Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje:

W dniach  22 - 30 kwietnia 2017 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona  akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, która jest kontynuacją szczepień z lat ubiegłych, wykonana za pomocą przynęt zawierających szczepionkę, która zostanie zrzucona z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

 

W okresie wykonywania szczepień lisów i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

 • nie wchodzić na teren lasu
 • zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych.
 • nie dotykać i nie podnosić  a tym bardziej nie rozłamywać przynęt. Przynęty dotykane przez ludzi są omijane przez lisy.
 • przypadkowy kontakt człowieka z kapsułką zawierającą wirus wścieklizny wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia rąk, spojówkę oka lub błonę  śluzową jamy ustnej i nosa.
 • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy.

W przypadku kontaktu zwierzęcia ze szczepionką należy zgłosić się do lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji.

 

Wszelkich informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie - tel. (12) 293 10 00

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie - tel. (12) 411 25 69

 

Opracowała: B. Lemańska

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje o ukazaniu się Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017 (Dz. Urzęd. MZ z 31 marca 2016 r. poz. 35), który będzie obowiązywał od stycznia 2017 roku.

Program Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2017 stanowiący załącznik do ww. komunikatu ogłoszony został na podstawie art. 17 ust 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1866).

Pliki do pobrania
Download this file (PSO na 2017.pdf)PSO na 2017.pdf

Pamiętaj o szczepieniach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje.

 

Podróżowanie po krajach o odmiennych warunkach geograficznych, kulturowych oraz zróżnicowanych standardach sanitarno-higienicznych może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Znajomość i przestrzeganie podstawowych zasad dotyczących sposobów korzystania z bezpiecznej wody i żywności, aklimatyzacji do zmiennych warunków środowiska, wykonanie przed podróżą zalecanych szczepień ochronnych, zabezpieczą nas przed chorobami zakaźnymi - ograniczą zachorowanie w czasie podróży lub po powrocie do domu

 

Ryzyko związane z podróżą i potencjalnym zachorowaniem zależne jest m.in. od:

•     miejsca do którego wyjeżdżamy,

•     czasu trwania podróży i pory roku,

•     celu podróży,

•     warunków zamieszkania i higieny żywienia,

•     zachowania (zwyczajów) podróżnego,

•     stanu zdrowia.

 

 

Planowane podróże do egzotycznych miejsc, rejonów zwiększonego ryzyka nabycia chorób zakaźnych i inwazyjnych powinny być poprzedzone wizytą u lekarza pierwszego kontaktu oraz w poradni dla osób wyjeżdżających za granice (Punkty Konsultacyjne ds. Szczepień)*

 

Pamiętaj o szczepieniach!
Są one dostępne, dobrze tolerowane, a przede wszystkim
SKUTECZNE!

 

 

Zalecane szczepienia ochronne oraz profilaktyka przeciwmalaryczna w regionach i strefach geograficznych:

 

 • Europa Zachodnia- szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, polio.
 • Europa Wschodnia i Wspólnota Niepodległych Państw- szczepienia p/w WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, polio.
 • Bliski Wschód- szczepienia p/w WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, polio, dur brzuszny, zapalenie opon mózgowych, leki p/ malarii.
 • Afryka Wschodnia- szczepienia p/w żółtej gorączce, WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, polio, dur brzuszny, zapalenie opon mózgowych, leki p/ malarii.
 • Subkontynent Indyjski- szczepienia p/w WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, polio, dur brzuszny, zapalenie opon mózgowych, leki p/ malarii.
 • Azja Wschodnia- szczepienia p/w WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, polio, dur brzuszny, leki p/malarii.
 • Azja Południowo-Wschodnia- szczepienia p/w WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, polio, dur brzuszny, zapalenie opon mózgowych, leki p/malarii.
 • Australia i Wysp Południowego Pacyfiku- szczepienie p / w błonicy tężcowi, polio, leki p/ malarii
 • Afryka Północna- szczepienia p/w WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, polio, dur brzuszny.
 • Afryka Zachodnia- szczepienia p/w żółtej gorączce, WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, polio, dur brzuszny, zapalenie opon mózgowych, leki p/ malarii.
 • Afryka Środkowa- szczepienia p/w żółtej gorączce, WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, polio, dur brzuszny, zapalenie opon mózgowych, leki p/ malarii.
 • Afryka Południowa- szczepienia p/w WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, polio, dur brzuszny, leki p/ malarii.
 • Karaiby- szczepienia p/w WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, polio, dur brzuszny.
 • Ameryka Północna- szczepienia p/w WZW typu A, błonicy, tężcowi
 • Meksyk i Ameryka Środkowa- szczepienia p/w WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, dur brzuszny, leki p/ malarii.
 • Ameryka Południowa Cz. Tropikalna- szczepienia p/w żółtej gorączce, WZW typu A i B, błonicy, tężcowi, dur brzuszny, leki p/ malarii.
 • Ameryka Południowa Cz. Umiarkowana- szczepienia p/w WZW A i B, błonicy, tężcowi, dur brzuszny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Sekcja Szczepień Ochronnych
ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie lub
pod numerem tel. 12 684 40 35, wew. 133, 135

 

Międzynarodowy Punkt Szczepień „Przylądek Zdrowia”
ul. Prądnicka 76 w Krakowie
tel. 500 570 520

 

Punkty Konsultacyjne ds. Szczepień w Krakowie:
ul. Prądnicka 80 tel. 12 614 22 37, 12 614 24 74, 12 614 23 76
ul. Strzelecka 2 tel. 604 305 217,

 

Klinika Krakowska
ul. Mehoffera 6 w Krakowie
tel. 12 638 38 18

 

Centrum Medyczne LIM
ul. Lublańska 38 w Krakowie
tel. 12 290 32 72

 

Specjalistyczna Poradnia Medyczna
„Przylądek Zdrowia”
ul. Borkowska 5 B w Krakowie
tel. 500 570 520

 

 

 

Wyk. M. Tota

Dystrybucja preparatów szczepionkowych z zachowaniem łańcucha chłodniczego, w tym monitoringu temperatury transportu i magazynowania

Szczepionki jako leki pochodzenia biologicznego są szczególnie wrażliwe na zmiany temperatury. Nawet chwilowe zamrożenie szczepionki w lodówce lub jej przegrzanie może doprowadzić do zmniejszenia lub całkowitego braku ich skuteczności. Procedury związane z transportem i przechowywaniem szczepionek zawierają wskazania dot. bezwzględnego zachowania łańcucha chłodniczego, co ma zapobiec zarówno negatywnym konsekwencjom dla osób szczepionych, jak i stratom finansowym.

Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonych przez producentów preparatów szczepionkowych zasad ich przechowywania i transportu od momentu produkcji do chwili użycia w punktach szczepień:

 • Transport preparatów szczepionkowych powinien być przeprowadzony z zachowaniem łańcucha chłodniczego, tj. w temperaturze od +2°C do +8°C,   zapewniajac odpowiednie jego warunki tzn. stosować opakowanie termoizolacyjne zgodne z zaleceniami producenta (np. termotorba, pudełko ze styropianu) z wkładem chłodzącym oraz termometrem w celu kontroli temperatury.
 • Szczepionki zakupione przez pacjenta w aptece powinny być jak najszybciej dostarczone w opakowaniu termoizolacyjnym z zachowaniem łańcucha chłodniczego do gabinetu szczepień, a jeśli wizytę wyznaczono w późniejszym terminie – przechowywane w lodówce w temperaturzeod +2°C do +8°C.
 • Szczepionki pobrane przez świadczeniodawców z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej mają być przechowywać w punkcie szczepień          w sprawnej chłodziarce przeznaczonej tylko do tego celu, wyposażonej w odpowiedni system pomiaru i monitorowania temperatury, gwarantującej zachowanie stabilności termicznej znajdujących się w niej szczepionek w granicach od +2°C do +8°C .
 • Preparaty szczepionkowe powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych usytuowanych z dala od bezpośredniego działania promieniowania słonecznego, a okna w pomieszczeniu powinny być zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem, co zapewni właściwe warunki do funkcjonowania urządzeń chłodniczych.
 • Rozmieszczając w chłodziarce opakowania jednostkowe należy zachować odstęp 5-10 cm od ścian wewnętrznych w celu utrzymania obiegu powietrza.
 • Szczepionek nie należy umieszczać na drzwiach chłodziarki z uwagi na największe wahania temperatury oraz w bezpośrednim sąsiedztwie    agregatu co z kolei grozi ich zamrożeniem.
 • Nigdy nie należy umieszczać preparatów szczepionkowych w zamrażalniku.
 • Nie należy przechowywać w tej samej chłodziarce szczepionek i innych leków, preparatów medycznych oraz żywności.
 • Należy stale, całą dobę (codziennie, także w dni wolne od pracy) monitorować temperaturę wewnątrz chłodziarki tj. ciągłe monitorowanie urządzeniami elektronicznymi z funkcją rejestracji wartości temperatury oraz powiadamiania w przypadku nieprawidłowej temperatury.
 • Odczyt temperatury należy udokumentować wpisem w rejestrze potwierdzonym podpisem osoby dokonującej kontroli temperatury.
 • Jeżeli temperatura w chłodziarce przekroczy dopuszczalny zakres, szczepionki należy przenieść niezwłocznie do innej, sprawnej chłodziarki.
 • W sytuacjach awaryjnych (brak zasilania, awaria urządzenia chłodniczego) należy bezzwłocznie zapewnić ciągłość „łańcucha chłodniczego” zgodnie z opracowanymi przez podmiot leczniczy instrukcjami /procedurami postępowania.
 • W ramach zabezpieczenia preparatów szczepionkowych niezbędne jest zapewnienie zasilania zastępczego dla urządzeń chłodniczych na wypadek braku dopływu energii elektrycznej, co zapewnia ich maksymalne bezpieczeństwo do czasu podjęcia działań mających na celu ich pełne zabezpieczenie.

Efektem nieprzestrzegania powszechnie znanych rygorów termicznych podczas dystrybucji i przechowania szczepionek jest z jednej strony ryzyko narażenia na utratę zdrowia pacjentów otrzymujących przemrożone lub przegrzane szczepionki, bądź narażenie tych pacjentów na ryzyko zachorowania na choroby, którym z założenia mamy zapobiegać poprzez szczepienia ochronne, o ile podawane szczepionki są aktywne i skuteczne. Z drugiej zaś strony niewłaściwe gospodarowanie szczepionkami powoduje wymierne i znaczące straty dla budżetu państwa finansującego szczepienia ochronne. Odpowiedzialność za  realizację szczepień ochronnych u pacjentów oraz za prawidłowe przechowywanie szczepionek stosowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych spoczywa na Kierownikach podmiotów leczniczych. Są oni zobowiązani do dołożenia wszelkich starań, aby preparaty szczepionkowe zostały w pełni wykorzystane.

Stanowisko Ministra Zdrowia z czerwca 2014 roku określa jednolite zasady postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacjach wystąpienia w podmiotach leczniczych zaniedbań w zakresie przechowywania szczepionek przeznaczonych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce tj. „W przypadku niedotrzymania powyższych wymogów i powstania szkody, polegającej na zniszczeniu szczepionek przeznaczonych do szczepień obowiązkowych w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych, minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie przedłożonej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji w tej sprawie, podejmie działania wyjaśniające względem podmiotu przechowującego szczepionki wraz ze wskazaniem okoliczności zniszczenia szczepionek. Następnie może wezwać dany podmiot do zapłaty za te szczepionki, a w dalszej kolejności w przypadku nie wywiązania się podmiotu z uregulowania należności może skierować sprawę na drogę sądową, o ile zachodzić będą przesłanki odpowiedzialności, przy czym zakres i sposób formułowania roszczeń będzie uzależniony od konkretnego stanu faktycznego”. 

 

 

 

Opracowały: E. Skupińska, A. Pawlik

Poliomyelitis w Azji i Afryce

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą wystąpienia w bieżącym roku przypadków poliomyelitis w Azji i Afryce w dniu 5 maja 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała komunikat, w którym określiła transgraniczne rozprzestrzenianie się dzikiego wirusa polio w roku 2014 jako wydarzenie nadzwyczajne, stanowiące międzynarodowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. Obecna sytuacja może skutkować niepowodzeniem w prowadzonym od lat ogólnoświatowym programie mającym na celu całkowitą eliminację poliomyelitis na świecie.

 

Większość przypadków poliomyelitis, które wystąpiły na świecie w 2013 roku było wynikiem szerzenia się dzikiego wirusa polio wskutek podróżowania przez osoby dorosłe.

W obecnym roku zaobserwowano rozprzestrzenianie się dzikiego wirusa polio z Pakistanu, Syrii oraz z Kamerunu, gdzie odnotowano przypadki tej choroby, do innych państw. Przypadki poliomyelitis zanotowano w Pakistanie, Syrii, Kamerunie, Afganistanie, Gwinei Równikowej, Etiopii, Iraku, Izraelu, Somalii oraz Nigerii.

Mając na uwadze sezon wysokiego szerzenia się choroby tj. miesiące maj/czerwiec, sytuację geopolityczną w tym regionie świata (konflikty wojenne, migracja ludności) oraz fakt niepokojącego obniżenia się poziomu zaszczepienia przeciwko polio w krajach objętych wojną wiele krajów wolnych do tej pory od choroby może być szczególnie narażonych na pojawienie się przypadków zachorowań na poliomyelitis.

 

W Polsce ostatni przypadek poliomyelitis wywołany dzikim szczepem wirusa polio odnotowano w 1984 roku, natomiast w roku 2002 cały Region Europejski został uznany przez WHO za wolny od tej choroby.

 

Mając na uwadze zbliżający się okres wakacyjny, a więc czas zwiększonego podróżowania oraz zaistniałą sytuację występowania poliomielistis w przypadku planowania wyjazdu do regionu jw. należy koniecznie zapoznać się z zamieszczoną w załączeniuinformacją dla podróżujących do Pakistanu, Syrii, Kamerunu, Afganistanu, Gwinei Równikowej, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii, Nigerii w odniesieniu do poliomyelitis.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie