Informacja z otwarcia ofert - „Usługi pocztowe na rok 2018”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro, na „Usługi pocztowe na rok 2018”.

Na realizację całości przedmiotu zamówienia Zamawiający -Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, zamierza przeznaczyć kwotę 166 700,00 złotych brutto, w tym na realizację zamówienia „Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa” kwotę 65 013,00 złotych brutto, natomiast na realizację zamówienia „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” 101 687,00 złotych brutto.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuję, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły do postępowania na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia.

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa

Oferta nr 1 – LANDE Sp. z o. o.ul. Murarska 19/36, 31-311 Kraków – cena brutto 84 314,54 złotych.

Oferta nr 2 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 222 349,15 złotych.

Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa

Oferta nr 2 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 328 405,90 złotych.

Realizacja całości zamówienia:

Oferta nr 2 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 550 755,05 złotych.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi konserwacji dźwigu osobowego w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej 15

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

SCHINDLER PolskaSp. z o.o. ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa
cena brutto - 2 642,04zł

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi konserwacji i remontu urządzeń chłodniczych oraz klimatyzatora ściennego w budynku PSSE w Krakowie ul. Gazowej 15

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

MINUS Jacek Wąs Baranówka 13, 32-010 Kocmyrzów
cena brutto - 4 428,00zł

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie