Zapytanie ofertowe - ubezpieczenia mienia i OC na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 30.12.2017 r. do dnia 29.12.2018 r. - załącznik nr 1.

2. Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia na okres od 30.12.2017 r. do 29.12.2018 r. - załącznik nr 2.

3. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego na okres od dnia 30.12.2017 r. do dnia 29.12.2018 r. - załącznik nr 3.

4. Ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Octavia nr rej. KR475HE na okres od dnia 30.12.2017 r. do dnia 29.12.2018 r. - załącznik nr 4.

Wraz z ofertą cenową należy przedstawić ogólne warunki ubezpieczenia.

Warunki płatności: przelew do dnia 5 stycznia 2018 r.

Ofertę cenową prosimy przesłać faksem na nr 12 430-69-96 lub na adres email: adTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 21 grudnia 2017 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15 w Krakowie.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na ubezpieczenia

 

wyk. Małgorzata Szewczyk, tel. 12- 430-70-46 w. 120.

Zapytanie cenowe - konserwacja, remont urządzeń chłodniczych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na konserwację, remont urządzeń chłodniczych: dwóch niezależnie pracujących agregatów chłodniczych, komory chłodniczej oraz klimatyzatora ściennego  w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej 15. W przypadku awarii urządzeń chłodniczych należy przystąpić bezzwłocznie do ich usunięcia nie później, niż w terminie 12 godzin od chwili zgłoszenia.

Zakres prac konserwacyjnych: sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej, sprawdzenie stanu freonu w instalacji, oględziny całej instalacji pod kątem śladów olejowych i widocznych uszkodzeń mechanicznych, sprawdzenie wszystkich elementów ruchomych pod kątem ich właściwej pracy, sprawdzenie załączenia i wyłączenia wszystkich kompresorów, wentylatorów itp. sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń i regulatorów instalacji, sprawdzenie resetu automatycznego i ręcznego w działaniu, sprawdzenie pracy w reżimie awaryjnym, sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych i mechanicznych pod kątem uszkodzeń eksploatacyjnych, sprawdzenie stanu czynności instalacji (skraplacz, parownik, wentylator, agregaty), pomiar poboru prądu przez poszczególne elementy elektryczne, sprawdzenie nastaw automatyki ewentualnie ich regulacja, sprawdzenie ciśnienia na ssaniu i toczeniu, sprawdzenie sposobu eksploatacji chłodni (czy nie są przekroczone warunki graniczne), stan załadowania chłodni, dostęp powietrza do parowników, sprawdzanie drożności instalacji skroplin, wymiana filtrów lub ich czyszczenie, sprawdzenie stanów zaworów, sprawdzenie temperatury pracy kompresora i skraplacza oraz parownika grzałek, sprawdzenie grzałek parowników (włączenie, wyłączenie, automatyczne, ręczne), uzupełnienie freonu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu  (12) 430 69 96, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2017 r. godz. 11:00 podając cenę netto i brutto.

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie wyżej wymienionych czynności.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi konserwacji i remontu urządzeń chłodniczych oraz klimatyzatora ściennego w budynku PSSE w Krakowie ul. Gazowej 15

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Zapytanie cenowe - wykonywanie usługi sprzątania i odśnieżania obejścia nieruchomości

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie usługi sprzątania i odśnieżania obejścia nieruchomości PSSE w Krakowie zlokalizowanej przy ul. Gazowej 15 w Krakowie przy użyciu własnych narzędzi. Zakres usługi sprzątania i odśnieżania obejmuje w szczególności:

1. Utrzymanie wskazanych powierzchni w czystości poprzez codzienne zamiatanie powierzchni terenu przed budynkiem i podwórka. W okresie zimowym bieżące odśnieżanie terenu przed budynkiem, zapobieganie skutkom gołoledzi poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym, powodującym likwidację śliskiej powierzchni np. piaskiem, solą.

2. Usługa będzie wykonywana w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień oraz listopad
w danym roku kalendarzowym, w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Środki chemiczne (sól, piasek) do utrzymania czystości i odśnieżania  zapewnia Wykonawca na koszt Zamawiającego.

4. Łączna powierzchnia sprzątania wynosi 230 mi składają się na nią:

  • powierzchnia chodnika przed budynkiem ok. 60 m2.
  • powierzchnia podwórka  ok. 170 m2.

Do obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją usługi sprzątania, należy również otwieranie w dniach od poniedziałku do piątku bramy głównej do budynku przy ul. Gazowej 15. Brama powinna być otwierana najpóźniej o godz. 7:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu (12) 430 69 96, dopuszcza się również złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowieul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, II piętro p. 111, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. godz. 10:00, podając cenę netto i brutto.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenia usługi.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi sprzątania i odśnieżania obejścia nieruchomości PSSE w Krakowie zlokalizowanej przy ul. Gazowej 15

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Zapytanie cenowe - wykonanie konserwacji zwykłej dźwigu osobowego Q=630

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie konserwacji zwykłej dźwigu osobowego Q=630 kg,zamontowanego w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie w zakresie i w sposób ustalony dokumentacją:

  1. Obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie dotyczącym konserwacji dźwigów.
  2. Instrukcji Konserwacji i Obsługi Elektrycznych Dźwigów Pionowych w zakresie dotyczącym konserwacji dźwigów oraz do przeprowadzania drobnych napraw. Przez naprawy drobne rozumie się naprawy lub wymianę uszkodzonych elementów dźwigowych takich jak: cewki, styki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, osprzęt śrubowy, instrukcje, uzupełnienia oleju w smarowniczkach.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dźwigu w stałej sprawności technicznej i gotowości, z wyjątkiem postojów niezbędnych dla czynności konserwacyjnych i naprawczych.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług bez wezwania ze strony Zamawiającegoi bez zlecenia – raz w miesiącu.

Wykonawca wykonuje stosownie do potrzeb za dodatkowym zleceniem Zamawiającegosprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji uziemień roboczych i rezystancji stanu izolacji dźwigu, za co Zamawiającyobciążony zostanie dodatkowo niezależnie od ryczałtu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu (12) 430 69 96, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. godz. 11:00 podając cenę netto i brutto.

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie wyżej wymienionych czynności.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi konserwacji dźwigu osobowego w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Gazowej 15

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie