Zasady doboru stanowiska pracy ucznia - zdjęcie uczniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, jakie zasady powinno spełniać stanowisko pracy ucznia.

Prawidłowa postawa ciała człowieka kształtowana jest od najmłodszych lat. Długie godziny spędzone przy nieodpowiednio dostosowanym do wzrostu dziecka biurku czy szkolnej ławie, często przyczyniają się do powstawania i pogłębiania wad postawy. W trosce o zdrowie uczniów, szkoły zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich aktów prawnych w tym zakresie. Podstawowe wymagania dotyczące ergonomii pracy dzieci określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami). Do najważniejszych postanowień wyżej wymienionego aktu wykonawczego należą:

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

§ 9. 2. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii.

§9. 3. Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

§ 24. 1. Stanowiska pracy dostosowuje się do warunków antropometrycznych uczniów.

§ 24. 2. Jeżeli ze stanowisk pracy korzystają osoby niepełnosprawne, dostosowuje się je do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Meble szkolne powinny spełniać wymogi, określone normami:

PN-EN 1729-1:2016-02 Meble —Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych —Część 1: Wymiary funkcjonalne.

PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble —Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych —Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Dbając o zdrowie dzieci szkoła zobowiązana jest do zoptymalizowania stanowiska pracy dziecka z uwzględnieniem jego wzrostu. Każdy uczeń powinien mieć zmierzoną wysokość ciała i wysokość podkolanową (pomiar w butach od podłogi do zgięcia pod kolanem). Wysokość siedziska, z którego korzysta dziecko winna być równa wysokości podkolanowej lub ma mieścić się w przedziale określonym w w/w normach.

 

Tab.1. Wymiary funkcjonalne krzeseł i stołów dla instytucji edukacyjnych [1].

Wymiary funkcjonalne krzeseł i stołów dla instytucji edukacyjnych - tabela.

Krzesła i stoły zarówno regulowane jak i nieregulowane powinny być znakowane jednoznacznie, czytelnie i trwale, oraz zawierać  informacje dototyczące rozmiaru i/lub koloru. Meble regulowane muszą mieć oznakowanie zakresu rozmiarów.

Ważne, aby skompletowany dla danego ucznia stolik i krzesło posiadały ten sam rozmiar.

W celu zminimalizowania ryzyka wad postawy istotne jest nauczenie dzieci poniższych zasad prawidłowego siedzenia:

  • stopy w butach mają płasko spoczywać na podłodze,
  • tylna część podudzia nie powinna dotykać krawędzi siedziska,
  • przednia krawędź siedziska nie może wywierać ucisku na uda,
  • między górną powierzchnią uda a dolną powierzchnią płyty stołu powinna być zachowana przestrzeń niezbędna do swobodnego ruchu nóg,
  • wysokość stołu należy dobrać tak, aby łokcie były zgięte pod kątem  prostym, leżały na poziomie górnej krawędzi stołu, lub nieco poniżej,
  • oparcie krzesła powinno podpierać kręgosłup w okolicy lędźwiowej oraz poniżej łopatek.

Dbając o właściwą higienę pracy, przestrzegając zasad prawidłowego siedzenia i warunków uczenia się  dzieci, możemy spodziewać się, że nasze pociechy w przyszłości unikną wielu schorzeń takich jak bóle i wady kręgosłupa, choroby narządu wzroku, migreny czy  zaburzenia koncentracji.

 

Źródło:

  1. wsse-poznan.pl/menu-strony/oddzialy/oddzial-higieny-dzieci-i-mlodziezy/ergonomia-stanowiska-pracy-ucznia

 

Opracowała: Ewa Kisielewicz

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie