ARS, czyli jak dbać o miłość

ARS, czyli jak dbać o miłość

Program edukacyjny realizowany od 2013 roku, autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka, dotyczy profilaktykiużywania substancji psychoaktywnych(alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze),  został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.

Czytaj więcej...

Bieg po zdrowie

Bieg po zdrowie

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Bieg po zdrowie” opracowany z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, pod patronatami honorowymi Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Czytaj więcej...

Skąd się biorą produkty ekologiczne

Skąd się biorą produkty ekologiczne

Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat.

Czytaj więcej...

Propozycja programów edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie uprzejmie informuje, że  w roku szkolnym 2019/2020 w ramach działań prozdrowotnych realizowane będą profilaktyczne programy edukacyjne.

Mając na uwadze fakt, iż palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie proponuje realizację kolejnych edycji czterech edukacyjnych programów antytytoniowych:

 „Czyste Powietrze Wokół Nas”adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz ich opiekunów. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla koordynatora programu

Nie pal przy mnie proszę” skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, którego celem głównym jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

„Bieg po zdrowie”adresowany do dzieci z IV klasy szkoły podstawowej, którego głównym celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- zeszyt ćwiczeń dla każdego ucznia

- komplet sześciu plakatów

- filmy edukacyjne

„Znajdź właściwe rozwiązanie”,którego adresatami są uczniowie IV-VIII klas szkół podstawowych. Jego celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w odpowiedzi na aktualne zagrożenia zdrowotne proponuje realizację programów edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce. Programy „Trzymaj Formę!”, „ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz Wybierz Życie- Pierwszy Krok” mają charakter długofalowy i są chętnie realizowane od wielu lat. Dodatkowo od bieżącego roku szkolnego oferta programowa została wzbogacona o dwa nowe programy: „Znamię? Znam je!” oraz „Podstępne WZW”.

Program„Trzymaj Formę!” ma na celukształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz ich opiekunowie.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- scenariusze zajęć

- broszura dla uczniów

- plakat „Talerz zdrowia”

- materiały edukacyjne dla rodziców

- internetowa strona edukacyjna  www.trzymajforme.pl

Program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.

Głównym celem jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- płyta CD z prezentacją

- plakat

- internetowa strona edukacyjna  www.zdrowiewciazy.pl

W ramach działań profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest program pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”. Celem jestpodniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu oraz zachęcenie do regularnych wizyt u ginekologa i wykonywania badań cytologicznych. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z klas I, opiekunowie uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- płyta CD z filmem edukacyjnym

- zakładka dla uczniów

- ulotka dla rodziców

- plakat

- internetowa interaktywna strona edukacyjna  www.pierwszykrok.edu.pl

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, zapadalność na czerniaka w Polsce znacznie wzrosła. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka choroby. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w odpowiedzi na te alarmujące statystyki zachęca do realizacji programu „Znamię? Znam je!”.Celem głównym programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych. Program ma charakter warsztatowy i można go zrealizować podczas 1-2 godzin lekcyjnych.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- film edukacyjny, prezentacja multimedialna

- zakładka dla uczniów

- ulotka dla rodziców

- plakat

- internetowa strona edukacyjna „Akademia czerniaka”- www.akademiaczerniaka.pl

Program edukacyjny „Podstępne WZW” jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń wirusem HBV i HCV. Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz zasad profilaktyki zakażeń HBV i HCV. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Program ma charakter warsztatowy i można go zrealizować podczas 1-2 godzin lekcyjnych.

Materiały i pomoce programowe:

- poradnik dla szkolnego koordynatora programu

- spot edukacyjny, prezentacja multimedialna

- zakładka dla uczniów

- plakat

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie prowadzi działalność edukacyjno- profilaktyczną w oparciu o Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, którego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV oraz poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich. W ramach programu prowadzone są kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa w tym uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, personelu i pacjentów podmiotów leczniczych.

 

Dyrekcja każdej nowo przystępującej placówki wyrażająca chęć realizacji wybranego programu proszona jest o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego    w terminie do 13 września 2019 r. na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

faxem: (12) 430 69 96

lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewentualne pytania: Tel. 12 430 70 46 w.127

 

Harmonogram szkoleń dla szkolnych koordynatorów zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

Więcej informacji o programach można znaleźć na stronie internetowej: www.pssekrakow.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w realizacji programów.

 

Opracowała: Mariola Koziarz

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie