Oddział Epidemiologii

Zakres działania Oddziału Epidemiologii

Do zakresu działania Oddziału Epidemiologii należą w szczególności:

 1. dokonywanie analiz i ocen stanu epidemiologicznego;
 2. nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych;
 3. nadzór i współudział w opracowywaniu programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciw epidemicznej oraz kontrola realizacji przez podmioty lecznicze tych programów i planów;

Czytaj dalej ...

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi pojawienia się w Bułgarii w sprzedaży mięsa skażonego Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat nt. wąglika w Bułgarii (24 lipca 2015 r.), w którym stwierdzono, że na dzień wydania ww. komunikatu brak jest oficjalnego potwierdzenia. Jednak osoby podróżujące do Bułgarii powinny zachować ostrożność żeby uniknąć zakażenia.

Wąglik: objawy i leczenie

Wąglik (anthrax) jest ostrą chorobą odzwierzęcą, wywołaną przez bakterie - laseczki wąglika mające zdolność wytwarzania przetrwalników. Formy przetrwalnikowe wąglika wykazują wyjątkową odporność na wszystkie środki dezynfekcyjne, kwasy i zasady, promieniowanie jonizujące i ogrzewanie W wodzie i glebie formy przetrwalnikowe przeżywają nawet kilkadziesiąt lat, zachowując zdolność do zakażania. Zwierzęta zakażają się poprzez skażoną przetrwalnikami paszę lub wodę.

Człowiek choruje po kontakcie z chorym zwierzęciem lub produktami pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso), a także po kontakcie z krwią, wełną i skórą chorych osobników.

Corocznie na świecie notuje się kilka tysięcy przypadków zachorowań wywołanych przez zarazki wąglika.

Laseczki wąglika wnikają do organizmu człowieka drogą oddechową, pokarmową  lub przez uszkodzoną skórę.

W zależności od sposobu zakażenia wąglikiem u ludzi wyróżniamy:

 • postać skórną,
 • postać płucną
 • i postać żołądkowo-jelitową.

Postać skórna wąglika

Postać skórna wąglika (95 % wszystkich zakażeń wąglikiem) charakteryzuje się tzw. czarną krostą. Krosta pojawia się najczęściej na nadgarstkach, głowie i karku, wyjątkowo na nogach, języku i migdałkach. Okres wylęgania choroby trwa od 2 do 12 dni, ale zazwyczaj już po 4 dniach na skórze pojawia się niewielki pęcherzyk, który w ciągu 2-3 dni powiększa się (nawet do kilku cm) i z czerwonego zmienia kolor na czarny. Miejsce dookoła krosty jest obrzęknięte. Na tym etapie pojawia się wysoka temperatura i ogólne osłabienie.

Zakażenie może rozszerzyć się poza zmiany na skórze, bowiem poprzez naczynia limfatyczne i krwionośne wąglik może opanować organizm wywołując posocznicę która, niestety  często kończy się śmiercią. Gojenie się krost trwa od 2 do 6 tygodni. Przy zastosowaniu leczenia antybiotykami rokowania  wyzdrowienia są pozytywne.

Postać płucna wąglika

Do postaci płucnej wąglika dochodzi po inhalowaniu zarazków. Choroba rozwija się w dwóch etapach. Najpierw jest to 2-4 dniowe ostre zakażenie dróg oddechowych – z gorączką, kaszlem, dusznością, bólami głowy, klatki piersiowej i brzucha, wymiotami, dreszczami, osłabieniem. Drugiemu etapowi rozwoju postaci płucnej wąglika także towarzyszy gorączka i duszności oraz obfite poty, może pojawić się świst krtaniowy. Ostra niewydolność oddechowa i krążenia może prowadzić do śmierci.

Postać żołądkowo-jelitowa wąglika

Postać żołądkowo-jelitowa wąglika występuje stosunkowo dość  sporadycznie, po spożyciu mięsa lub mleka zanieczyszczonego przetrwalnikami wąglika. Choroba przebiega jako zakażenie ogólnoustrojowe z bardzo wysoką gorączką, silnymi bólami brzucha i objawami ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego W przebiegu choroby pojawiają się wymioty i krwista biegunka. Do rozwoju zarodników (1-7 dni) może dojść w górnym (usta i gardło) lub dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Gdy zarodniki zagnieżdżą się w gardle lub przełyku silnemu bólowi gardła towarzyszy gorączka, dreszcze, spadek ciśnienia, przyspieszona akcja serca, niekiedy oznaki wstrząsu. Powiększają się także okoliczne węzły chłonne, dochodzi do owrzodzenia, obrzęku i posocznicy. Śmiertelność sięga w tych przypadkach 50%.

Rozwój zakażenia w jelicie cienkim objawia się początkowo nudnościami, wymiotami i złym samopoczuciem, a następnie silnymi bólami brzucha, krwawą biegunką i posocznicą. W niektórych przypadkach rozwija się wodobrzusze, dochodzi do perforacji ściany jelita. Zgon następuje po kilku dniach trwania choroby.

Aby zapobiec zachorowaniu należy:

 • unikać kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi z rejonów gdzie wystąpiły przypadki choroby, o czym poinformowały odpowiednie służby danego kraju,
 • w rejonach zagrożonych kupować i spożywać produkty spożywcze jedynie wiadomego pochodzenia,
 • przestrzegać zasad higieny osobistej po korzystaniu z toalety i przed przystąpieniem do sporządzania posiłków jak też po kontakcie ze zwierzętami,
 • żywność pochodzenia zwierzęcego poddawać obróbce termicznej,
 • nie spożywać żywności pochodzenia zwierzęcego  surowej lub półsurowej,
 • bezwzględnie stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarzy na danym terenie.

W przypadku wystąpienia objawów chorobynależy natychmiast zgłosić się do lekarza celem uzyskania pomocy medycznej - podając informacje na temat historii podróży lub możliwym narażeniu na zakażenie. 

Tężec jest chorobą zakaźną wywołaną przez beztlenowe laseczki tężca (Clostridium tetani), które wytwarzają przetrwalniki oporne na działanie czynników środowiska zewnętrznego. Po wniknięciu do rany bakteria produkuje toksynę tzw. tetanospazminę, która jest odpowiedzialna za obraz kliniczny choroby.

Laseczki tężca bytują w przewodzie pokarmowym zwierząt, jak również ludzi oraz w glebie zanieczyszczonej wydalinami z przewodu pokarmowego. Przyczyną zakażenia jest materiał zanieczyszczony zarodnikami tężca, najczęściej: ziemia, kurz, nawóz lub inne ciała obce zakażone zarodnikami tężca.

Tężec nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i pacjentów gabinetów stomatologicznych, zespół redakcyjny Oddziału Nadzoru Epidemiologii WSSE w Krakowie przygotował poradnik: „Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym”. Opracowanie to, będące zbiorem informacji przygotowanych na podstawie wytycznych i publikacji z zakresu zagrożeń oraz przestrzegania zasad higieny w gabinetach stomatologicznych, może stanowić pomocną i ciekawą lekturę dla kadr gabinetów stomatologicznych.

Warto zaznaczyć, iż poradnik: „Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym” został pozytywnie zaopiniowany przez panią prof. Jolantę Pytko-Polończyk Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie: Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologiczny.

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą wystąpienia w bieżącym roku przypadków Middle East Respiratory Syndrom (MERS) na terenie Korei Południowej podróżującym do tego kraju zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Wirus MERS-CoV, wywołujący ostre zakażenia układu oddechowego, należy do grupy koronawirusów.

Dotychczas przypadki zachorowań na MERS odnotowano na Półwyspie Arabskim (w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Omanie, Jordanii oraz Kuwejcie). W obecnym roku zaobserwowano rozprzestrzenianie się wirusa MERS-CoV w kolejny region świata.

Okres inkubacji MERS wynosi 2 do 14 dni

Objawy zachorowania (od umiarkowanie łagodnych do ostrych) to:

 • gorączka >380C,
 • kaszel,
 • krótki oddech,
 • dreszcze /bóle mięśni ,
 • złe samopoczucie,
 • duszność,
 • trudności w oddychaniu,
 • czasemwymioty, biegunka, bóle brzucha.

Podróżujący udający się do Korei Południowej powinni przestrzegać ogólnych zasad higieny,które zmniejszają ryzyko zakażenia różnymi patogenami:

 • stosować zasady higieny osobistej, w tym często myć ręce z użyciem mydła oraz środka dezynfekującego,
 • przestrzegać zasad higieny w czasie kaszlu tj. w czasie kaszlu i kichania zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową a w przypadku braku chusteczek – kaszleć i kichać w zgięcie łokciowe
 • unikać dotykania zanieczyszczonymi rękoma oczu, ust i nosa
 • unikać spożywania niegotowanego /niesmażonego mięsa oraz niepasteryzowanego mleka - szczególnie pochodzącego od wielbłądów,
 • unikać spożywania żywności przygotowanej w niewłaściwych warunkach sanitarnych np. przygotowanych na ulicznych straganach,
 • myć owoce i warzywa przed spożyciem.

Należy unikać kontaktu z osobami chorymi, w tym mającymi objawy grypopodobne, biegunkę (lub inne objawy nieżytu żołądkowo-jelitowego), w tym podczas wizyt lub pobytu w placówkach ochrony zdrowia.

Mając na uwadze zbliżający się okres wakacyjny, a więc czas zwiększonego podróżowania oraz zaistniałą sytuację występowania MERS w przypadku planowania wyjazdu do regionu jw. należy unikać:

 • odwiedzania farmz domowymi lub dzikimi zwierzętami.
 • kontaktu z wydzielinami i wydalinami zwierząt(zwłaszcza moczu i kału).

W przypadku wystąpienia objawów chorobyze strony układu oddechowego podczas przebywania na obszarze Korei Południowej lub w ciągu 14 dni od daty powrotu należy zgłosić się do lekarza - podając informacje na temat historii podróży, możliwych kontaktów ze zwierzętami lub chorymi ludźmi.

Osoby chore powinny przestrzegać ogólnych zasad higienyoraz unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami.

 

Odra jest jedną z wielu zaraźliwych chorób wieku dziecięcego. Wywołują ją wirusy odry z rodzaju Morbilli virus. Wirusy odry są wrażliwe na działanie ciepła, wysuszanie oraz środki dezynfekcyjne, w środowisku zewnętrznym przeżywają krótko.

Okres inkubacji (wylęgania) u człowieka przed wystąpieniem objawów trwa od 10 do 20 dni, średnio ok. 14 dni.

 Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub powietrzno-kropelkową, a źródłem zakażenia jest chory człowiek. Wskazać należy, że przedmioty zanieczyszczone wydzielinami chorego z nosa, gardła są rzadko przyczyną zakażenia.

Czytaj więcej...

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie