+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem: Pytania i odpowiedzi

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie uprzejmie informuje, iż począwszy od dnia dzisiejszego istnieje jedynie możliwość skontaktowania się telefonicznie ze Stacją za pomocą ogólnopolskiej całodobowej infolinii dla obywatela:

+48 22 25 00 115

Ponadto istnieje możliwość kontaktu z PSSE w Krakowie za pomocą poczty elektronicznej:

e-mail:

 • Oddział Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Epidemiologii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Higieny PracyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Higieny Komunalnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w KrakowieTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oddział Administracji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP: (/pssekrakow/SkrytkaESP)

Dodatkowy kontakt w sprawie SARS-COV-2/COVID-19:

1. Kontakt dla osób, które uzyskały dodatni wynik wymazu w kierunku SARS-CoV-2: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby, u których potwierdzono zakażenie SARS-Co-V-2 proszone są o uzupełnienie formularza wywiadu epidemiologicznego   tutaj i przesłanie go na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto osoby te powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania informacji o czasie trwania izolacji domowej. 

Osoby, które współzamieszkują /  współgospodarują z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-Co-V-2 proszone są o uzupełnienie formularza wywiadu epidemiologicznego  tutaj i przesłanie go na adres jw.

2. Osoba, która zakończyła odbywanie kwarantanny związanej z przekroczeniem granicy RP i chce uzyskać świadczenia od pracodawcy lub ZUS, powinna przedłożyć pracodawcy lub ZUS pisemne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Przykładowy wzór oświadczenia można znaleźć np. na stronie ZUS (oświadczenie - wzór). Osoby, wspólnie zamieszkujące z taką osobą, także zobowiązane do odbycia kwarantanny, składają swoim pracodawcom lub ZUS oświadczenie według następującego wzoru - oświadczenie - osoba wspólnie zamieszkująca.  Oświadczenia takie można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

Jeśli dla pracodawcy lub ZUS pisemne oświadczenie zgłaszającego jest niewystarczające, wówczas to ZUS lub PRACODAWCA może wystąpić do tut. Inspektora o potwierdzenie odbycia kwarantanny, a złożony wniosek musi być UZASADNIONY (Inspektor wyda w takiej sytuacji zaświadczenie w oparciu o dane z systemu EWP).

Z uwagi na fakt, że decyzje nakładające obowiązek poddania się kwarantannie mogą być przesyłane ich adresatom na wskazane adresy poczty elektronicznej z opóźnieniem (co związane jest z podejmowaniem przez tut. organ w pierwszej kolejności takich działań przeciwepidemicznych jak m.in. zbieranie wywiadów epidemiologicznych oraz opracowywanie informacji dotyczących potwierdzonych zakażeń) PPIS w Krakowie prosi by w oczekiwaniu na taką decyzję nie występować o wydanie zaświadczenia o odbywaniu kwarantanny, albowiem potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego wynikać będzie z treści tej decyzji.

3. Zgłoszenie przez pracodawcę listy osób z bliskiego kontaktu z pracownikiem, u którego potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. 

Lista powinna zawierać takie dane jak: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, datę ostatniego kontaktu z osobą zakażoną/chorą

 • branża żywieniowo-żywnościowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • obiekty służby zdrowia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • obiekty użyteczności publicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l
 • pozostałe zakłady pracy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • placówki oświatowo-wychowawcze: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE
ul. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:05

NIP: 675-11-59-603
REGON: 351371049

 

Nasza Skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP

Link do ePUAP: Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego

Jak przekazać pismo do nas na platformie ePUAP ?

1. Wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego
2. ( ustaw / zmień ) adresata oraz wpisz : pssekrakow


WWW:
Link do strony BIP: Strona główna BIP
 

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:05
 

Wyświetl większą mapę

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie