Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w związku z przepisem § 4 rozporządzeniaMinistra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)dokonał oceny rocznej wody dla 44 nadzorowanych obiektów basenowych.  

Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy:

  1. parametrów jakości wody;
  2. wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
  3. zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych;
  4. wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

W wyniku ww. analiz stwierdzono, że:

  • 38 pływalni odpowiadało wymaganiom ww. rozporządzenia;
  • 6 pływalni odpowiadało wymaganiom ww. rozporządzenia z nieprawidłowościami.

Nieprawidłowości, które odnotowano w obiektach basenowych dotyczyły m.in.: przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w badanych próbach wody, niewykonywanie badań wody pomimo uzgodnionego z tut. Organem harmonogramu badań wody  oraz nieprzekazywanie wyników badań wody tut. Inspektorowi Sanitarnemu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania sprawozdań (w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni) wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych.

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie