Propozycja programów edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie uprzejmie informuje, że  w roku szkolnym 2019/2020 w ramach działań prozdrowotnych realizowane będą profilaktyczne programy edukacyjne.

Mając na uwadze fakt, iż palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie proponuje realizację kolejnych edycji czterech edukacyjnych programów antytytoniowych:

 „Czyste Powietrze Wokół Nas”adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz ich opiekunów. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla koordynatora programu

Nie pal przy mnie proszę” skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, którego celem głównym jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

„Bieg po zdrowie”adresowany do dzieci z IV klasy szkoły podstawowej, którego głównym celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- zeszyt ćwiczeń dla każdego ucznia

- komplet sześciu plakatów

- filmy edukacyjne

„Znajdź właściwe rozwiązanie”,którego adresatami są uczniowie IV-VIII klas szkół podstawowych. Jego celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w odpowiedzi na aktualne zagrożenia zdrowotne proponuje realizację programów edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce. Programy „Trzymaj Formę!”, „ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz Wybierz Życie- Pierwszy Krok” mają charakter długofalowy i są chętnie realizowane od wielu lat. Dodatkowo od bieżącego roku szkolnego oferta programowa została wzbogacona o dwa nowe programy: „Znamię? Znam je!” oraz „Podstępne WZW”.

Program„Trzymaj Formę!” ma na celukształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz ich opiekunowie.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- scenariusze zajęć

- broszura dla uczniów

- plakat „Talerz zdrowia”

- materiały edukacyjne dla rodziców

- internetowa strona edukacyjna  www.trzymajforme.pl

Program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.

Głównym celem jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- płyta CD z prezentacją

- plakat

- internetowa strona edukacyjna  www.zdrowiewciazy.pl

W ramach działań profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest program pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”. Celem jestpodniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu oraz zachęcenie do regularnych wizyt u ginekologa i wykonywania badań cytologicznych. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z klas I, opiekunowie uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- płyta CD z filmem edukacyjnym

- zakładka dla uczniów

- ulotka dla rodziców

- plakat

- internetowa interaktywna strona edukacyjna  www.pierwszykrok.edu.pl

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, zapadalność na czerniaka w Polsce znacznie wzrosła. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka choroby. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w odpowiedzi na te alarmujące statystyki zachęca do realizacji programu „Znamię? Znam je!”.Celem głównym programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych. Program ma charakter warsztatowy i można go zrealizować podczas 1-2 godzin lekcyjnych.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- film edukacyjny, prezentacja multimedialna

- zakładka dla uczniów

- ulotka dla rodziców

- plakat

- internetowa strona edukacyjna „Akademia czerniaka”- www.akademiaczerniaka.pl

Program edukacyjny „Podstępne WZW” jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń wirusem HBV i HCV. Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz zasad profilaktyki zakażeń HBV i HCV. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Program ma charakter warsztatowy i można go zrealizować podczas 1-2 godzin lekcyjnych.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- spot edukacyjny, prezentacja multimedialna

- zakładka dla uczniów

- plakat

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie prowadzi działalność edukacyjno- profilaktyczną w oparciu o Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, którego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV oraz poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich. W ramach programu prowadzone są kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa w tym uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, personelu i pacjentów podmiotów leczniczych.

 

Dyrekcja każdej nowo przystępującej placówki wyrażająca chęć realizacji wybranego programu proszona jest o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego    w terminie do 13 września 2019 r. na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

faxem: (12) 430 69 96

lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewentualne pytania: Tel. 12 430 70 46 w.127

 

Harmonogram szkoleń dla szkolnych koordynatorów zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

Więcej informacji o programach można znaleźć na stronie internetowej: www.pssekrakow.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w realizacji programów.

 

Opracowała: Mariola Koziarz

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie