Propozycja programów edukacyjnych na rok szkolny 2020/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie uprzejmie informuje, że  w roku szkolnym 2020/2021 w ramach działań prozdrowotnych realizowane będą profilaktyczne programy edukacyjne.

Mając na uwadze fakt, iż palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie proponuje realizację kolejnych edycji dwóch edukacyjnych programów antytytoniowych:

„Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz ich opiekunów. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Materiały i pomoce programowe w wersji elektronicznej

„Bieg po zdrowie” adresowany do dzieci z IV klasy szkoły podstawowej, którego głównym celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia w wersji elektronicznej
 • komplet sześciu plakatów
 • filmy edukacyjne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w odpowiedzi na aktualne zagrożenia zdrowotne proponuje realizację programów edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce. Programy „Trzymaj Formę!”, „ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz Wybierz Życie- Pierwszy Krok” mają charakter długofalowy i są chętnie realizowane od wielu lat. Dodatkowo od ubiegłego roku szkolnego oferta programowa została wzbogacona o trzy nowe programy: „Znamię! Znam je?”, „Podstępne WZW” oraz przedszkolny program pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.

 

Program „Trzymaj Formę!” ma na celukształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz ich opiekunowie.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu
 • scenariusze zajęć
 • broszura dla uczniów w wersji elektronicznej
 • materiały edukacyjne dla rodziców
 • internetowa strona edukacyjna  www.trzymajforme.pl

Program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.

Głównym celem jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu w wersji elektronicznej
 • płyta CD z prezentacją
 • internetowa strona edukacyjna  www.zdrowiewciazy.pl

W ramach działań profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest program pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”. Celem jestpodniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu oraz zachęcenie do regularnych wizyt u ginekologa i wykonywania badań cytologicznych. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z klas I, opiekunowie uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu
 • płyta CD z filmem edukacyjnym
 • zakładka dla uczniów
 • ulotka dla rodziców
 • plakat
 • internetowa interaktywna strona edukacyjna  www.pierwszykrok.edu.pl

 

Celem programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne” jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Adresatami programu są dzieci 5 i 6 letnie uczęszczające do przedszkoli oraz ich rodzice.

Materiały i pomoce programowe:

 • scenariusz zajęć dla koordynatora
 • książeczki dla dzieci
 • pokazowa lekcja w wersji elektronicznej

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, zapadalność na czerniaka w Polsce znacznie wzrosła. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka choroby. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w odpowiedzi na te alarmujące statystyki zachęca do realizacji programu „Znamię! Znam je?”. Celem głównym programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych. Program ma charakter warsztatowy i można go zrealizować podczas 1-2 godzin lekcyjnych.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu
 • film edukacyjny, prezentacja multimedialna
 • zakładka dla uczniów
 • ulotka dla rodziców
 • plakat
 • internetowa strona edukacyjna „Akademia czerniaka”- www.akademiaczerniaka.pl

Program edukacyjny „Podstępne WZW” jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń wirusem HBV i HCV. Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz zasad profilaktyki zakażeń HBV i HCV. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Program ma charakter warsztatowy i można go zrealizować podczas 1-2 godzin lekcyjnych.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu
 • spot edukacyjny, prezentacja multimedialna
 • zakładka dla uczniów
 • plakat

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie prowadzi działalność edukacyjno- profilaktyczną w oparciu o Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, którego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV oraz poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich. W ramach programu prowadzone są kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa w tym uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, personelu i pacjentów podmiotów leczniczych.

Dyrekcja każdej placówki wyrażająca chęć realizacji wybranego programu, bez względu na to, czy brała ona udział w poprzednich edycjach programu, proszona jest o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  w terminie do 15 września 2020 r. na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji o programach można znaleźć na stronie internetowej: www.pssekrakow.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w realizacji programów.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy do przedszkolnego programu antytytoniowego pt. „Czyste powietrze wokół nas”

 2. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie”

 3. Deklaracja przystąpienia do programu  „Trzymaj Formę”

 4. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacyjnego pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”

 5. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość”

 6. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacji antytytoniowej pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

 7. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacyjnego pt. „Znamię! Znam je?”

 8. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacyjnego pt. „Podstępne WZW”

 

Opracowała: Beata Zuśka

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie