalna moc linii:

 +12V 624W

+3.3V/+5V 15W 180W

-12V/+5V 9.5W

6. Karta graficzna tak, zintegrowana

7. Obsługa sieci przewodowej: tak, minimum Ethernet 10/100/1000

9. System operacyjny 64-bit Windows® 10 Professional lub odpowiednio nowszy, lub produkt równoważny tj. charakteryzujący się następującymi cechami: zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna   komunikaty systemowe, wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, możliwość przywracania plików systemowych, zdalnej instalacji, konfiguracji i  administrowania systemu, pracy domenowej w systemie MS Windows Serwer.

10. Obudowa musi posiadać przycisk POWER, RESET oraz złącza AUDIO oraz 2xUSB 3.0 na górnej płycie obudowy. Panel frontowy z maskownicą siatkową za którą zamontowano fabryczny wentylator 120mm. Drugi wentylator 120mm zamontowany na tylnej ścianie obudowy. Obudowa Zgodna ze standardem ATX, mATX.

11. Listwa p. przepięciowa, kabel 5 metrów, 5 gniazd zabezpieczona bezpiecznikiem 10A, z włącznikiem

12. Klawiatura przewodowa USB, składane nóżki, wskaźniki LED, zabezpieczenie klawiszy przed ścieraniem napisów dodatkową powłoką lakieru (PU Coating)

13. Mysz na USB optyczna przewodowa z rolką, 1000 dpi, 3 przyciski. Kolor czarny.

Kompletna oferta w tej grupie powinna zawierać wskazanie modelu i producenta podzespołów,  z których zostanie złożony komputer lub pełną nazwę gotowego zestawu. Nazwa zestawu nadana przez producenta sprzętu, musi w jednoznaczny sposób pozwolić na określenie zgodności oferowanego sprzętu ze specyfikacją techniczną Zamawiającego np. w przypadku braku wskazania podzespołów poprzez sprawdzenie jej w wynikach wyszukiwarki Google. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niekompletnej z postępowania o udzielenie zamówienia.

Grupa 3 – Drukarka termiczna – 5 szt. o następujących parametrach:

przeznaczenie do druku

druk monochromatyczny (tekst i grafika)

rozdzielczość druku

minimum 200 x 200 dpi

technologia druku

termiczna

obsługiwany format

A4

szybkość drukowania

od 7 stron A4/minutę

obsługiwane rodzaje nośników

papier termiczny

obsługiwane formaty nośników

A4

standardowe języki drukarki

- Raster

- ESC/P

- P-Touch

Komunikacja

- USB

- Bluetooth

Waga produktu (netto)

do 0,5 kg

Sposób zasilania

- Sieciowe AC

- Bateria (akumulator)

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux (RedHat, Debian)

Wyposażenie dodatkowe

- Futerał na drukarkę, kabel USB

- Bateria (akumulator)

Grupa 4 – Program biurowy – 7 szt. o następujących parametrach:

Oprogramowanie Pakiet biurowy: Microsoft Office 2019 H&B PL BOX lub nowszy (lub równoważny) tj. inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: możliwość automatycznej instalacji komponentów, możliwość zdalnej instalacji komponentów, całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów w wypadku odcięcia dopływu prądu. Klient poczty elektronicznej musi umożliwiać szyfrowanie oraz cyfrowe podpisywanie wiadomości przy pomocy wdrożonej Infrastruktury Klucza Publicznego PKI, jak również współpracować z serwerem pocztowym MS Exchange Server w zakresie następujących usług: obsługa kalendarza w wersji sieciowej, prowadzenie ewidencji żądań z możliwością ich delegowania do innych użytkowników pracujących z oferowanym oprogramowaniem, a także z już istniejącym oprogramowaniem MS Outlook, możliwości zapraszania na spotkania w trybie bezpośredniego wyboru z Globalnej Księgi Adresowej serwera MS Exchange, możliwości potwierdzania spotkań i odzwierciedlanie potwierdzeń w zapisach kalendarza.

Typ licencji dożywotnia, bezterminowa, każda z dostarczonych licencji powinna posiadać jednostkowy unikalny nieaktywowany wcześniej klucz produktu.

Grupa 5 – System operacyjny  – 14 szt. o następujących parametrach:

System operacyjny 64-bit Windows® 10 Professional OEM DVD lub odpowiednio nowszy, lub produkt równoważny* tj. charakteryzujący się następującymi cechami: zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna komunikaty systemowe, wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, możliwość przywracania plików systemowych, zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, pracy domenowej w systemie MS Windows Serwer, Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows, WMI. Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik, pełna obsługa ActiveX

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10.

Typ licencji dożywotnia, bezterminowa, każda z dostarczonych licencji powinna posiadać jednostkowy unikalny nieaktywowany wcześniej klucz produktu.

Grupa 6 – Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt. o następujących parametrach:

Prędkość wydruku ciągłego

35 str./ min.

Czas nagrzewania

poniżej 25s

Czas wykonania pierwszej kopii

Poniżej 8s

Interfejs

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0

Pamięć RAM

2 GB

Dysk twardy

tak

Maksymalna miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.)

10 000

Obciążalność miesięczna w trybie duty (str./m.)

150 000

Panel

Tak, minimum 10 cali

Żywotność

600 000 kopii

Język opisu strony (PDL)

PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)

Obsługiwany papier

Gramatura papieru (z podajnika bocznego)

52-256 g/m²

Gramatura papieru (z kasety)

52-220 g/m²

Zalecany rozmiar papieru

A4, A5

Maksymalna wejściowa ilość papieru

2000 arkuszy

Standardowa wejściowa ilość papieru

500 arkuszy

Drukarka

Rozdzielczość drukowania

1200 x 1200 dpi

Protokół sieciowy

TCP/IP (IPv4/IPv6)

Kopiarka

Rozdzielczość kopiowania

600 x 600 dpi

Zoom

25 - 400% (co 1%)

Skaner

Rozdzielczość skanowania

600 x 600 dpi

 

Grupa 7 – Bateria do drukarki termicznej Brother PJ-662 – 10 szt.

 

Grupa 8 – UPS – 1 szt. o następujących parametrach:

Moc

3000VA (2700W)

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

Tak

Zabezpieczenie przed przeładowaniem

Tak

Porty urządzeń

6x IEC320 C13-10A

Napięcie wejściowe

110-290V

Częstotliwość wejściowa

45 - 65Hz

Napięcie wyjściowe

200/208/220/230/240V AC

Częstotliwość wyjściowa

50Hz / 60Hz

Baterie

12V 9Ah

Współczynnik mocy

⩾0.98

Możliwość zasilania generatorem

Tak

Współczynnik THDi na wejściu

⩽7%

Faza na wejściu

Pojedyncza faza i uziemienie

Faza na wyjściu

Pojedyncza faza i uziemienie

Współczynnik mocy na wyjściu

0.9

Zniekształcenie napięcia na wyjściu

⩽2%

Czas zmiany trybu pracy

0 - 4ms

Ochrona przed przeciążeniem

Tak

Ochrona przed przepięciem

Tak

Ochrona przed przegrzaniem

Tak

Ochrona przy rozładowaniu baterii

Alarm i wyłączenie urządzenia

Wyłącznik bezpieczeństwa EPO

Natychmiastowe wyłączenie UPS, możliwość ustawienia trybu NO lub NC

Autodiagnostyka

Podczas uruchamiania UPS oraz z pomocą oprogramowania

Alarmy

Wizualne i dźwiękowe: brak zasilania sieciowego, niski stan baterii, przeciążenie, awaria układu

Hałas

⩽50dB

Grupa 9 – Monitor – 4 szt. o następujących parametrach:

Przekątna ekranu

23,8"

Powłoka matrycy

Matowa

Rodzaj matrycy

LED, IPS

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu

16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu

60 Hz

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Jasność

250 cd/m²

Kontrast statyczny

1 000:1

Kontrast dynamiczny

20 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie

178 stopni

Kąt widzenia w pionie

178 stopni

Czas reakcji

7 ms

Liczba wyświetlanych kolorów

16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść

VGA (D-sub) - 1 szt.

Tuner TV

Nie

Głośniki

Nie

Obrotowy ekran (PIVOT)

Nie

Dodatkowe informacje

Regulacja kąta pochylenia (Tilt), Możliwość montażu na ścianie - VESA 75 x 75 mm

 

Grupa 10 – Monitor – 1 szt. o następujących parametrach:

1. Typ matrycy: IPS Matowa

2. Przekątna minimum: 24”

3. Rozdzielczość 2560 x 1440 WQHD

4. Standard obrazu FHD

5. Proporcje ekranu 16:9

6. Podświetlenie matrycy LED

7. Czas reakcji do 3ms

8. Wbudowane głośniki – tak

9. Interfejsy: minimum D-SUB, DVI, 1x HDMI oraz 2x USB 2.0 lub USB 3.0

10. Regulacja obrotu osi oraz odchylenia w podstawce.

11. Pivot: tak

12. Wyposażenie: przewod audio, d-sub, display port, dvi, zasilający

13. Wymagane wyposażenie dodatkowe: kabel 2m HDMI 4K obsługujący standard HDMI 2.0

Grupa 11 – Serwer poleasingowy – 1 szt. o następujących parametrach:

Ilość procesorów: 2

wielordzeniowy procesor x86 zapewniający wydajność w teście PassMark - CPU Mark minimum 7290

(wyniki dostępne na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php )

Pamieć RAM

48GB DDR3

Dysk twardy

2x 500GB SATA

Zatoki

6x3.5”

Obudowa

2U

Liczba PSU

2

Kontroler RAID

z podtrzymaniem

bateryjnym

Obsługa SAS/SATA

RAID 0,1,5,6,10,50,60

Ports    2 x4 internal wide port

Processor    LSI adapter SAS RAID-on-Chip, 8-port with 1078

Battery Backup Unit    Yes

Cache Memory    256-MB DDRII cache memory size

Cache Function    Write-back, write-through, adaptive read ahead, non-read ahead, read ahead

Maximum Number of Drives per Array    Up to 32 drives per array

Maximum Number of Arrays per Disk Group    Up to 8 arrays (in a spanned configuration)

Maximum Number of Virtual Disks per Disk Group    

Up to 16 virtual disks per disk group

RAID 0=16 RAID 1=16 RAID 5=16 RAID 6=16 RAID 10=1 RAID 50=1 RAID 60=1

Multiple Virtual Disks per Controller    Up to 64 virtual disks per controller

Support for x8 PCI Express host interface    Yes

Online Capacity Expansion    Yes

Dedicated and Global Hot Spares    Yes

Hot Swap Devices Supported    Yes

Non-Disk Devices Supported    No

Mixed Capacity Physical Disks Supported    Yes

Hardware Exclusive-OR (XOR) Assistance    Yes

Maskownica front panelu

Tak

Ramki na dyski

4 szt.

Szyny montażowe

Regulowane, przeznaczone do montaży w szafie 800x1000

Wejścia/wyjścia

2 x PCIe G2 x8, 2 x PCIe G2 x4, 1 x Storage Controller Slot

NIC

4 x 1 Gigabit Ethernet

Dodatkowe informacje

Urządzenie wyposażone w kontroler zdalnego monitorowania i zarządzania serwerem (przekierowanie konsoli, media wirtualne, wirtualny KVM, uwierzytelnianie karty inteligentnej i pojedyncze uwierzytelnianie).

Wyświetlacz LCD na obudowie wyświetlający między innymi informacje o nazwie urządzenia, adresie MAC, service tag i stanie sprzętu.

Grupa 12 – System operacyjny Windows 2016 server standard lub nowszy lub produkt równoważny 1 szt.  Cechy równoważności:

1. Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.

2. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

3. W ramach dostarczonej licencji zawarta możliwość instalacji oprogramowania na serwerze wyposażonym w co najmniej dwa procesory po 8 rdzeni.

4. Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych).

5. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 4TB.

6. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu.

7. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory.

8. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie co najmniej Microsoft Windows Server 2012.

9. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP).

10. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS.

11. Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).

12. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.

13. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.

14. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW.

15. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera.

16. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych.

17. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego.

18. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Licencja i klucze aktywacyjne nie mogą być używane wcześniej na innym sprzęcie lub koncie Microsoft.

 1. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 7 dni od podpisania umowy.
  2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
 2. Gwarancja:
  1. Wykonawca zapewnia gwarancję na sprzęt komputerowy nie krótszą niż 24 miesiące od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.
  2. Wykonawca zapewnia gwarancję na urządzenia wielofunkcyjne nie krótszą niż 48 miesięcy od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.
  3. Sprzęt dostarczony w ramach postępowania będzie fabrycznie nowy, wcześniej nie użytkowany. Zamawiający nie dopuszcza użycia do budowy zestawów części określonych jako refurbished (lub określeń tożsamych).
  4. Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy gwarancyjnej.
  5. Wykonawca nie ma prawa stosować plomb uniemożliwiających otworzenie wnętrza obudowy komputera.
  6. Składając ofertę należy podać, na jaki okres udziela się gwarancji.
 3. Dostawa:
  1. Wykonawca zapewnia na swój koszt dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania pod adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, pok.13B,  31-752 Kraków, w terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

 1. Dostawa realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna być realizowana w godzinach pracy PSSE w Krakowie.
 2. Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, Sekretariat, II piętro p. 111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. do godz. 11:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.
  2. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Kontakt:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 46  w. 120 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacji w sprawie specyfikacji technicznej sprzętu udziela Pan Tomasz Nowakowski pod numerem telefonu (12) 644 91 33 wew.168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Uwagi:
  1. Oferty będą rozpatrywane w poszczególnych grupach. Dopuszcza się złożenie ofertczęściowych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamawianej ilości sprzętu komputerowego  i oprogramowania do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapiebez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach  ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego  o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka  w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.
 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie  z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Zapytanie ofertowe oferta cenowa na ubezpieczenie mienia

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie mienia:

 1. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 30.12.2019 r. do dnia 29.12.2020 r. - załącznik nr 1.
 2. Ubezpieczenie zapasów szczepionek w magazynie w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 30.12.2019 r. do dnia 29.12.2020 r. - załącznik nr 2.
 3. Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia na okres
  od 30.12.2019 r. do 29.12.2020 r. - załącznik nr 3.
 4. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego na okres od dnia 30.12.2019 r. do dnia 29.12.2020 r.- załącznik nr 4.

Informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela Pani Małgorzata Szewczyk pod nr telefonu 12 430 70 46 wew. 120 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ofertę cenową prosimy przesłać na adres e-mail: adTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15 w Krakowie.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach
  ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka
  w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
 4. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 5. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa
  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 8. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 9. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawą „Pzp”.
 10. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie
  z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 11. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
 13. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
 14. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
 15. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 16. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
 2. Załącznik nr 2 - Ubezpieczenie zapasów szczepionek w magazynie w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie od ognia i innych zdarzeń losowych.
 3. Załącznik nr 3 - Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia.
 4. Załącznik nr 4 - Ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego.

 

wyk. Małgorzata Szewczyk, tel. (12) 430-70-46 w. 120.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi serwisu i konserwacji urządzeń chłodni w Magazynie Szczepionek w budynku PSSE w Krakowie ul. Gazowej 15.

Do wszystkich wykonawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, została wybrana oferta następującej firmy:

MINUS Jacek WąsBaranówka 13, 32-010 Kocmyrzów
cena brutto - 12 988,80zł

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie