Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w okresie wakacyjnym przeprowadzili 20 kontroli sanitarnych w zakładach żywnościowo-żywieniowych zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych w powiecie krakowskim (Ojców, Pieskowa Skała, Sułoszowa, Wola Kalinowska). Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarnohigienicznego oraz sanitarno-technicznego obiektów. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz krajowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, dokonano oceny znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych na życzenie konsumenta wykazem składników uwzględniającym substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje  nietolerancji pokarmowej.

W trakcie prowadzonych czynności przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w 6 skontrolowanych zakładach uchybienia natury sanitarnohigienicznej, w 2 przypadkach uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

  • brak bieżącej czystości i porządku w pomieszczeniach zakładu;
  • nieprawidłowe magazynowanie surowców oraz środków spożywczych pakowanych jednostkowo;
  • brak przestrzeganych na bieżąco instrukcji z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości natury sanitarnohigienicznej nałożono 2 grzywny w drodze mandatów karnych oraz wydano doraźne polecenia pokontrolne mające na celu poprawę stanu sanitarnego w zakładach. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej wydane zostały 2 decyzje administracyjne.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakładach w zakresie znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu bez opakowania lub pakowanych na życzenie konsumenta. We wszystkich skontrolowanych zakładach zapewniono konsumentom bezpośredni dostęp do wykazu składników ww. środków spożywczych uwzględniającego substancje lub produkty powodujące  alergie lub reakcje nietolerancji pokarmowej.

 

Opracował: Patryk Kumala

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie