Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisko informatyk w pełnym wymiarze czasu pracy

Kandydaci na ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki :

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie na kierunku informatycznym lub pokrewnym,
 2. rok doświadczenia na stanowisku informatyk.

2. Umiejętności:

 1. biegła znajomość oprogramowania Microsoft Office, w ramach pakietu Word umiejętność tworzenia korespondencji seryjnej, w ramach pakietu Excel umiejętność tworzenia i modyfikacji makr, budowy raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych i wykresów przestawnych. Znajomość zasad i formatowania pism elektronicznych,
 2. znajomość systemów operacyjnych WindowsXP, Windows7, Windows8, Windows10 pozwalająca na szybką diagnostykę i usuwanie problemów w pracy sprzętu. Znajomość rejestru systemu, budowy polityk lokalnych i GPO,
 3. Podstawowa znajomość systemów Linux/Unix
 4. znajomość zagadnień infrastruktury sieciowej, budowy sieci LAN, WAN ( z uwzględnieniem PPTP/StS/L2TP VPN). Projektowanie i budowa fragmentów sieci LAN. Konfiguracja i administracja urządzeń sieciowych warstwy drugiej i wyższych. Znajomość zasad działania sieci opartych na światłowodach,
 5. znajomość HTML/PHP+SQL w stopniu umożliwiającym modyfikację modułów serwisu firmy opartego na silniku JOOMLA!,
 6. znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej sprzętu i oprogramowania.
 7. znajomość rozwiązań macierzy typu NAS (tworzenie struktury danych, nadawanie uprawnień użytkownikom, zarządzanie przechowywaniem i kopiami zapasowymi, budowa i utrzymanie klastra HA, tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie danych z kopii zapasowych)

 

Dodatkowym atutem będzie:

 1. znajomość rozwiązań Microsoft w ramach budowy i utrzymania kontrolera domeny. Tworzenie polityk, zarządzanie użytkownikami, drukarkami i uprawnieniami dostępu,
 2. znajomość programów do obróbki grafiki Inkscape oraz GIMP.
 3. znajomość oprogramowania Płatnik (instalacja certyfikatów, konfiguracja wysyłki elektronicznej, eksport danych do innych platform),
 4. znajomość oprogramowania CDN Optima (konfiguracja, kopie zapasowe i odtwarzanie danych, zarządzanie użytkownikami, eksport danych do innych platform,
 5. Znajomość systemów Linux/Unix w tym umiejętność konfigurowania reguł firewall, zarządzania kontami użytkowników, tworzenia skryptów automatyzacji działań systemu, nadzorowania prawidłowości procesów hosta,
 6. znajomość zagadnień wirtualizacji VmWare, HYPER-V
 7. znajomość systemów operacyjnych Windows 2008 R2 Server, Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 2019 – Konfiguracja oraz zwiększenia dostępności i skalowalności ról klastrowych „Failover”.

 

3. Predyspozycje osobowościowe:

 1. samodzielność,
 2. odporność na stres,
 3. odpowiedzialność i dojrzałość emocjonalna,
 4. obowiązkowość i systematyczność,
 5. dobra organizacja pracy i elastyczność w działaniu w zależności od sytuacji,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. komunikatywność,
 8. skrupulatność i konsekwencja w działaniu,
 9. wysoka kultura osobista

 

 

4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

a) pomoc doraźna użytkownikom w zakresie bieżącej pracy (Internet, poczta elektroniczna, edytor tekstów, moduły drukujące, komunikatory, archiwizowanie plików). Szkolenia użytkowników z zakresu obsługi oprogramowania użytkowego oraz zagadnień bezpieczeństwa informatycznego,

 

b) nadzór nad sprzętem komputerowym, diagnostyka, usuwanie awarii, wymiana podzespołów, konserwacja sprzętu,

 

c) nadzór sieci komputerowych (okablowania i urządzeń transmitujących) , wykonywanie napraw i modyfikacji istniejącego okablowania,

 

d) instalacja, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania komputerów, serwerów, macierzy, drukarek, faksów i telefonów komórkowych,

 

e) administrowanie dostępem do sieci Internet oraz sieci lokalnej, optymalizowanie transferów, nadzór nad pracą urządzeń klasy UTM. Monitoring sieci i budowa systemów raportowania jej stanu w ramach SNMP,

 

f) prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanej pracy (rewersy serwisowe, karty naprawy sprzętu, karty serwisowe). Prowadzenie wykazu sprzętu komputerowego,

 

g) obsługa strony internetowej oraz platform BIP i e-PUAP.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie CV do dnia 31 października 2020 r. na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt z Kierownikiem Sekcji ds. Pracowniczych tel.: 12/430-70-46 wew. 124.

CV nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

CVpowinno zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o treści :

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji.

Informuję, że Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie). Dane kontaktowe Administratora ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa www.pssekrakow.pl, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow / Skrytka ESP.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie

W miesiącu czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie