Informacja dla ubezpieczonych o podstawie wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia w związku z odbywaniem kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych lub opieki nad takimi osobami

(stan prawny na dzień 2.12.2020 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), obowiązujące od dnia 2.12.2020 r. przewiduje w § 7, że podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych (od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie EWP o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie tę informację płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w ten sposób, osoba poddana kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w takim oświadczeniu. Wzór oświadczenia dostępny tutaj (oświadczenie nr 1)

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat, chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym chorym członkiem rodziny jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Wzór oświadczenia dostępny tutaj (oświadczenie nr 2)

Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie w związku z faktem, że jest osobą prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującą, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbywania takiej kwarantanny. Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Wzór oświadczenia dostępny tutaj (oświadczenie nr 3)

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie