Nadzór Sanitarny

Zasadniczym celem działalności Działu Nadzoru Sanitarnego, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób. Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:

 • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegającego m.in. na uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
 • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,
 • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy.

Podkategorie

 • Działalność lecznicza

  Liczba artykułów:
  3
 • Epidemiologia

  Oddział Epidemiologii

  Zakres działania Oddziału Epidemiologii

  Do zakresu działania Oddziału Epidemiologii należą w szczególności:

  1. dokonywanie analiz i ocen stanu epidemiologicznego;
  2. nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych;
  3. nadzór i współudział w opracowywaniu programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciw epidemicznej oraz kontrola realizacji przez podmioty lecznicze tych programów i planów;

  Czytaj dalej ...

  Liczba artykułów:
  179
 • Higiena Środowiska

  Oddział Higieny Komunalnej

  Zakres działania Oddziału Higieny Komunalnej

  Do zakresu działania Oddziału Higieny Komunalnej należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności

  1. kontroli utrzymania stanu higienicznego nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego.
  2. nadzoru nad utrzymaniem stanu sanitarno – higienicznego w obiektach noclegowych i turystycznych;

  Czytaj dalej ...

   

   

   

   

   

  Liczba artykułów:
  16
 • Zapobiegawczy nadzór sanitarny

  Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  Do zakresu działania Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

  1) uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

  2)  opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

  3) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych  i zdrowotnych dot. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

  4) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.

  Liczba artykułów:
  18
 • Środowisko pracy

  Oddział Higieny Pracy

  Do zakresu działania Oddziału Higieny Pracy należy w szczególności:

  • bieżąca kontrola i nadzór nad utrzymywaniem należytego stanu higieniczno - sanitarnego w zakładach pracy objętych nadzorem;
  • nadzór i kontrola z zakresu wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 z uwzględnieniem handlu pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi; ... 

  Czytaj dalej ...

  Liczba artykułów:
  28
 • Środowisko szkolne

  Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

  Zadania Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
  Zadaniem Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami i innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.
  W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:
   

   

  Liczba artykułów:
  32
 • Żywienie

  Oddział Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

  Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru 
  sanitarnego należy między innymi: 
   
  Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w 
  szczególności dotyczące: 
  • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków 
  • żywienia zbiorowego; 
  • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności; 
  • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami 
  • przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi 
  • mieć wpływ na zdrowie ludzi. 

  czytaj dalej ...

   
  Liczba artykułów:
  60
Pokaż # 
< < < < <
100- lat służb sanitarnych w Polsce Mariola Koziarz 1298
Uwaga, wysokie temperatury powietrza na dworze! Redaktor BIP 928
Powodzie i podtopienia Redaktor BIP 1037
Życzenia świateczne Redaktor BIP 1426
Życzenia Redaktor BIP 767
Nowy 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie