Oddział Higieny Pracy

Do zakresu działania Oddziału Higieny Pracy należy w szczególności:

 • bieżąca kontrola i nadzór nad utrzymywaniem należytego stanu higieniczno - sanitarnego w zakładach pracy objętych nadzorem;
 • nadzór i kontrola z zakresu wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 z uwzględnieniem handlu pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi; ... 

Czytaj dalej ...

Bezpieczeństwo i higiena pracy / choroby zawodowe.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r.  poz. 1367).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 1379).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U. 2005 r. Nr 88 poz. 752).

  Czytaj więcej...

Do zakresu działania Oddziału Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. bieżąca kontrola i nadzór nad utrzymywaniem należytego stanu higieniczno - sanitarnego w zakładach pracy objętych nadzorem;
 2. nadzór i kontrola z zakresu wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 z uwzględnieniem handlu pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
 3. nadzór i kontrola z zakresu wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
 4. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów określających zasady obrotu substancjami chemicznymi i ich mieszaninami;
 5. nadzór i kontrola nad wprowadzaniem do obrotu produktów biobójczych;
 6. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących czynników biologicznych;
 7. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących czynników rakotwórczych;
 8. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących usuwania i zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest;
 9. dokonywanie analizy i oceny narażenia zawodowego na czynniki rakotwórcze w zakładach pracy;
 10. kontrola przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych w zakładach zajmujących się dystrybucją i stosowaniem pestycydów;
 11. kontrola przestrzegania warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 12. prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawach chorób zawodowych;
 13. opracowywanie ocen i analiz o narażeniach na choroby zawodowe w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie działania Stacji;
 14. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 15. udział w dopuszczeniu do użytku zakładów pracy;
 16. opracowywanie projektów planów pracy Oddziału i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 17. organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 18. naliczanie należności budżetowych z tytułu wykonanych czynności i wystawianie decyzji nakładających opłatę zgodnie z odrębnymi przepisami;
 19. przygotowanie i opracowywanie analiz statystycznych;

Środki zastępcze -  zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, oznaczają substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego lub produkt, roślinę, grzyba lub ich część, zawierające taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa.

W języku potocznym środki zastępcze figurują jako „dopalacze” i nie znajdują się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  Sprzedaż dopalaczy odbywa się za pośrednictwem Internetu lub sieci wyspecjalizowanych sklepów. Obecnie sklepy te oferują rozmaite produkty - od literatury o tematyce związanej z substancjami psychoaktywnymi, przez akcesoria (np. fajki, fifki czy wagi), po rozmaite substancje pochodzenia naturalnego i syntetycznego. W Polsce pojawiły się w roku 2008.

Środki tego rodzaju są produkowane głównie po to, aby ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe, stąd ich skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji.

Wśród środków zastępczych można wyróżnić dwie podstawowe grupy produktów:

 • środki pochodzenia głównie syntetycznego, sprzedawane w formie torebek z białym proszkiem, kapsułek lub tabletek które zawierają zazwyczaj rozmaite mieszanki różnych grup związków działających psychoaktywnie tj. pochodne piperazyny, kanabinoidy, mefedron. Związki te mają wywoływać podobne działanie jak amfetamina czy efedryna.
 • środki pochodzenia naturalnego, głównie roślinnego (susze, kadzidełka), które stosuje się tak jak tytoń (pali w fajkach, czy wykonuje z nich tzw. skręty). Preparaty te bywają wzmacniane syntetycznymi kanabinoidami. Związki te mają wywoływać podobne działanie jak marihuana czy opium.

Dopalacze można także podzielić na kilka kategorii:

 • Zioła - sprzedawane jako „nawóz do roślin”. To syntetyczne odpowiedniki marihuany i haszyszu przeznaczone do palenia w fajkach lub skrętach. Działanie rozluźniające. Do tej kategorii należy znany z mediów tajfun.
 • Sole - biały proszek, odpowiednik amfetaminy. Zwykle wciąga się je przez nos. Działanie stymulujące i energetyzujące.
 • Pigułki energetyczne. Działanie stymulujące, podobne do amfetaminy. Sprzedawane  w saszetkach podwie lub trzy sztuki.
 • Pigułki euforyczne. Przypominają w działaniu kokainę. Dają poczucie euforii, wielkiej mocy.
 • Pigułki psychodeliczne. Odpowiednik LSD  powodujący halucynacje.

W związku z działaniami Inspekcji Sanitarnej wymierzonymi przeciw podmiotom wprowadzającym do obrotu środki zastępcze, można zaobserwować sprzedaż „dopalaczy”  w formach i w postaciach, które nie były do tej pory łączone z przeznaczeniem jako środków odurzających lub o działaniu psychotropowym.  Produkty te są dystrybuowane jako artykuły kolekcjonerskie, talizmany, amulety itp.

Stosowanie środków zastępczych niesie ze sobą wiele zagrożeń i efektów niepożądanych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Są one produktami przeznaczonymi do wywoływania efektu narkotycznego, działają stymulująco bądź psychodelicznie czy halucynogennie. Podstawowym działaniem niepożądanym jest uzależnienie analogiczne jak w przypadku nikotyny czy narkotyków. Dopalacze uzależniają, zmieniają świadomość, niszczą. Mają właściwości psychoaktywne, podobne do narkotyków. Przy długotrwałym i niekontrolowanym zażywaniu dopalaczy niemal pewne jest nie tylko uzależnienie, ale i wyniszczenie organizmu łącznie z zaburzeniem funkcjonowania układu nerwowego oraz pracy serca, wątroby i nerek. Jako substancje oddziałujące bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy, wywołują bardzo poważne zagrożenia. Począwszy od bóli brzucha, nudności, wymiotów, nadciśnienia, kołatań serca, stanów lękowych, bezsenności, braku apetytu, urojenia, zmian nastroju, bóli głowy; przez drgawki, padaczkę, problemy z oddychaniem, wyłączenie świadomości, brak samokontroli, podwyższenie temperatury ciała do 40°, zaniki pamięci, depresje, a przy dużych dawkach trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i śmierć (szczególnie przy mieszaniu ich z alkoholem). Po zażywaniu dopalaczy mogą pojawić się akty agresji w stosunku do innych i samookaleczenia. Odległe skutki stosowania dopalaczy to wszelkiego rodzaju psychozy późne. Częstym przypadkiem spożycia środka zastępczego jest zatrucie. W takich sytuacjach dodatkowym utrudnieniem w diagnostyce i leczeniu efektów zatrucia, jest brak informacji na temat konkretnego składu produktu, gdyż substancje znajdujące się w nich są stosunkowo mało zbadane. Nadto informacje takie w sposób celowy nie są zamieszczane na opakowaniach produktów, aby utrudnić ich rozpoznanie przez organy kontrolne.  Konsekwencją takiego działania jest trudność w określeniu toksyczności dopalaczy oraz ich interakcji z innymi substancjami czy lekami.

Mając na uwadze skalę rozpowszechnienia dopalaczy oraz stwarzane przez nie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi tutejszy Inspektor Sanitarny na bieżąco prowadzi monitoring w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży środków zastępczych, również w Internecie. Niejednokrotnie witryny i firmy prowadzące taką działalność są zarejestrowane w krajach, gdzie sprzedaż takich używek jest dozwolona, co uniemożliwia organowi inspekcji sanitarnej prowadzenie przeciwko nim postępowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie podejmuje działania zmierzające do usunięcia z rynku jak największej ilości szkodliwych dopalaczy. Ale moda na nie – szczególnie wśród młodzieży – nie mija. W III kw. 2013 roku zabezpieczono 39 opakowań podejrzanych produktów, pobrano 8 próbek do badań laboratoryjnych. Wobec podmiotu, który dystrybuował na terenie miasta Krakowa zabezpieczone środki wszczęto postępowania administracyjne.

 

Wyk. Agnieszka Żelazny,  Marek Starowicz

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie