Propozycja programów edukacyjnych na rok szkolny 2018/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie uprzejmie informuje, że  w roku szkolnym 2018/2019 w ramach działań prozdrowotnych realizowane będą profilaktyczne programy edukacyjne.

Mając na uwadze fakt, iż palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie proponuje realizację czterech profilaktycznych programów antytytoniowych:

 „Czyste Powietrze Wokół Nas”adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz ich opiekunów. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla koordynatorów programu

Nie pal przy mnie proszę” skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, którego celem głównym jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnych koordynatorów programu

„Bieg po zdrowie”adresowany do dzieci z IV klasy szkoły podstawowej, którego głównym celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnych koordynatorów programu
 • zeszyt ćwiczeń dla każdego ucznia
 • komplet sześciu plakatów
 • filmy edukacyjn

„Znajdź właściwe rozwiązanie”, którego adresatami są uczniowie IV-VIII klas szkół podstawowych. Jego celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnych koordynatorów programu

 

Zajęcia w ramach powyższych programów mają charakter warsztatowy. W przebiegu zajęć wykorzystywane są metody aktywizujące, których istotą jest zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności  w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

Realizację programu ułatwia poradnik dla koordynatora programu zawierający szczegółowo opracowane poszczególne zajęcia warsztatowe oraz załączniki do wykorzystania podczas przeprowadzanych warsztatów.

 

Z uwagi na konieczność realizacji działań promujących zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej jako długofalowe i konsekwentne działanie prozdrowotne prowadzące do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zachęca do realizacji programu „Trzymaj Formę!”.

Program ma na celukształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz ich opiekunowie.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnych koordynatorów programu
 • broszura dla uczniów
 • plakat „Talerz zdrowia”
 • materiały edukacyjne dla rodziców
 • internetowa strona edukacyjna  www.trzymajforme.pl

Ogólnopolski program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.

Głównym celem jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnych koordynatorów programu
 • płyta CD z prezentacją
 • ulotki dla uczniów
 • plakat
 • materiały edukacyjne dla rodziców
 • internetowa strona edukacyjna  www.zdrowiewciazy.pl
 • ankiety ewaluacyjne

W ramach działań profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest program pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”. Celem jestpodniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu oraz zachęcenie do regularnych wizyt u ginekologa i wykonywania badań cytologicznych. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z klas I, opiekunowie uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnych koordynatorów programu
 • płyta CD z filmem edukacyjnym
 • zakładka dla uczniów
 • składanka dla rodziców
 • plakat
 • internetowa interaktywna strona edukacyjna  www.pierwszykrok.edu.pl

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie prowadzi działalność edukacyjno- profilaktyczną w oparciu o Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, którego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV oraz poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich. W ramach programu prowadzone są kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa w tym uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, personelu i pacjentów podmiotów leczniczych.

Dyrekcja każdej nowo przystępującej placówki wyrażająca chęć realizacji wybranego programu proszona jest o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 14 września 2018 r. na adres:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków,
faxem: (12) 430 69 96
lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewentualne pytania: Tel. 12 430 70 46 w.127

 

Harmonogram szkoleń dla szkolnych koordynatorów zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszam do udziału w realizacji programów.

 

Opracowała: Beata Gołąb

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie