Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Zadaniem Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami i innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:
 
Czytaj dalej ...

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje i ostrzega:

Pedikuloza (wszawica) jest to choroba pasożytnicza, wywoływana przez wesz głowową. Dbałość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na częstość występowania wszawicy. Do zakażenia może dojść w każdym wieku. Najczęściej występuje wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym zwłaszcza wśród dzieci młodszych, które nie mają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie w dużych skupiskach podczas wyjazdów, w tym także  wspólny wypoczynek i zabawy sprzyjają rozpowszechnianiu się pedikulozy.

Obecnie walka z tą chorobą jest bardzo utrudniona ze względu na brak uregulowań prawnych. Najskuteczniejszym narzędziem w profilaktyce pedikulozy jest edukacja czyli dostarczanie wiedzy na temat rozwoju pasożyta, warunków bytowania i sposobów zwalczania go. Kolejnym krokiem w profilaktyce jest systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów, a także właściwa ich pielęgnacja.

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach  należy  zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. Kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy.  Rodzic powinien poinformować rodziców dzieci z którym miało ono kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu się dzieci.

 

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej: http://pssekrakow.wsse.krakow.pl/files/wszawica.pdf

 

Opracowała: Agnieszka Seweryn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2016/17 oraz planowanym przez rodziców zakupem wyposażenia i przyborów szkolnych, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego:

Czytaj więcej...

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

 Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych sprawując nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi wypoczynku dzieci i młodzieży będą oceniać:

 • warunki mieszkalne oraz sanitarne
 • żywienie uczestników wypoczynku
 • możliwość korzystania z kąpielisk
 • wyposażenie techniczne obiektu
 • sposób gromadzenia odpadów stałych
 • teren placówki
 • program zajęć dla uczestników
 • zapewnienie opieki medycznej
 • przestrzeganie zakazu palenia
 • w przypadku obozów pod namiotami sposób zaopatrzenia w wodę

Podczas kontroli prowadzone będą również działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży przebywających w miejscach wypoczynku mające na celu:

 •  promocję zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej
 •  profilaktykę uzależnień
 • zapobieganie chorobom zakaźnym oraz zatruciom pokarmowym

 

Kilka rad dla rodziców:

 Przy wyborze wypoczynku należy zwrócić uwagę na:

 •  program wypoczynku,
 •  kwalifikacje kadry,
 •  rodzaj sprzętu używanego w trakcie wypoczynku,
 •  warunki zakwaterowania,
 •  wyżywienie podczas pobytu,
 •  zabezpieczenie opieki medycznej.

 

Problemy związane z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci i młodzieży w miejscu wypoczynku należy zgłaszać do właściwych terenowo stacji sanitarno - epidemiologicznych.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://wypoczynek.men.gov.pl funkcjonuje baza danych wypoczynku, gdzie rodzice i opiekunowie mogą sprawdzić czy dany turnus został zgłoszony do kuratorium oświaty i wiarygodność organizatora.

 

 

Opracowała: Janina Zysk

W okresie wakacji na terenie objętym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wypoczywało 1524 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego skontrolowali ogółem 43 placówki letniego wypoczynku w tym:

Czytaj więcej...

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie