Propozycja programów edukacyjnych na rok szkolny 2020/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie uprzejmie informuje, że  w roku szkolnym 2020/2021 w ramach działań prozdrowotnych realizowane będą profilaktyczne programy edukacyjne.

Mając na uwadze fakt, iż palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie proponuje realizację kolejnych edycji dwóch edukacyjnych programów antytytoniowych:

„Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz ich opiekunów. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Materiały i pomoce programowe w wersji elektronicznej

„Bieg po zdrowie” adresowany do dzieci z IV klasy szkoły podstawowej, którego głównym celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia w wersji elektronicznej
 • komplet sześciu plakatów
 • filmy edukacyjne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w odpowiedzi na aktualne zagrożenia zdrowotne proponuje realizację programów edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce. Programy „Trzymaj Formę!”, „ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz Wybierz Życie- Pierwszy Krok” mają charakter długofalowy i są chętnie realizowane od wielu lat. Dodatkowo od ubiegłego roku szkolnego oferta programowa została wzbogacona o trzy nowe programy: „Znamię! Znam je?”, „Podstępne WZW” oraz przedszkolny program pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.

 

Program „Trzymaj Formę!” ma na celukształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz ich opiekunowie.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu
 • scenariusze zajęć
 • broszura dla uczniów w wersji elektronicznej
 • materiały edukacyjne dla rodziców
 • internetowa strona edukacyjna  www.trzymajforme.pl

Program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.

Głównym celem jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu w wersji elektronicznej
 • płyta CD z prezentacją
 • internetowa strona edukacyjna  www.zdrowiewciazy.pl

W ramach działań profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest program pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”. Celem jestpodniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu oraz zachęcenie do regularnych wizyt u ginekologa i wykonywania badań cytologicznych. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z klas I, opiekunowie uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu
 • płyta CD z filmem edukacyjnym
 • zakładka dla uczniów
 • ulotka dla rodziców
 • plakat
 • internetowa interaktywna strona edukacyjna  www.pierwszykrok.edu.pl

 

Celem programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne” jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Adresatami programu są dzieci 5 i 6 letnie uczęszczające do przedszkoli oraz ich rodzice.

Materiały i pomoce programowe:

 • scenariusz zajęć dla koordynatora
 • książeczki dla dzieci
 • pokazowa lekcja w wersji elektronicznej

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, zapadalność na czerniaka w Polsce znacznie wzrosła. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka choroby. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w odpowiedzi na te alarmujące statystyki zachęca do realizacji programu „Znamię! Znam je?”. Celem głównym programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych. Program ma charakter warsztatowy i można go zrealizować podczas 1-2 godzin lekcyjnych.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu
 • film edukacyjny, prezentacja multimedialna
 • zakładka dla uczniów
 • ulotka dla rodziców
 • plakat
 • internetowa strona edukacyjna „Akademia czerniaka”- www.akademiaczerniaka.pl

Program edukacyjny „Podstępne WZW” jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń wirusem HBV i HCV. Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz zasad profilaktyki zakażeń HBV i HCV. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Program ma charakter warsztatowy i można go zrealizować podczas 1-2 godzin lekcyjnych.

Materiały i pomoce programowe:

 • poradnik dla szkolnego koordynatora programu
 • spot edukacyjny, prezentacja multimedialna
 • zakładka dla uczniów
 • plakat

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie prowadzi działalność edukacyjno- profilaktyczną w oparciu o Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, którego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV oraz poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich. W ramach programu prowadzone są kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa w tym uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, personelu i pacjentów podmiotów leczniczych.

Dyrekcja każdej placówki wyrażająca chęć realizacji wybranego programu, bez względu na to, czy brała ona udział w poprzednich edycjach programu, proszona jest o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  w terminie do 15 września 2020 r. na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji o programach można znaleźć na stronie internetowej: www.pssekrakow.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w realizacji programów.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy do przedszkolnego programu antytytoniowego pt. „Czyste powietrze wokół nas”

 2. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie”

 3. Deklaracja przystąpienia do programu  „Trzymaj Formę”

 4. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacyjnego pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”

 5. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość”

 6. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacji antytytoniowej pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

 7. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacyjnego pt. „Znamię! Znam je?”

 8. Formularz zgłoszeniowy do programu edukacyjnego pt. „Podstępne WZW”

 

Opracowała: Beata Zuśka

Bezpieczne opalanie - jak nie zachorować na czerniaka?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zwraca uwagę na zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w okresie letnim. Odpowiednia dawka promieni słonecznych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Ma wpływ na poprawę nastroju, syntezę witaminy D odpowiedzialnej za właściwą gospodarkę wapniową organizmu, pomaga również w leczeniu zmian dermatologicznych takich jak atopowe zapalenie skóry.

Jednak ekspozycja ciała na promienie słoneczne, szczególnie w godzinach 10.00-14.00 może prowadzić do:

 • przedwczesnego starzenia się skóry,

 • poparzeń,

 • powstawania przebarwień,

 • rozwoju najbardziej niebezpiecznego nowotworu skóry jakim jest czerniak.

Rak skóry jest najczęstszym rodzajem raka na świecie w społeczeństwach, w których dominuje jasna karnacja, a liczba przypadków zachorowań znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dekad. Przyczyną tego jest późna wykrywalność oraz brak świadomości na temat profilaktyki czerniaka. Co roku wzrasta również zapadalność na czerniaka wśród dzieci i osób poniżej 20 roku życia. W Polsce czerniaki są nowotworami o największej dynamice wzrostu zachorowań.

Profilaktyka czerniaka polega na zapobieganiu chorobie oraz na wykryciu choroby w jak najwcześniejszym stadium zaawansowania. Oto zasady, których powinieneś przestrzegać by zminimalizować ryzyko zachorowania na czerniaka:

 • Unikaj słońca! Szczególnie w godzinach 10.00-14.00 kiedy promieniowanie jest najsilniejsze.

 • Stosuj preparaty z filtrami UVA i UVB!

 • Noś przewiewną, jasną odzież, okulary przeciwsłoneczne i odpowiednie nakrycie głowy!

 • Nie korzystaj z solarium!

 • Czytaj ulotki dołączone do leków – w wyniku kontaktu ze słońcem niektóre z nich mogą powodować oparzenia lub przebarwienia!

 • Kontroluj swoje znamiona! Raz w roku umów się na wizytę do lekarza dermatologa, który obejrzy twoją skórę pod kątem niepokojących zmian.

Uwaga rodzice! Bardzo ważne jest, aby chronić dzieci przed promieniami słonecznymi. Ich skóra jest szczególnie delikatna i podatna na niekorzystne działanie słońca. Dziecko do ukończenia 1 roku życia nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ostrożność jest też zalecana w przypadku starszych dzieci. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ to właśnie poparzenia słoneczne na wczesnym etapie życia są jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju nowotworu skóry w starszym wieku.

Innym ważnym czynnikiem w profilaktyce czerniaka jest unikanie solarium. Według danych Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem dawka promieniowania wytwarzana podczas sztucznego opalania jest nawet 10-15 razy silniejsza niż podczas ekspozycji skóry w pełnym słońcu. Znając negatywny wpływ promieni UV wykorzystywanych w solarium na ciało człowieka, zwłaszcza zwiększonego ryzyka u osób młodych, w Polsce podjęto decyzję o wprowadzeniu ograniczeń prawnych. 16 lutego 2018 roku weszła w życie ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, w myśl której z solarium będą mogły korzystać tylko osoby pełnoletnie. Zabronione zostało także reklamowanie i promowanie usług w zakresie udostępniania solarium. Takie rozwiązanie zostało wdrożone już wcześniej w wielu państwach europejskich.

 

Źródło:

 • www.akademiaczerniaka.pl
 • https://5krokowdozdrowia.pl/
 • http://onkologia.org.pl/

 

Opracowała: Magdalena Skorut

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że dnia 27 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.

Dzień ten, obchodzony jest w rocznicę odkrycia insuliny przez Fredericka Bantinga. Dzięki insulinie z choroby nieuleczalnej i prowadzącej do śmierci – cukrzyca stała się chorobą przewlekłą.

Według danych WHO około 422 milionów ludzi na całym świecie choruje na cukrzycę, szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie, a 1,6 miliona zgonów rocznie jest bezpośrednio przypisywanych cukrzycy. Zarówno liczba przypadków, jak i częstość występowania cukrzycy stale wzrastały w ciągu ostatnich kilku dekad. W Polscejuż co najmniej 3 mln Polaków choruje na cukrzycę, ale nawet 1 mln spośród nich nie zdaje sobie
z tego sprawy, bo wciąż nie ma wykrytej choroby.

Obchody Dnia Walki z Cukrzycą mają na celu podniesienie świadomości ludzi oraz okazanie wsparcia osobom chorym.

Cukrzyca jest przewlekłą, metaboliczną chorobą charakteryzującą się podwyższonym poziomem glukozy, która z czasem może prowadzić do poważnego uszkodzenia serca, naczyń krwionośnych, oczu, nerek i nerwów.

Rodzaje cukrzycy:

Cukrzyca typu 1 znana kiedyś jako cukrzyca młodzieńcza lub cukrzyca insulinozależna, jest przewlekłym stanem, w którym trzustka sama wytwarza niewielką ilość insuliny lub nie wytwarza jej wcale.

Cukrzyca typu 2 występuje zwykle u dorosłych w sytuacji, gdy organizm staje się oporny na insulinę lub nie wytwarza jej w wystarczającej ilości.

Cukrzyca u ciężarnych to zaburzenie przemiany węglowodanów zaobserwowane u kobiety po raz pierwszy w czasie ciąży. Zazwyczaj objawy cukrzycy samoistnie ustępują po porodzie. Przebyta cukrzyca u kobiet w ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy ciężarnych w kolejnej ciąży oraz podnosi ryzyko rozwinięcia się trwałej cukrzycy u matki.

 

Objawy cukrzycy typu 1

 • duże pragnienie i częste oddawanie moczu
 • utrata wagi mimo dużego apetytu ogólne osłabienie, senność
 • zamazane lub podwójne widzenie

Objawy cukrzycy typu 2

 • duże pragnienie i częste oddawanie moczu
 • utrata wagi mimo normalnego apetytu i diety
 • nieostre widzenie
 • drażliwość, apatia
 • zmęczenie i senność
 • łatwe powstawanie siniaków
 • i wolniejsze gojenie ran
 • nawracające zapalenia skóry, dziąseł, pęcherza moczowego
 • sucha, swędząca skóra

 

Uwaga! Jeśli zauważyłeś u siebie powyższe objawy- nie czekaj, zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego.

Cukrzycę można wykryć podstawowymi badaniami krwi i moczu.

Leczenie cukrzycy polega na podawaniu choremu odpowiedniej dawki insuliny oraz leków doustnych. Bardzo ważne jest także przestrzeganie właściwej diety.  Prawidłowe żywienie ma istotne znaczenie w prewencji oraz leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy i dla poprawy ogólnego stanu zdrowia. Chorzy muszą znajdować się pod stałą opieką lekarza oraz powinni być edukowani w zakresie prawidłowego żywienia przez osoby do tego uprawnione.  Bardzo ważne jest ograniczenie spożywania alkoholu i zaprzestania palenia papierosów. Nie należy zapominać o regularnych badaniach i kontroli poziomu glukozy we krwi.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę:

 • Prowadź aktywny tryb życia!
 • Kontroluj masę ciała – nadprogramowe kilogramy sprzyjają rozwojowi cukrzycy!
 • Ograniczaj w swojej diecie produkty zawierające cukry i tłuszcze!
 • Regularnie badaj poziom ciśnienia tętniczego!
 • Unikaj używek!

Leczenie dietetyczne musi zawierać wskazówki dotyczące całkowitej kaloryczności diety, rozkładu kalorii w poszczególnych posiłkach oraz informacje dotyczące źródeł poszczególnych składników odżywczych (węglowodanów, białek, tłuszczu), witamin, składników mineralnych. Ważnym elementem sprzyjającym właściwej realizacji diety jest uwzględnienie indywidualnych preferencji żywieniowych i kulturowych pacjenta oraz uwzględnienie wieku, płci, poziomu aktywności fizycznej oraz sytuacji materialnej pacjenta.

 

Źródło:

 1. http://gis.gov.pl/
 2. https://www.who.int/

 

Opracowała: Magdalena Skorut

Kampania społeczna „Bezpieczne wakacje – przepis GIS”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zachęca do zapoznania się z kampanią społeczną przygotowaną przez GIS pn.: „Bezpieczne wakacje-przepis GIS”. Kampania kierowana jest do rodziny korzystającej z różnych form wypoczynku wkacyjnego. Na stronie www.gis.gov.pli profilach GIS w mediach społecznościowych będą publikowane przydatne informacje i praktyczne porady, które pozwolą zdrowo cieszyć się latem.

Poniżej znajduje się link dotyczący pierwszego zagadnienia kampanii, który zawiera wiadomości na temat m.in. występowania kleszczy, chorób przenoszonych przez kleszcze i sposobu ochrony przed nimi.

Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: By mały kleszcz nie stał się dużym problemem!

 

Źródło:

gis.gov.pl

 

Opracowała: Ewa Kisielewicz

 
 
 

Bezpieczeństwo zdrowotne w okresie letnim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, informuje i ostrzega:

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Koronawirus pokrzyżował letnie plany większości z nas. Wielu specjalistów sugeruje aby zamiast rezygnować z wyjazdów, zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych (bardzo częste mycie rąk, najlepiej mydłem lub płynem antybakteryjnym), unikanie dużych skupisk ludzkich i stosowanie maseczek z odpowiednimi filtrami. Kolejna kwestia to zachowanie odległości 2 m od innych osób w sytuacjach i miejscach gdzie tylko jest to możliwe. Wszystko to powinno być wystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Niezależnie od panującej pandemii wakacje to także czas zwiększonego ryzyka zdrowotnego. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o najczęstszych zagrożeniach zdrowotnych występujących w okresie letnim.

Wypoczywając na łonie natury narażeni jesteśmy na ukąszenia i użądlenia przez owady.  Chroniąc się przed komarami zakładaj jasne ubrania, gdyż ciemne kolory przyciągają owady. Komary odstrasza zapach lawendy, cytryny, wanilii oraz mięty. Warto także użyć odstraszaczy: w aerozolu, kremie czy w postaci świec.

Szczególną uwagę należy zwracać na kleszcze – są nosicielami wielu chorób, z których najgroźniejsze i najpowszechniejsze to borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu. Idąc do lasu czy na łąkę z wysoką trawą należy odpowiednio się ubrać – długie spodnie i rękawy oraz nakrycie głowy. Po powrocie należy dokładnie obejrzeć skórę, a jeśli znajdziemy kleszcza – jak najszybciej go usunąć, a miejsce po nim zdezynfekować i obserwować miejsce wkłucia przynajmniej przez miesiąc.

W lesie możemy także spotkać żmiję lub zwierzęta potencjalnie chore na wściekliznę. Nie należy ich dotykać, drażnić ani karmić. Każde ukąszenie czy pogryzienie musi być jak najszybciej zgłoszone lekarzowi.

Gorące dni lata sprzyjają poważnym zatruciom pokarmowym, w tym salmonellą. Aby ich uniknąć konieczne jest:

 • częste mycie rąk (zwłaszcza przed jedzeniem),
 • przechowywanie żywności w niskich temperaturach,
 • unikanie wyrobów pochodzących od nieznanych wytwórców i  przydrożnych sprzedawców,
 • dokładne mycie owoców i jaj przed rozbiciem skorupki,
 • spożywanie żywności poddanej działaniu wysokiej temperatury (gotowane, smażone).

Nie spożywaj  grzybów, których nie znasz!

Odpowiednia dawka promieni słonecznych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Ma wpływ na poprawę nastroju i syntezę witaminy D odpowiedzialnej za właściwą gospodarkę wapniową organizmu. Jednak w nadmiarze słońce może prowadzić do:

 • poparzeń skóry,
 • fotodermatoz lub „uczulenia na słońce”,
 • powstawania przebarwień,
 • szybszego starzenia się skóry.

Pamiętaj, że ostra, gwałtowna ekspozycja na słońce jest dla skóry szokiem, a opalanie może przyczynić się do rozwoju czerniaka – nowotworu złośliwego skóry.

 

Jak bezpiecznie korzystać z letniej słonecznej pogody?

 • należy unikać przebywania na słońcu w godzinach największego natężenia światła słonecznego,
 • korzystać z cienia,
 • chronić ciało za pomocą odpowiedniej odzieży np. jasnych bawełnianych koszul, osłaniać głowę, nosić okulary przeciwsłoneczne,
 • niemowlęta i małe dzieci nie powinny w ogóle przebywać bezpośrednio na słońcu,
 • stosować produkty ochrony przeciwsłonecznej.

Wakacje nad morzem czy jeziorem i kąpiel w chłodnej wodzie podczas upalnych dni to prawdziwa przyjemność. Pływanie w miejscach do tego nie przeznaczonych może być jednak bardzo niebezpieczne. Nieuregulowany brzeg i nieznane dno grożą urazami i zachłyśnięciami, a nawet utopieniem. Biologiczne zanieczyszczenia wód powodują stany zapalne skóry i spojówek, a połknięcie takiej wody grozi biegunką, bólami brzucha i wymiotami.

Dlatego:

 • kąpać można się tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
 • należy zwracać uwagę na kolor chorągiewki (czerwona – kąpiel zabroniona),
 • bezwzględnie zabronione są skoki do wody w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

Wakacje to także czas poszukiwania przygód i różnorakich wrażeń. Sprzyja to podejmowaniu ryzykownych decyzji i zachowań, dlatego:

 • powiedz NIE gdy ktoś proponuje ci narkotyk,
 • powiedz NIE na szybki sex bez zabezpieczeń,
 • powiedz NIE w sytuacji, kiedy wiesz, że ryzykujesz.

Bez względu na to gdzie spędzamy wakacje, warto przypomnieć sobie co robić, by w miarę komfortowo przetrwać gorące letnie dni:

 • dużo pijmy, najlepiej chłodnej wody mineralnej niegazowanej aby zapobiec odwodnieniu organizmu. Zalecane jest wypijanie 2 litrów wody dziennie, a osobom młodszym nawet 3 litry.
 • unikajmy alkoholu i napojów zawierających kofeinę, które działają moczopędnie i w żaden sposób nie chronią przed odwodnieniem. Kofeina podnosi ciśnienie, jeszcze bardziej obciążając serce.
 • zrezygnujmy z ciężkostrawnych potraw. Organizm skupiony na walce z wysoką temperaturą będzie miał problem z ich trawieniem. Podczas upałów najlepiej jeść dużo warzyw i owoców.
 • zakładajmy przewiewne ubrania w jasnych kolorach i odkryte buty, żeby niepotrzebnie nie przegrzewać organizmu. Wskazane są stroje z naturalnych materiałów, takich jak len czy bawełna.
 • słońce jest najbardziej niebezpieczne w godz. 11-15. Jeśli tylko możemy, unikajmy wtedy wychodzenia z domu. Jeśli nie ma takiej możliwości, przebywajmy jak najczęściej w cieniu. W tych godzinach szczególnie trzeba chronić dzieci i osoby starsze.
 • przebywając w domu korzystajmy z orzeźwiających kąpieli. Zasłaniajmy okna aby zachować wewnątrz mieszkania jak najwięcej chłodu.
 • intensywny sport czy fizyczna praca są niewskazane podczas upałów. Wysiłek prowadzi do wzmożonej produkcji ciepła, co grozi przegrzaniem, odwodnieniem, a nawet udarem cieplnym.
 • przebywając na słońcu nie zapominajmy o kremach ochronnych, a na łonie przyrody zabezpieczmy skórę przed insektami
 • aby chronić głowę przed przegrzaniem zakładajmy kapelusz, chustkę lub czapkę z daszkiem. Pamiętajmy też o okularach z filtrem UV.
 • unikajmy skrajnych temperatur. Skok do zimnej wody prosto z leżaka może grozić szokiem termicznym, wejście z podwórka do mocno klimatyzowanego pomieszczenia - przeziębieniem, a picie lodowatych napojów - infekcją dróg oddechowych.

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami znajduje się na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/wypoczynek/instrukcja-w-sprawie-wymagan-sanitarno-higienicznych-dla-stacjonarnych-obozow-pod-namiotami/

 

Źródło:

 • GIS
 • www.jasnejakslonce.pzh.gov.pl

 

Opracowała: Beata Zuśka

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie