Zapytanie cenowe - dostawy materiałów biurowych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych zgodnie z ilościami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

DOSTAWA: Dostawca zapewnia na swój koszt dostawę materiałów biurowych pod adresy:

  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków,
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków,

w terminie do dnia 4 kwietnia 2018 r.

Z wybranym Dostawcą zostanie podpisana umowa.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamawianej ilości towaru do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu (12) 430 69 96
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2018 r. godz. 12:00 podając cenę netto i brutto zakupu z dostawą do siedziby Stacji oraz wniesieniem do wskazanych pomieszczeń w budynku.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania cenowego na dostawę materiałów biurowych

Pliki do pobrania
Download this file (zalacznik nr 1 mat biur.pdf)zalacznik nr 1 mat biur.pdf

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, projektora oraz monitorów

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następujących firm:

Grupa 1 – Komputer stacjonarny z monitorem - 1 szt.

RABAKOM I. Klimas S. J. ul. Budryka 6, 30-072 Kraków                    cena brutto - 3 570,00zł.

Grupa 2 – Projektor – 1 szt.

MAXICO GROUP Sp. z o. o. ul. Przewoźników 11, 03-691 Warszawa   cena brutto - 3 325,00 zł.

Grupa 3 – Monitor - 1 szt.

BINO COMPUTERS S. J. ul. Twardowskiego 61, 30-001 Kraków         cena brutto - 910,20zł.

Grupa 4 – Monitor - 1 szt.

BINO COMPUTERS S. J. ul. Twardowskiego 61, 30-001 Kraków        cena brutto - 645,75zł

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Informacja o udzieleniu zamówienia - „Usługi pocztowe na rok 2018”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro na „Usługi pocztowe na rok 2018”.

 

Zgodnie z art.138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający -Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi pocztowe na rok 2018” w zakresie „Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa” zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą LANDE Sp. z o. o. ul. Murarska 19/36, 31-311 Kraków w dniu19 lutego 2018 r. W zakresie „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą Poczta Polska S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa w dniu 20 lutego 2018 r.

Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy, projektor oraz monitory

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup niżej wymienionego sprzętu komputerowego, projektora oraz monitorów według załączników tj. specyfikacji technicznej dla niżej wymienionych grup:

Grupa 1 – Komputer stacjonarny z monitorem - 1 szt.

Grupa 2 – Projektor – 1 szt.

Grupa 3 – Monitor - 1 szt.

Grupa 4 – Monitor - 1 szt.

 

Informacje dodatkowe

GWARANCJA:

  1. Dostawca zapewnia gwarancję na sprzęt komputerowy oraz projektor nie krótszą niż 24 miesiące od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.
  2. Dostawca zapewnia gwarancję na monitory nie krótszą niż 36 miesięcy od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.
  3. Dostawca nie jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy gwarancyjnej.
  4. Dostawca nie ma prawa stosować plomb uniemożliwiających otworzenie wnętrza obudowy komputera.
  5. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowej gwarancji uruchomieniowej dla wszystkich grup w systemie DOA (dead-on-arrival), w ramach której na podstawie protokołu odbioru, wymieni dostarczony niesprawny sprzęt na nowy w terminie do 3 dni roboczych bez uruchamiania procedury serwisowej. Sprawdzenie sprzętu przez Zamawiającego odbędzie się w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego.
  6. Składając ofertę należy podać na jaki okres udziela się gwarancji.

DOSTAWA: Dostawca zapewnia na swój koszt dostawę sprzętu komputerowego, projektora oraz monitorów na adres: PSSE w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków w terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu  
(12) 430 69 96 w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2018 r. godz. 11:30.

Składając ofertę należy podać termin w jakim dostawa może zostać zrealizowana.

KONTAKT:

Informacji w sprawie specyfikacji technicznej sprzętu udziela Pan Tomasz Nowakowski pod numerem telefonu (12) 644 91 33 wew.168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI: Oferty będą rozpatrywane w czterech grupach. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, projektora oraz monitorów

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Czytaj więcej...

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie