Informacja o sposobie załatwiania spraw

 

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, iż podając adres e-milowy na składanym podaniu uzyskacie Państwo dostęp do elektronicznego rejestru dokumentów, co umożliwi śledzenie na jakim etapie rozpatrywania jest Państwa sprawa i kto jest referentem sprawy. Jednocześnie z chwilą zakończenia sprawy, zostaniecie Państwo poinformowani o możliwości odbioru stosownych dokumentów na Dzienniku Podawczym w siedzibie Stacji przy ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie.
z poważaniem

Adam Jędrzejczyk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krakowie


 

Budynki Stacji dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 


 

Formularze wniosków. Przykładowe wypełnione wnioski - WZORY. Jak załatwić sprawę?

 

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. WZÓR

dotyczy:

 • produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności pochodzenia niezwierzęcego,
 • wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
 • produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego,

 

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. WZÓR

dotyczy obiektów dla których nie jest wymagane zatwierdzenie, tj.:

 • prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;

 • dotyczy produkcji sprzedaży płodów rolnych – warzyw (np. ziemniaków)
 • obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

 • gospodarstw agroturystycznych;

 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;

 • aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;

 • sklepów zielarskich;

 • przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;

 • producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;

 • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;

 • zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;

 • podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną,

 • urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych – do wniosku należy dołączyć wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta, rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.

 

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. WZÓR

 

Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. WZÓR

po zakończeniu prowadzenia działalności

 


 
 

Wniosek o wydanie opinii sanitarnej w przedmiocie spełniania warunków higieniczno-zdrowotnych dla prowadzenia działalności leczniczej. WZÓR

działalność lecznicza.

 

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o spełnieniu warunków higieniczno-zdrowotnych do prowadzenia działalności innej niż żywnościowo-żywieniowa. WZÓR

dotyczy: obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy, placówek oświatowo-wychowawcze, zakładów fryzjersko-kosmetycznych, odnowy biologicznej i rekreacji, obiektów hotelarskich i turystyczno-wypoczynkowych itp.

 

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej. WZÓR. Jak załatwić sprawę

 

 

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego / części obiektu budowlanego w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych. WZÓR.

 

 

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. WZÓR.

 

Podanie o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakładzie: produkcji żywnościowej obrotu żywnością żywieniowym. WZÓR

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. WZÓR

 

Oświadczenie, że stan techniczny instalacji wentylacji pomieszczeń nadaje się do użytkowania w zakresie planowanej funkcji i potrzeb użytkowych

 

Oświadczenie dla PPIS w Krakowie pod odpowiedzialnością karną 

 


 

Wniosek o wydanie decyzji / opinii sanitarnej celem dopuszczenia pojazdu do użytku jako pojazd sanitarny. WZÓR

 

Zgłoszenia Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia

 

Zgłoszenia chorób zakaźnych /zgonów/ biologicznych czynników chorobotwórczych

 

Zapotrzebowanie na szczepionki

 


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich, ekshumację i przewóz, przewóz 

 

Wniosek o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej

 


 

 

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

 


 

 

Adres emailowy w składanej dokumentacji. Lista formularzy

 


 

Działalność żywnościowo-żywieniowa. Jak załatwić sprawę.

Dotyczy:

 • Prowadzenie działalności żywnościowo - żywieniowej w nowym lokalu.
 • Kontynuacja działalności w istniejącym lokalu, w którym prowadzona będzie działalność żywnościowo-żywieniowa w zakresie prowadzonym przez poprzedniego właściciela.
 • Poszerzenie zakresu działalności w istniejącym obiekcie, w którym prowadzona jest działalność żywnościowo-żywieniowa.
 • Zmiana danych przedsiębiorcy.
 • Zakończenie działalności żywnościowo-żywieniowej.

 

Działalność inna niż żywieniowa. Jak załatwić sprawę.

Dotyczy: 

 • Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić lub prowadzących zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
 • Otwarcie nowego lokalu, w którym prowadzona będzie działalność inna niż żywnościowo-żywieniowa.
 • Kontynuacja działalności w istniejącym lokalu, w którym prowadzona będzie działalność inna niż żywnościowo-żywieniowa w zakresie prowadzonym przez poprzedniego właściciela.

 

 


 

Skargi i wnioski

 

Graniczne kontrole sanitarne

 
 

 

 

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie